"OBEZBIJEDITI USLOVE ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI"

Dedović: Partije da tuže opštine koje im duguju

Prema njegovim riječima, veoma je važno da i Državna izborna komisija efikasno sprovodi kontrolna ovlašćenja, posebno imajući u vidu da Zakon o finansiranju političkih subjekata previđa odgovornost nadležnih u organima lokalne uprave ukoliko ne postupaju u skladu sa odredbama tog Zakona
71 pregleda 0 komentar(a)
Vlado Dedović, Foto: Vijesti
Vlado Dedović, Foto: Vijesti
Ažurirano: 10.06.2015. 11:04h

Opštine duguju partijama jer selektivno primjenjuju Zakon o finansiranju političkih subjekata, ocijenio je Vlado Dedović iz Centra za monitoring (CEMI), navodeći da stranke treba da pokrenu sudske postupke protiv onih koji krše taj zakon.

Prema podacima koje su partije saopštile, crnogorske opštine političkim strankama duguju više od 850 hiljada eura.

„Opštine moraju poštovati odredbe Zakona o finansiranju političkih subjekata i izmirivati obaveze po osnovu finansiranja redovnog rada političkih partija na lokalnom nivou“, kazao je Dedović agenciji MINA.

Dosadašnja praksa i nepoštovanje odredbi Zakona od pojedinih opština, uz nagomilani dug od više stotina hiljada eura, kako je objasnio, dovodi u pitanje svrhu postojanja Zakona o finansiranju političkih subjekata i u prvi plan ističe sistemske probleme u okviru finansiranja političkih partija u Crnoj Gori.

„Ukoliko imamo sistem u kome pojedine opštine primjenjuju zakon, dok druge to ne čine, očigledno je riječ o sistemskom problemu selektivne primjene zakona, koji postoji već duže vrijeme i za koje je jedino rješenje stroga primjena zakona i utvrđivanje odgovornosti odgovornih lica u opštinama koje ne primjenjuju zakon“, ocijenio je Dedović.

Političkim subjektima je, kako je dodao, neophodno obezbijediti uslove za finansiranje aktivnosti i rada na lokalnom nivou.

Zato je, dodao je Dedović, finansiranje redovnog rada političkih subjekata na lokalnom nivou projektovano kao obaveza u odnosu na u budžete opština, Prijestonice i Glavnog grada.

„Opštine moraju poštovati zakonske odredbe i uplaćivati sredstva političkim partijama shodno predviđenoj dinamici“, kazao je on.

Prema njegovim riječima, veoma je važno da i Državna izborna komisija efikasno sprovodi kontrolna ovlašćenja, posebno imajući u vidu da Zakon o finansiranju političkih subjekata previđa odgovornost nadležnih u organima lokalne uprave ukoliko ne postupaju u skladu sa odredbama tog Zakona.

„Inicijativa Ministarstva finansija za preispitivanje ustavnosti sporne odredbe Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, shodno kojoj se neposredno uvodi obaveza Ministarstvu da izmiruje dugove opština prema političkim partijama, je osnovana“, ocijenio je Dedović.

On je objasnio da je ta inicijativa opravdana zato što finansiranje redovnog rada političkih subjekata i izbornih kampanja na lokalnom nivou predstavlja isključivu obavezu organa lokalne uprave.

„Nosioci obaveze isplate mjesečnih nadoknada za rad političkih partija na lokalnom nivou su opštine i političke partije svoja zakonom garantovana prava mogu zaštititi i ostvariti sudskim putem, podnošenjem tužbi protiv opština koje im duguju značajne iznose po ovom osnovu“, kazao je Dedović.

Rješenje da Ministarstvo finansija garantuje za obaveze koje opštine imaju po osnovu finansiranja redovnog rada političkim subjektima nije, kako smatra, održivo i može voditi novim sistemskim problemima.

Prema riječima Dedovića, postavlja se pitanje šta će se desiti ukoliko ni jedna opština ne ispoštuje obaveze po osnovu finansiranja rada političkih partija na lokalnom nivou.

„Da li država u tom trenutku treba da pokriva troškove svih aktivnosti partija i na državnom i na lokalnom nivou“, upitao je on.

Dedović, kako je objasnio, smatra da je to rješenje neodrživo i da političke partije svoja potraživanja prema opštinama mogu ostvariti samo sudskim putem.

Preporučujemo za Vas