DEMOKRATSKA CRNA GORA

Andrić: Decentralizacija osnov za zaustavljanje iseljavanja sa sjevera

Finansijska autonomnost jedan je od preduslova razvoja lokalne samoupave, a time i ukupnog ravnomjernog razvoja opština u Crnoj Gori, ističe Andrić
8 komentar(a)
Marija Andrić, Foto: Demokratska Crna Gora
Marija Andrić, Foto: Demokratska Crna Gora
Ažurirano: 25.05.2015. 11:20h

Razvijena lokalna samouprava jedan je od uslova demokratije i prva adresa za rješavanje potreba građana, poručuju iz Demokratske Crne Gore.

“Lokalna samouprava može postati efikasna i efektivna u decentralizovanom sistemu, jer samo takav sistem pruža lokalnim zajednicama mogućnost odlučivanja o svim pitanjima od neposrednog značaja za život i rad građana, ali i mogućnost akcija i investicija na lokalnom nivou,” kazala je lanica Koordinacionog odbora Demokrata Marija Andrić.

Decentralizacija predstavlja osnov za ekonomski razvoj, ali i zaustavljanje iseljavanja sa sjevernog dijela Crne Gore.

“Svaka lokalna samouprava raspolaže određenim komparativnim prednostima koje je potrebno pravilno usmjeravati i omogućavati njihovu valorizaciju u interesu građana tog područija razvojem saobraćajne mreže, poljoprivrede, preduzetništva, turizma, telekomunikacija i pravilnog raspolaganja prirodnim resursima,” navodi se u saopštenju.

Finansijska autonomnost jedan je od preduslova razvoja lokalne samoupave, a time i ukupnog ravnomjernog razvoja opština u Crnoj Gori, ističe Andrić.

Demokrate smatraju da je neophodno obezbijediti funkcionalnu decentralizaciju vlasti kroz jačanje lokalnih samouprava i vraćanje njihovih izvornih nadležnosti, povećati sigurne izvorne prihoda koji će omogućiti razvoj jedinica lokalne samouprave i ostvarivanje poslova od neposrednog interesa za građane, povećati nadležnosti lokalnih samouprva u raspolaganju državnom imovinom, jačati ulogu i značaj skupština gradskih opština, skupština opština, Glavnog grada i Prijestonice kao krovnog, predstavničkog organa građana, profesionalizovati i obezbijediti nezavisnost upravnih odbora preduzeća koja obavljaju javnu funkciju, omogućiti mnogo veći stepen javnosti rada, kao i insistirati da eksterni oblik revizije finansija lokalnih samouprava vrši Državna revizorska institucija.

Demokrate insistiraju i na striktnoj primjeni Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, podizanju stepena transparentnosti i javnosti rada lokalnih samouprava i stvaranju takvih uslova i petpostavki u kojima će mjesne zajednice biti istinski glas građana u cilju zadovoljenja njihovih potreba.