NEZAKONITO BOGAĆENJE DA BUDE KRIVIČNO DJELO

Borba protiv korupcije: Tražili hitno mišljenje, pa ga stavili u fioku

Marković prije tri godine tražio hitno mišljenje. Ekspert EU preporučio kriminalizaciju nezakonitog bogaćenja
111 pregleda 0 komentar(a)
Svetozar marović, Duško Marković, Foto: Vesko Belojević
Svetozar marović, Duško Marković, Foto: Vesko Belojević
Ažurirano: 15.02.2019. 06:04h

Smatra se da se Crna Gora bori sa ozbiljnim elementima korupcije. Oni su iznad nivoa prepoznatog u državama članicama EU”, zaključio je britanski ekspert Rupert Vining kada je po hitnom zahtjevu vicepremijera i ministra pravde Duška Markovića prije tri godine preporučio kriminalizaciju nezakonitog bogaćenja.

Zbog čega se to nije dogodilo ni do danas, razgovaraće se 15. maja na zajedničkoj sjednici skupštinskih Odbora za antikorupciju i za politički sistem. Za tada je zakazano konsultativno saslušanje čelnika pravosuđa, ministra pravde Zorana Pažina, vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića i specijalne tužiteljke Đurđine Ivanović, predsjednika Sudskog savjeta Mladena Vukčevića i predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, kao i zainteresovanih predstavnika NVO sektora.

Medenica i MANS, koji je ponovo pokrenuo ovu temu, već su dostavili Odboru mišljenje u vezi sa uvođenjem nezakonitog bogaćenja u Krivični zakonik. Iako je programom Odbora za anitikorupciju, bio predviđen razgovor na tu temu ove godine, povod za konsultativno saslušanje najvišim pravosudnih zvaničnika je objelodanjivanje informacije da je porodica tadašnjeg javnog funkcionera i potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića između 2006. i 2007. imala 3,8 miliona dolara na računu u Švajcarskoj.

Stanković je nedavno rekao MINI da još nijesu dobili odgovor iz Švajcarske na zahtjev za provjeru vjerodostojnosti računa, i da će se nakon toga znati da li će i ko biti saslušavan ovim povodom.

Rupert Vining, čije je mišljenje poslanicima dostavio MANS uz preporuku da se ono i prihvati, napisao je u mišljenju Ministartsvu pravde da je “u bilo kojoj jurisdikciji teško dobaviti dokaze o činu korupcije, a taj je problem još teži u zemlji poput Crne Gore, u kojoj je društvo malo i međusobno povezano”.

“Stoga, ovakva situacija zahtijeva da se nezakonito bogaćenje utvrdi kao krivično djelo kako bi se riješio problem korupcije u javnoj administraciji”, naveo je on, sugerišući da se to uradi kroz KZ ili posebnim zakonom, takozvanim lex specialisom.

MANS je, takođe, naveo da “treba hitno da se inkriminiše nezakonito bogaćenje kao krivično djelo, u skladu sa članom 20 Konvencije UN protiv korupcije, kako bi se pravosudnim organima olakšalo krivično gonjenje javnih funkcionera koji ne mogu da dokažu porijeklo svojih prihoda i imovine”.

“Autor ovog izvještaja, kao i mnogi domaći komenatatori navode da postoji jak razlog za uvođenje nezakonitog bogaćenja u spektar zakonodavstva koje se tiče antikorupcije u Crnoj Gori”, preporučio je Vining.

Da li su rezultati  gonjenja  za korupciju dovoljni da zaplaše

Ekspert je, kako je naveo, pozvao vlast da razmotri nekoliko političkih pitanja:

”Da li korupcija predstavlja ozbiljnu prijetnju vladavini prava i javnom dobru u Crnoj Gori? Da li su rezultati iz samog istraživanja i  gonjenja  za krivična djela korupcije dovoljna da zaplaše prestupnike i zaštite javnost? Da li su rezultati iz samog istraživanja i  gonjenja  za krivična djela korupcije zadovoljavajući u smislu crnogorskih međunarodnih aspiracija?“ naveo je on u mišljenju.