OPERATIVNI TIM

Određeni prioriteti Drugog Akcionog plana

„Članovi Operativnog tima su se saglasili da sadašnja legislativa formalno ograničava njegove aktivnosti u smjeru pravosudne i zakonodavne vlasti kao i lokalnih samouprava te je u vezi sa tim zaključeno da Operativni tim prepoznaje potrebu uključenja svih segmenata društva u izradu Drugog Akcionog plana u skladu sa duhom globalne inicijative Partnerstvo otvrorenih vlada“, kaže se u saopštenju Vlade
0 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Savo Prelević
Vlada Crne Gore, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 30.03.2015. 17:10h

Prioriteti mjera i aktivnosti Drugog Akcionog plana, čija izrada je u toku, biće oblasti daljeg unapređenja transparentnosti rada državnih organa, trošenja novca iz kapitalnog budžeta, primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama i rada e-uprave, odlučio je Operativni tim Partnerstva otvorenih Vlada.

Na sjednici, koja je održana danas, zaključeno je da Operativni tim prilikom izrade Drugog Akcionog plana zatraži od pojedinih državnih organa informacije o planovima i aktivnostima u vezi sa pomenutim prioritetima kako bi taj dokument bio u što je moguće većoj mjeri usaglašen sa njihovim postojećim i planiranim aktivnostima.

„Članovi Operativnog tima su se saglasili da sadašnja legislativa formalno ograničava njegove aktivnosti u smjeru pravosudne i zakonodavne vlasti kao i lokalnih samouprava te je u vezi sa tim zaključeno da Operativni tim prepoznaje potrebu uključenja svih segmenata društva u izradu Drugog Akcionog plana u skladu sa duhom globalne inicijative Partnerstvo otvrorenih vlada“, kaže se u saopštenju Vlade.

Na sjednici je, kako se navodi, utvrđeno da javne konsultacije o Drugom Akcionom planu, koje bi trebalo da budu održane tokom aprila, uključe predstavnike akademske i biznis zajednice, nevladinog sektora i medija kao i građane.

„Koordinator je informisao Operativni tim da je od nevladine organizacije Udruženje priređivača igara na sreću dobio 25. marta dopis kojim je informisan da je ta nevladina organizacija službenim dopisom upućenim Kancelariji za saradnju s nevladinim organizacijama opozvala profesora Blagotu Mitrića iz rada Operativnog tima“, navodi se u saopštenju.

Koordinator je, kako se dodaje, s tim u vezi zatražio od Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama da u najkraćem mogućem roku službeno informiše koordinatora Operativnog tima o promjenama i o preduzetim mjerama iz svoje nadležnosti.

„Zaključeno je da se do dobijanja službenog određenja Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama Operativni tim smatra kompletnim u imenovanom sastavu“, pojašnjava se u saopštenju.

Operativni tim Partnerstva otvorenih vlada saglasio se konsenzusom o osnovama sadržine Izvještaja o radu koji na kraju prvog kvartala 2015. godine Operativni tim treba da podnese Vladi.