POTREBAN OZBILJNIJI PRISTUP

CGO: Korupcija ima razarajuće efekte na lokalnom nivou

CGO podsjeća da Rožaje i Ulcinj nikada nijesu usvojile akcione planove za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou za 2013-2014, čime se pokazala potpuna nezainteresovanost vlasti tih opština za obračun sa konkretnim problemima koji se tiču korupcije i funkcionisanje lokalne samouprave
3 komentar(a)
Korupcija, 100 eura, Foto: Shutterstock
Korupcija, 100 eura, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 16.02.2019. 01:24h

Korupcija ima razarajuće efekte na lokalnom nivou i zbog toga je potrebno da se ozbiljni i posvećeniji pristupi tom problemu, upozorili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

 "Napori lokalnih samouprava u borbi protiv korupcije i dalje su na nezadovoljavajućem nivou i neophodno je da se ozbiljnije i posvećenije pristupi problemu korupcije, koji upravo ima razarajuće efekte na lokalnom nivou", ocijenio je koordinator programa CGO-a Nikola Đonović.

Prema njegovim riječima, u tom okviru ključna je politička volja lokalnih vlasti koja ostaje nedovoljno izražena, a samim tim se, kako je naveo, otežava bilo koja aktivnost u ovom pravcu i opštinskih službenika. 

Đonović je kazao da su projektom „Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!“, koji je CGO realizovao u saradnji sa Institutom Alternativa iz Podgorice, Bonumom iz Pljevalja i Nada iz Herceg Novog, osvijetljeni brojni problemi koji se pojavljuju u izradi lokalnih akcionih planova (LAP) za borbu protiv korupcije, njihovoj primjeni i izvještavanju. 

 "Opštine nijesu pokazale proaktivnost u ovom dijelu, već su doslovno pratile Model usklađenog akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi i prepisale aktivnosti, čime su u potpunosti ignorisale stvarne potrebe pojedinih sredina i samih građana/ki", smatra Đonović. 

On je kazao da opštine nijesu precizno predvidjele lokalnim budžetima novac za realizaciju svake aktivnosti previđene planom, čime se otvara pitanje njihove inicijalne spremnosti da uopšte primijene ove aktivnosti ako nijesu opredijeljena nikakva sredstva za ista. 

Đonović je rekao da izvještavanje o stepenu i kvalitetu realizacije ostaje nestandardizovano i neujednačeno, što dodatno otežava praćenja učinka u ovoj oblasti. 

 CGO podsjeća da Rožaje i Ulcinj nikada nijesu usvojile akcione planove za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou za 2013-2014, čime se pokazala potpuna nezainteresovanost vlasti tih opština za obračun sa konkretnim problemima koji se tiču korupcije i funkcionisanje lokalne samouprave. 

Đonović je ukazao i da novoosnovane opštine Petnjica i Gusinje, iako su usvojile prve budžete, nijesu usvojile lokalne akcione planove za 2014.godinu. 

 On je rekao da je od 23 opštine u Crnoj Gori, 19 usvojilo akcione planove za prošlu godinu, što čini 83 odsto, navodeći da se u tom dijelu bilježi napredak u odnosu na neke ranije godine. 

 "Treba podsjetiti da su opštine neusvajanjem LAP, direktno spriječile da se aktivnost iz Akcionog plana za poglavlje 23, koja se odnosi na usvajanje LAP-ova, u potpunosti realizuje u skladu sa predviđenim rokom, koji je bio do kraja 2013.godine", istakao je Đonović.

Prema njegovim riječima, kad je riječ o transparentnosti, ostaje nejasno zašto pojedine opštine, iako redovno ažuriraju svoje web stranice o različitim aktivnostima, nijesu objavile LAP za period koji se odnosi na 2014. godinu. 

Đonović je rekao da opštine Berane, Kolašin, Žabljak, Ulcinj, Petnjica i Plav nijesu objavile LAP, a ni nacrte tog dokumenta dok Gusinje i dalje nema svoju web prezentaciju. 

 "CGO cijeni da su informacije o LAP za borbu protiv korupcije iste važnosti kao i druge aktivnosti opštine i da one moraju biti blagovremeno objavljene, kako bi bili dostupni građanima/kama na uvid u svakom trenutku u godini na koju se odnose", kazao je Đonović.

U CGO smatraju da je neophodno da se na lokalnom nivou jačaju postojeći i iniciraju novi mehanizmi za borbu protiv korupcije uz puno uvažavanje preporuka civilnog sektora, kako bi ovaj proces mogao da proizvede mjerljive i održive rezultate. 

Đonović je podsjetio da je na 100. sjednici Vlade usvojen Revidirani akcioni plan za poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna prava, u kojem je jedna od planiranih aktivnosti priprema i usvajanje AP za borbu protiv korupcije za svaku jedinicu lokalne samouprave na osnovu Modela AP za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi (2013-2014). 

 "Nije jasno da li se to odnosi na prethodni period ili se opštine obavezuju da to učine i 2015. godine na osnovu istog modela, jer je postavljeni rok neprecizan, odnosno navodi se «decembar 2014. i kontinuirano», što dodatno zbunjuje", rekao je on. 

Đonović je zaključio da opštine, koje nijesu usvojile akcione planove, ne mogu retroaktivno realizovati aktivnosti, već moraju usvojiti nove, uz potrebu donošenja nove strategije borbe protiv korupcije na lokalnom nivou.