"NEPOTPUNI PODACI"

DRI: Partije ne vode evidenciju o dugovanjima

„Napominjemo da prezentirani podatak treba uzeti sa rezervom jer sve partije u svojim poslovnim knjigama ne obezbjeđuju evidenciju obaveza"
69 pregleda 0 komentar(a)
Parlament, skupština Crne gore, Foto: Luka Zeković
Parlament, skupština Crne gore, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 07.02.2015. 12:00h

Većina partija u Crnoj Gori ne vodi evidenciju neizmirenih obaveza, pa se ne može precizno utvrditi koliko su one zadužene, kazao je član Senata Državne revizorske institucije (DRI), Nikola Kovačević. Ta institucija je na osnovu dostavljenih izvještaja utvrdila da neizmirene obaveze partija zadnjeg dana 2013. godine iznose oko 1,1 milion eura, kao i da se pretežno odnose na obaveze prema dobavljačima, 452 hiljade eura, i obaveze za kredite, 366 hiljada eura. „Napominjemo da prezentirani podatak treba uzeti sa rezervom jer sve partije u svojim poslovnim knjigama ne obezbjeđuju evidenciju obaveza", rekao je Kovačević za portal CDT-a.

Iz izvještaja o reviziji se, kako se navodi, sa sigurnošću ne može utvrditi koja partija je imala najveća, a koja najmanja dugovanja. DRI se, kako je kazao Kovačević, obratila svim opštinama kako bi utvrdila koliko lokalne samouprave duguju strankama. Od opština je, kako je objasnio, dobila nepotpune podatke na osnovu kojih nije mogla utvrditi tačan iznos.

„Budući da većina partija ne obezbjeđuje evidentiranje potraživanja od opština i nema usaglašeno stanje sa opštinama, DRI nije mogla precizno utvrditi koliko lokalne samouprave duguju partijama", objasnio je Kovačević. On je kazao da obaveza opština da transparentno objavljuju podatke o dugovanju prema političkim subjektima nije propisana ni nedavno usvojenim Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Iako se u novom zakonskom tekstu našlo preporuka DRI-a, Kovačević kaže da i dalje nije uređeno pitanje sopstvenih sredstava, kao što su pozajmice i prilozi, kao izvora finansiranja kampanja, kao ni pitanje izmirivanja troškova kampanje nakon završetka izbora. Od kad kontroliše izvještaje partija, kako j naveo, DRI nije podnijela nijednu krivičnu prijavu jer „nijesu utvrdili da postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično djelo". Prema riječima Kovačevića, prošle godine su, zbog utvrđenih nepravilnosti, tužilaštvu dostavili izvještaj jedne partije. Prema podacima sa sajta DRI-a, negativno mišljenje na izvještaj je prošle godine dobila Demokratska partija.

Revizijom je utvrđeno da je ta partija, između ostalog, sa žiro računa podigla oko 23 hiljade eura koje nije evidentirala u blagajnu niti je dokumentovala. Na pitanje da li institucije reaguju na nepravilnosti koje konstatuju, Kovačević je kazao i da su nakon revizije izvještaja sa lokalnih izbora u Mojkovcu, Petnjici i na Cetinju podnijeli šest prekršajnih prijava i da su pokrenuti postupci. Prijave su, kako je precizirao, podnešene područnim organima za prekršaje jer podnosioci izbornih lista nijesu ispoštovali zakonsku obavezu i dostavili obavještenje o otvaranju izbornog žiro-računa, o imenovanju odgovornog lica, kao i Izvještaje o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju.

Kovačević je naglasio da partije prihvataju većinu preporuka DRI i da su značajno poboljšale u odnosu na prvu godinu kada su radili reviziju. „Međutim, kod pojedinih partija su i dalje vidni propusti i to u dijelu obezbjeđivanja računovodstvenih evidencija transakcija, nijesu dostavljene fakture, računi za gostovinske isplate, nema odluke kojom se definiše visina isplaćenih sredstava. Sve partije nijesu donijele pravnu regulative kao što su statut i finansijski plan", kazao je on. Kovačević smatra da je problem u ovoj oblasti i to što Ministarstvo nije donijelo propise kojima bi se uredilo vođenje poslovnih knjiga i računovodstvene evidencije partija. „Zatim pojedine partije i dalje ne obračunavaju i ne isplaćuju poreske obaveze na isplaćene nakande fizičkim licima", dodao je on. Na pitanje da li bi trebalo povećati nadležnosti DRI-a kako bi partije bile obaveze da ispunjavaju njihove preporuke, Kovačević je rekao da ta institucija ima dovoljno nadležnosti, s obzirom na to da postoje drugi organi koji bi trebali da se bave eventualnim nepravilnostima u radu stranaka.

„Izvještaji o reviziji DRI su transparentni i u istim je prezentovano utvrđeno činjenično stanje i date preporuke, tako da je javnost upoznata u kojoj mjeri poštuju propise", dodao je on. Kovačević smatra da osnivanjem Agencija za spječavanje korupcije treba očekivati napredak po pitanju finansiranja partija. „Agenciji može biti problem veliko očekivanje javnosti, smatram da treba biti strpljiv i dati joj šansu, rezultat će doći. Veoma je važano izvršiti dobar odabir kadrova", poručio je Kovačević.