USVOJENA DEKLARACIJA

POSP: Neophodna veća posvećenost vladavini prava

„POSP iskazuje zabrinutost zbog nekažnjivosti za ratne zločine uz podsjećanje na potrebu da Crna Gora mora da pojača svoje napore u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina i efikasno istražuje, goni, sudi i kažnjava ratne zločine, u skladu s međunarodnim standardima“, navodi se u deklaraciji
0 komentar(a)
Evropska unija, Crna Gora, Foto: Shutterstock
Evropska unija, Crna Gora, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 16.02.2019. 19:40h

Crna Gora u pregovorima sa Evropskom unijom (EU) napreduje, ali je neophodna ravnoteža u tom procesu i veća posvećenost vladavini prava, navodi se u Deklaraciji Parlamentarnog odbora EU i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP). 

 POSP je danas završio deveto zasijedanje u Briselu koje je održano pod zajedničkim predsjedavanjem predsjednika crnogorskog parlamenta, Ranka Krivokapića i predstavnice Evropskog parlamenta, Anelize Dods.

 Odbor se na zasijedanju bavio trenutnim stanjem pristupnih pregovora i odnosa između EU i Crne Gore, sprovođenjem crnogorskih akcionih planova u oblasti vladavine prava i zaštitom osnovih ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori. 

„Odbor pozdravlja činjenicu da, u cjelini, pregovori o pristupanju Evropskoj uniji napreduju, ali podsjeća na potrebu ukupne ravnoteže u pregovorima i posebno na veću pažnju na poglavlja koja se tiču vladavine prava – 23 i 24“, navodi se u usvojenoj deklaraciji i preporukama POSP-a.

 Neophodno je, kako piše, efikasno sprovođenje akcionih planova za ta dva poglavlja, posebno u cilju uspostavljanja pouzdanog sistema praćenja ostvarenih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, uključujući korupciju na visokom nivou. 

 POSP je pozitivno ocijenio jačanje zakonodavne i nadzorne uloge parlamenta, kao i unapređenje njegove otvorenosti, ali je pozvao na dalje snažnjenje administrativnih kapaciteta Skupštine i ukazao na potrebu za normativnim unapređenjem pozicije Skupštine i njenih radnih tijela, a posebno Odbora za antikorupciju.

 POSP je u Deklaraciji usvojio i amandmane na Nacrt tog dokumenta koje su predložili poslanici Pozitivne partije, Darko Pajović i Azra Jasavić, a koji se odnose na nekažnjivost ratnih zločina.

 Iz Pozitivne su saopštili da je prvi amandman, koji se odnosi na nekažnjivost ratnih zločina, u potpunosti sadržan u članu 5 Deklaracije, dok je drugi amandman kojim se ukazuje na lošu presudu u slučaju Ibrahima Čikića, djelimično prihvaćen.

„POSP iskazuje zabrinutost zbog nekažnjivosti za ratne zločine uz podsjećanje na potrebu da Crna Gora mora da pojača svoje napore u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina i efikasno istražuje, goni, sudi i kažnjava ratne zločine, u skladu s međunarodnim standardima“, navodi se u deklaraciji.

 U tom dokumentu je naglašena zabrinutost oko donošenja pravosnažnih sudskih odluka i zloupotrebu zatvorskih mjera prema pripadnicima nacionalne stranke muslimansko-bošnjačkog naroda.

 Deklaracija ukazuje da su potrebni snažniji napori u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, a „konstatuje da izbor Vrhovnog državnog tužioca i strukturne promjene, kao što su uspostavljanje specijalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i uspostavljanje posebnih jedinica policije za finansijske istrage i sajber kriminal, mogu doprinijeti postizanju većeg napretka u tom pogledu“.

POSP je skrenuo pažnju i na pisanje Informera, kojim se poziva na nacionalnu i vjersku mržnju, i „oštro osuđuje napade pomenutog lista na aktiviste civilnog drštva i poziva nadležne organe da zaštite aktiviste civilnog društva od napada i stvore ambijent u kojem mogu raditi bez straha od odmazde“.

U Deklaraciji se poziva Vrhovni državni tužilac da ispita konkretni slučaj „negativne kampanje“ tog lista prema aktivistkinji nevladinog sektora.

 POSP je pohvalio rad Komisije za praćenje istraga kao i napredak koji su državni organi postigli u rješavanju slučajeva napada na novinare, ali očekuje da će preostali slučajevi napada na novinare biti riješeni.

 U Deklaraciji se navodi i da POSP očekuje da će afera Snimak brzo dobiti konačni epilog.

 Uslovi za sprovođenje odredbi Zakona o izboru odbornika i poslanika koje se odnose na primjenu elektronske identifikacije birača, kako se konstatuje, nijesu stvoreni.

 POSP je pozvao crnogorske vlasti da snažno i sistematično unaprijede izborni zakonodavni i organizacioni okvir.

 U Deklaraciji je skrenuta pažnja i na visoku stopu nezaposlenosti i uvećanje javnog duga u Crnoj Gori uz ocjenu da je neophodna borba protiv utaje poreza, protiv pronevjera i suzbijanja sive ekonomije, kao i regulisanje tržišta rada.

 POSP je pohvalio organizovanje povorki ponosa u Crnoj Gori i ukazao na njihov značaj za unapređenje poštovanja prava LGBT populacije, posebno naglašavajući značaj učešća funkcionera na posljednjoj povorci, ali i podsjećajući da je neophodno i dalje unapređenje i rad u toj oblasti.

 Zabrinjava, kako se navodi, i to što je najistaknutiji LGBT aktivista, zbog razloga bezbjednosti, zatražio azil u inostranstvu.

 U oblasti rodne ravnopravnosti i ženskih prava ostvaren je, kako se navodi, ograničen napredak uprkos nedavno usvojenim izmjenama Zakona o izboru odbornika i poslanika.

 U Deklaraciji je ocijenjeno da je politička zastupljenost žena i dalje na niskom nivou i podsjeća da su samo 17 odsto poslanika Skupštine žene.

 POSP je ukazao i na problem neriješenog problema u vezi sa nasiljem na ženama koje je, kako se navodi, rašireno.

 U Deklaraciji se ukazuje i na napore za uključivanje Roma u sistema obrazovanja, ali se poručuje da je stopa napuštanja visoka i naglašava potreba za danjim radom na unapređenju položaja te populacije.

 U Deklaraciji se pozdravlja snažna i kontinuiranu posvećenost Crne Gore regionalnoj saradnji, a ugovor o granicama sa Bosnom i Hercegovinom je pohvaljen, uz očekivanje da će granice i sa ostalim susjedima biti regulisane.  Pozitivno su ocijenjeni i pregovori država regiona o smanjanju cijena roaminga.

 POSP je Deklaraciju sa preporukama uputio Savjetu za stabilizaciju i pridruživanje i institucijama u Crnoj Gori i EU.