NE PRIZNAJU PORAZ

SNP pisao Drobniču: Iza dešavanja u Kolašinu stoje DPS i Đukanović

SNP ukazuje na protivpravno postupanje Predsjednika i članova Opštinske izborne komisije Kolašin
0 komentar(a)
Ažurirano: 17.02.2019. 18:13h

Socijalistička narodna partija (SNP) uputila je Delegaciji Evropske unije (EU) u Podgorici i ambasadoru Mitji Drobniču pismo u kojem je navela da predsjednik i članovi Opštinske izborne komisije (OIK) Kolašin iz Demokratske partije socijalista (DPS) opstruišu konstituisanje lokalnog parlamenta na osnovu rezultata izbora održanih 25. maja. Iz SNP je saopšteno da su Delegaciju i Drobniča upoznal da u Kolašinu, kako trde, traje do sada nezabilježeno bezakonje i samovolja predsjednika OIK i dijela članova iz DPS-a, koji opstruišu konstituisanja Skupštine na temelju izbornih rezultata sa proteklih lokalnih izbora.

"Opstrukcija je, očigledno, naložena od samog vrha DPS sa ciljem da se onemogući konstituisanje Skupštine opštine Kolašin i izbor organa Opštine Kolašin jer je jasno nagoviještena politička volja da se vlast konstituiše bez DPS-a", saopšteno je iz SNP.

Potpredsjednik SNP Neven Gošović naveo je u pismu da u toj stranci smatraju da je potrebno da Delegaciju i Drobniča dodatno upoznaju sa, kako je naveo, protivpravnim postupanjima Predsjednika i članova OIK Kolašin predstavnika DPS-a i Grupe Birača, čime se onemogućava formiranje lokalne vlasti. Gošović je podsjetio da su izbori za odbornike u Skupštini opštine Kolašin održani 25. maja, a da su ponovljeni na biračkom mjesti broj 27 Đuđevina 8. juna. On je naveo da je OIK nakon konačnosti i izvršnosti svih odluka donesenih po prigovorima i žalbama, i odklonjenih povreda prava u toku izbora, 3. jula utvrdila konačne rezultate izbora za Skupštinu Kolašina. Gošović je ukazao da je zapisnik OIK-a o utvrđivanju konačnih rezultata izbora na svim biračkim mjestima od ukupno 12 članova Komisije, potpisao njen predsjednik i šest članova dok je pet odbilo da to uradi, ali da nijesu naveli u čemu se sastoje njihove primjedbe. "Predsjednik OIK-a Kolašin Zoran Vlahović Zapisnik o utvrđivanju konačnih rezultata izbora je potpisao, a zatim pored svog potpisa dopisao i riječi „potpisujem da ne prihvatam Zapisnik o konačnim rezultatima izbora i njegovu sadržinu“, ukazao je Gošović. On je ocijenio da su takvo postupanje predsjednika, kao i pet članova Opštinske izborne komisije bez ikakvog uticaja na konačne rezultate izbora, koje je Komisija utvrdila i zapisnički konstatovala. Gošović je upozorio da Vlahović, kao predsjednik OIK-a nije Skupštini opštine Kolašin podnio Izvještaj o rezultatima za izbor odbornika, niti je konačne rezultate izbora objavio u Službenom listu Crne Gore a što je bio dužan da uradi. Gošović je podsjetio da su se polsije toga Državnoj izbornoj komisiji, radi preduzimanja mjera iz njene nadležnosti obratili predstavnici izbornih lista "Evropsko lice Kolašina - Socijldemokratska partija/Pozitivna Crna Gora“, Socijalistička narodna partija Crne Gore, kao i Ministarstvo unutrašnih poslova. DIK je, kako se podsjeća, na sjednici 12. avgusta, donijela je Odluku kojom je naložila OIK Kolašin, da odmah, a najkasnije u roku od sedam dana, objavi rezultate izbora u Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi“.Gošović je podsjetio da je DIK naložila OIK-u da dostavi Skupštini opštine Kolašin Izvještaj o rezultatima za izbor odbornika na izborima održanim 25. maja i ponovljenim na biračkom mjestu 27 Đuđevina od 8.juna u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, radi sazivanja konstitutivne sjednice Skupštine opštine Kolašin. On je rekao da su međutima na sjednici OIK Kolašin koja je održana 18. avgusta, predsjednik Komisije i članovi iz DPS-a i Grupe birača odbili da postupe po nalogu DIK-a. "Nepoštovanjem odluke DIK-a nadležnog za zakonitost sprovođenja izbora, nastavljeno je kršenje Zakona i onemogućavanje održavanja prve sjednice novoizabrane Skupštine opštine Kolašin i konstituisanje lokalne vlasti, čime su povrijeđena i prava građana na ostvarivanje lokalne samouprave zajemčena Ustavom Crne Gore", upozorio je Gošović.On je rekao da se negativne društvene posledice takvog protivpravnog postupanja ogledaju i u obesmišljavanju izbora, stvaranju nezadovoljstva kod građana i posticanju nihovog nepovjerenja u izborni proces. "Na izborima 25. maja saglasno konačnim rezultatima, DPS i Grupa Birača nijesu zadobili povjerenje građana Kolašina za ponovno vršenje vlasti. Zbog istog, više je nego jasno da iza ovakvog pravnog nasilja u opštini Kolašin stoji DPS na čelu sa Milom Đukanovićem", naveo je Gošović.