glavni administrator

"Na osnovu čega SNP traži objavu akta imenovanju v.d. gradonačelnika"

"Zakon o Glavnom gradu nije uredio pitanje vršenja funkcije gradonačelnika nakon isteka mandata"
0 komentar(a)
Opština Podgorica, Foto: Luka Zeković
Opština Podgorica, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 19.08.2014. 14:52h

Zakonom o Glavnom gradu se uređuje način ostvarivanja lokalne samouprave u Podgorici kao Glavnom gradu i administrativnom centru Crne Gore, a na pitanja ostvarivanja lokalne samouprave u Glavnom gradu koja nijesu posebno uređena ovim zakonom primjenjuje se Zakon o lokalnoj samoupravi. Ovim zakonom, pored ostalog, nijesu uređena pitanja izbora gradonačelnika, trajanje mandata i imenovanje zamjenika gradonačelnika, već se po tim pitanjima primjenjuje Zakon o lokalnoj samoupravi, navodi se u reagovanju glavnog administratora Glavnog grada Željka Vukovića, povodom saopštenja Kluba odbornika SNP-a o pitanju obavljanja funkcije izvršnog organa Podgorice, do izbora gradonačelnika.

"Zakon o Glavnom gradu nije uredio pitanje vršenja funkcije gradonačelnika nakon isteka mandata, već odredba člana 3 upućuje na primjenu Zakona o lokalnoj samoupravi. Odredbom člana 67 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da kada predsjedniku opštine u slučajevima utvrđenim zakonom prestane mandat, funkciju predsjednika do izbora novog predsjednika vrši potpredsjednik. Ovom kao i ostalim odredbama Zakona nije predviđeno da Skupština ili bilo koji drugi organ donosi odluku o izboru v.d. gradonačelnika do izbora novog jer je ta zakonska odredba odredila lice koje vrši dužnost gradonačelnika", navodi Vuković.

Prema njegovim riječima, "norma se primjenjuje ex lege i čini se da ne bi trebalo da stvara nikakve dileme po tom pitanju".

"Čak ni onima čija se politička platforma bazira isključivo na svakodnevnim senzacionalističkim natpisima u štampi", dodao je on.

Prema riječima Vukovića, nejasno je "na kojoj to zakonskoj odredbi temelji SNP svoj javno upućen zahtjev Glavnom gradu da objavi akt o imenovanju vršioca dužnosti gradonačelnika".

"Za Glavni grad i za građane bi bilo veoma korisno da navede propis koji sadrži proceduru i nadležnost kada je ova pravna situacija u pitanju", rekao je on.

"Izjava Radulovića, ukoliko je tačno prenijeta, zasnovana je na netačnim i nepotpunim informacijama o činjenicama u vezi sa obavljanjem izvršne funkcije u Glavnom gradu"

On je reagovao i na navode predsjednika Upravnog suda Branislva Radulovića koji je kazao da je funkcioner DPS Vladan Vučelić, koji obavlja funkciju vršioca dužnosti gradonačelnika Podgorice, nezakonito je na toj poziciji jer mu je prestao mandat.

"Izjava Radulovića, ukoliko je tačno prenijeta, zasnovana je na netačnim i nepotpunim informacijama o činjenicama u vezi sa obavljanjem izvršne funkcije u Glavnom gradu", navodi se u reagovanju glavnog opštinskog administratora.

On navodi da se, saglasno Zakonu o lokalnoj samoupravi predsjednik opštine, odnosno gradonačelnik imenuje i razrješava potpredsjednika, odnosno zamjenika, uz saglasnost Skupštine.

"Činjenica je i da Skupština ne konstatuje prestanak mandata zamjenika gradonačelnika. Iz ovoga slijedi da se impresije koje je saopštio predsjedavajući na prvoj sjednici Skupštine ne mogu kvalifikovati kao pravni akt, niti konstatacija o prestanku mandata zamjenika. Ovo tim prije zato što sjednica nije ni završena, odnosno zbog toga što ju je predsjedavajući prekinuo bez odlučivanja Skupštine. Nije uobičajeno da predsjednik Upravnog suda bilo koje države pravno kvalifikuje, odnosno ocjenjuje zakonitost rada jednog od organa lokalne samouprave, pogotovo u pravnim stvarima koje mogu biti predmet upravnog spora. Ipak, s obzirom na to da je gospodin Radulović to uradio, očekujem da nakon upoznavanja sa činjenicama koje sam naveo pojasni svoj stav", navodi se u reagovanju Vukovića.

Bošnjak: Radulović potvrdio da je DF bio u pravu >>>

Preporučujemo za Vas