hitne promjene

Pejovićev istup najbolje ukazuje koliko je princip vladavine prava u Crnoj Gori jak

GA navodi da je neophodno što prije izabrati VDT, ojačati bilans rezultata istraga i pravosnažnih presuda...
10 komentar(a)
Ažurirano: 25.06.2014. 14:31h

Ključ napretka Crne Gore je jačanje vladavine prava, poruka je koja je u prethodna dva dana stigla iz dvijeključne međunardne organizicije – EU i NATO. Istovremeno iz sudnice stiže poruka da će kupac najvećeg preduzeća u Crnoj Gori šamarati i pljuvati poslanika gdje god ga vidi na ulici, a pri tome nije propustio ni da ponizi žene i uputi toj rodnoj odrednici pežorativno značenje. Ova poruka najbolje ukazuje koliko je princip vladavine prava jak, navode iz Građanske alijanse (GA).

U saopštenju koje potpisuje Zoran Vujičić, koordinator programa Vladavine prava, navodi da, iako su poruke evropskih partnera jasne, Crna Gora je njihov značaj morala da prepozna od samog starta integracija.

"Zbog toga ne smijemo više da izgubimo nijedan dan već da predano radimo", navodi Vujičić.

Prema njegovim riječima, to u praksi znači da je neophodno što prije izabrati VDT, ojačati bilans rezultata istraga i pravosnažnih presuda.

Pejović: Pljunuo sam i ošamario Medojevića kao što se šamaraju žena i dijete >>>

"Ustavne promjene koje su imale za cilj jačanje nezavisnosti pravosuđa su stvorile u crnogorskom ambijentu još veći stepen političkih trgovina, a što smo imali priliku da vidimo prilikom biranja sudija Ustavnog suda. Mora se odmah prestati sa ovom praksom i da ustavne izmjene budu temelj nezavisnog pravosuđa a ne sušta suprotnost. Neophodno je što hitnije izabrati VDT jer borba protiv korupcije i organizovanog kriminala nema očekivanih rezultata. Tužilaštvo mora da poboljša svoj rad na svim nivoima", kazao je Vujičić.

Iako je kriminal u porastu, dodaje on, zabrinjava činjenica da je u krivičnoj materiji došlo do smanjenja broja prosječnog mjesečnog priliva predmeta u 2013. godini za oko 20% u odnosu na prethodnu godinu.

"Mora se ojačati bilans rezultata istraga i pravosnažnih presuda u ostalim oblastima organizovanog kriminala, uključujući oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnih djela. To takođe podrazumijeva i dodatne napore kako bi se poboljšala koordinisanost između organa za sprovođenje zakona i pravosuđa i povećao kapacitet sprovođenja finansijskih istraga u vezi sa složenim krivičnim istragama".

Vujičić je kazao da zabrinjava da u krivičnim predmetima koji su u žalbenom postupku ukinuti ili preinačeni, a koje je Građanska alijansa imala priliku da analizira, razlozi zbog kojih su ukinuti su nerazumljive i protivrječne presude.

"Mora se dodatno ojačati i učiniti transparentnijim principi napredovanja i periodičnog ocjenjivanja sudija i tužilaca. Vrhovni sud kao krovna institucija mora uzeti aktivniju ulogu u ujednačavanju sudske prakse što sa druge strane ne znači da i hijerarhijski niži sudovi ne treba da imaju aktivniju ulogu, a koje imaju za cilj konzistentnost u presuđivanju".

Ratni zločini i dalje predstavljaju teret za sve građane Crne Gore jer nisu osuđeni izvršioci i nalogodavci, dodaje Vujičić.

Tuzilaštvo, perma njegovim riječima, pod hitno mora da utvrdi ko je kriv što su dokazi na kojima se zasnivala optuznica preslabi odnosno zbog čega će država na osnovu neosnovanog lišenja slobode morati da izdvoji značajna novčana sredstva licima koja su pravosnažno oslobođena.

"Krivcima za slabe optužnice nije mjesto u pravosudnom sistemu".

Depolitizacija i profesionalizacija državne uprave, odgovornost za nasposobne je nešto o čemu se samo priča još uvijek i za šta, u GA, sa nestrpljenjem očekuju konkretna činjenja.

"Ovo je samo kap u moru aktivnosti koje država mora da preduzme ali konkretno da bi pokazala da želi da bude zemlja vladavine prava.Ne smijemo zaboraviti da je Crna Gora usvajanjem akcionih planova naročito za poglavlja 23. i 24. a koje je usvojila EU sama kreirala dinamiku implementacije svakog koraka ka EU i evropski partneri ne traže ništa više od onog što im mi nismo sami rekli da ćemo uraditi".