Sjednica u Nikšiću

Vlada: Unapređenja poslovnog ambijenta ključ za privlačenje investicija

Vlada je razmatrala i značaj upravnog postupka za unapređenje poslovnog ambijenta
0 komentar(a)
Ažurirano: 30.05.2014. 20:35h

Vlada Crne Gore započela je u petak u Nikšiću dvodnevnu tematsku sjednicu posvećenu unapređenju poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.

Sjednicom, sazvanom sa namjerom da se definišu mjere za uklanjanje admistrativnih prepreka za razvoj biznisa, predsjedava predsjednik Vlade Milo Đukanović, a afirmišući model multidisciplinarnog pristupa, Vlada se fokusirala na razmatranje reformi iz nadležnosti ministarstavā pravde, finansija, unutrašnjih poslova i turizma i održivog razvoja.

U uvodnim izlaganjima predsjednika Đukanovića i potpredsjednika Duška Markovića, kao i prezentacijama resornih ministara, naglašeno je da aktivna politika kontinuiranog unapređenja poslovnog ambijenta predstavlja ključ uspjeha za privlačenje investicija i ubrzani ekonomski rast, a time i poboljšanje kvaliteta života građana.

"Efikasan, nezavisan, i pouzdan pravosudni sistem koji treba da doprinese izgradnji povjerenja u institucije i stvaranju ambijenta pravne sigurnosti svih građana i ostalih subjekata u crnogorskom društvu pretpostavka je društvenog i ekonomskog razvoja. Rješavanje zaostalih predmeta, dugo trajanje sudskih postupaka i neadekvatna pravosudna mreža predstavljaju glavne izazove u jačanju efikasnosti pravosuđa, dok su neizvršene sudske presude označene kao najveće opterećenje za pravni sistem u Crnj Gori. Vlada je konstatovala da kao odgovor države na ove izazove treba preduzeti niz normativnih, institucionalnih i kadrovskih mjera", saopšteno je iz Vladinog biroa za odnose s javnošću.

Na sjednici je naglašeno da dalje jačanje međunarodne pozicije Crne Gore po ocjenama o lakoći poslovanja zahtijeva reforme u oblastima poreske politike, finansijskog izvještavanja i procjene vrijednosti i imovinsko-pravnih odnosa, zbog njihovog direktnog uticaja na potencijal države za privlačenje interesovanja investitora.

"U oblasti poreske politike Vlada je prepoznala potrebu da se reforme, između ostalog, usmjere u pravcu daljeg pojednostavljenjenja procedura i skraćenja rokova za registraciju obveznika, unapređivanje sistema oporezivanja dobiti pravnih lica, proširenja baze za oporezivanje dohotka fizičkih lica, unapređenja sistema PDV-a i akcizne politike u skladu sa standardima EU, kao i kreiranja efikasnijeg sistema oporezivanja nepokretnosti", saopšteno je iz Biroa.

Na sjednici je ocijenjeno da reforma u oblasti finansijskog izvještavanja treba da obezbijedi dobijanje pouzdanih i blagovremenih informacija kao važnih inputa za donošenje investicionih odluka.

"Nepostojanje adekvatnih kriterijuma za procjenu vrijednosti utiče na stepen povjerenja investitora i predstavlja ograničenje za kvalitetno upravljanje državnom imovinom, što zahtijeva uspostavljanje zakonskog okvira, uz primenu međunarodnih standarda uovoj oblasti", stoji u saopštenju Biroa.

Vlada je razmatrala i značaj upravnog postupka za unapređenje poslovnog ambijenta.

"Polazeći od ocjene da važeći Zakon o opštem upravnom postupku predviđa relativno komplikovan i dugotrajan postupak i ne obezbjeđuje neophodan pravni okvir za e-upravu, Vlada je konstatovala da treba pristupiti izradi novog zakona, koji bi doveo do redukcije biznis barijera i olakšanog poslovanja preduzetnika, privrede i građana", saopšteno je i Biroa.

Vlada je konstatovala da neophodnost smanjivanja opterećenja za turističku djelatnost i izgradnju objekata predstavlja preduslov za planirani dinamičniji ekonomski rast.

"U tom smislu, razmatrane su mogućnosti za smanjenje stope PDV-a za ugostiteljske usluge i smanjenje aerodromskih taksi van turističke sezone. Takođe, diskutovalo se i o modelima za uprošćavanje procedura u vezi sa izradom tehničke dokumentacije i izdavanjem građevinskih dozvola", ističe se u saopštenju Biroa.

Diskusija na temu unapređenja poslovnog ambijenta u Crnoj Gori nastaviće se sjutra, nakon čega će biti doneseni zaključci sa konkretnim mjerama za intenziviranje reformi u ovoj oblasti.

Galerija

Preporučujemo za Vas