Pokreću projekat

Forum žena SDP: Rodna ravnopravnost nije stereotip

Forum žena SDP Crne Gore zalaže se za rodnu ravnopravnost od svog osnivanja 1997. godine
0 komentar(a)
Cetinje, Forum žena SDP, Foto: Danijela Lasica
Cetinje, Forum žena SDP, Foto: Danijela Lasica
Ažurirano: 08.03.2014. 08:50h

Povodom 8. marta Međunarodnom danu žena, kojim se obilježava dan borbe žena za socijalnu, političku i ekonomsku ravnopravnost, Forum žena SDP Crne Gore pokrenuće projekat pod nazivom „Rodna ravnopravnost nije stereotip.“

Iz Foruma žena SDP-a saopšteno je da projekat podrazumijeva održavanje niza seminara i radionica na nivou lokalnih zajednica koji će biti usmjereni sprovođenju načela rodne ravnopravnosti u praksi i poboljšanju položaja žene u savremenom društvu.

Forum žena SDP Crne Gore zalaže se za rodnu ravnopravnost od svog osnivanja 1997. godine.

"Forum žena SDP Crne Gore, kao neodvojivi dio Socijaldemokratske partije koja se zalaže za jednakost u svim segmentima društvenog života, ovim vidom edukacije ima za cilj predočiti da je rodna ravnopravnost odredba Ustava, koja pripada načelima ljudskih prava i sloboda i kao takva ne pravi razlike u pravima, niti diskriminiše zavisno od pola. Ovo ustavno načelo neophodno je promovisati od najranijeg djetinstva i dalje kroz život ka postizanju jednakih prava nezavisno o polu. Radi se o sveobuhvatnom procesu koje jedno društvo treba da primjenjuje u svim svojim segmentima, porodica, posao, politika, obrazovanje, bezbjednost itd. Osvješćenje od stereotipa i prihvatanja različitosti. Podjednake šanse za sve. Buđenje svijesti da se svi rađamo sa jednakim pravima i da ta prava treba zadržati tokom života", navodi se u saopštenju Foruma žena SDP-a.

Forum žena takođe poručuje da je nedopustivo rodnu ravnopravnost svesti samo na kvantitativne pokazatelje većeg ili manjeg učešća žena na mjestima donošenja odluka, već je neophodno sagledati u svijetlu potrebe za postizanjem istinske demokratije koja će u potpunosti iskoristiti sposobnosti, vještine i kreativnost oba pola kako bi se izgradilo društvo sa boljim kvalitetom života.

" S obzirom da crnogorsko društvo i pored niza donešenih zakona i akcionih planova u ovoj oblasti, još uvijek nije uspjelo implementirati ovo ustavno načelo u praksi, smatramo da će ovaj vid edukacije mladih žena doprinjeti njihovoj većoj vidljivosti na lokalnom i državnom nivou, osnažiti ih za učešće u javnom i političkom životu i doprinjeti stvaranju ambijenta rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti u svim sferama života" zaključak je Foruma žena SDP-a.

Preporučujemo za Vas