23. OPŠTINA

Zašto se sa Tuzima ne žuri kao sa Gusinjem?

Odbor nije raspravljao o planiranim tačkama dnevnog reda čiji su podnosioci poslanici Demokratskog fronta
7 komentar(a)
Gusinje, Foto: Amil Ibrahimagić
Gusinje, Foto: Amil Ibrahimagić
Ažurirano: 24.02.2014. 12:13h

Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore prihvatio je  predlog zakona o dopuni Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore kojim je previđeno formiranje još jedne, 23. opštine Gusinje.

Pošto je predlagač Ministarstvo unutrašnjih poslova računalo na skoro raspisivanje loklanih izbora u većini postojećih opština, u predlogu je ostala formulacija da zakon važi dan nakon objavljivanja u služebenom listu.

Poslaniku Socijalističke narodne partije Velizaru Kaluđeroviću bilo je razumljiva žurba da zakon važi odmah po objavljivanju jer se računalo na izbore. Zbog toga ga čudi zašto se tako ne postupa i sa propisima koji reglulišu status gradskih opština u sastavu Glavnog grada Podgorice.

Njegovu konstatataciju da aktuelna verzija Zakona koji se nalazi na sajtu Ministarstava ničin ne dotiče status gradskih opština, potvrdio je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Veselin Vukčević.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim registrima prebivališta i boravišta, koji je podnio poslanik SNP Nenven Gošović, dobio je podršku odbora u smislu da nema ustavnih smetnji da se stavi na dnevni red. Ipak on će, i pored obrazloženja Gošovića da je on bitan za povratak povjerenja u izborni proces, najvjerovatnije, kako je rečeno sačekati donošenje i zakona o strancima da dva propisa ne bi bili u koliziji.

Odbor je prihvatio potvrđivanje Evropske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uslovnom pristupu i usluga koje pružaju uslovni pristup. Riječ je o propisu koji reguliše način emitovanje programa kablovskih televizija i elektronskih servisa koji imaju uslovan pristup , mora se imati priključak.

Odbor zbog bojkota rada parlamenta Demokratskog Fronta nije razmatrao četiri predloga zakona koje je predložila ta politička grupacija.

Preporučujemo za Vas