SLUČAJNO ili nije?

Izbrisana kolona sa parama, pobrkane obaveze institucija

Zašto evropska komisija upozorava da Vlada ne ispunjava plan za poglavlje 23
3 komentar(a)
Duško Marković, Foto: Boris Pejović
Duško Marković, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 07.02.2014. 18:21h

Prvi Vladin izvještaj o sprovođenju mjera iz Akcionog plana za Poglavlje 23 “Pravosuđe i temeljna prava” sadrži određen broj slučajnih ili namjernih grešaka koje bi mogle da otežaju stalno praćenje kako državne institucije ispunjavaju obaveze koje je kabinet Mila Đukanovića preuzeo prema Briselu.

Tako su iz tog dokumenta izostavljene neke institucije koje je Vlada prvobitno zadužila za određenu aktivnost, dok su neke zamijenjene drugim organima, iako je jasno da te mjere nijesu iz njihove oblasti. Tako je zadatak da unaprijedi online baze podataka u svim visoko-obrazovnim ustanovama o zaposlenom akademskom osoblju, umjesto Unverziteta Crne Gore, kako je to predviđenom AP, u izvještaju o njegovoj ispunjenosti navedeno da to treba da uradi Uprava za javne nabavke, dok godišnje finansijske izvještaje UCG i univerzitetskih jedinica na svom sajtu sada treba da objavi Agencija za antikorupcijsku inicijativu.

Analizu normativnog okvira za zaštitu zviždača umjesto MUP-a i Vrhovnog suda, kako je predviđeno akcionim planom, u vladinom Izvještaju o ispunjenosti mjera treba da radi Kancelarija za saradnju sa NVO. Iz prvog Vladinog izvještaja, u odnosu na AP izostavljen je dio nadležnih organa. Tako se Tužilački savjet, koji je prema AP imao nadležnost da sprovodi postupke odgovornosti tužilaca, ne pominje se u Izvještaju o realizaciji preduzetih mjera.

Tužilački savjet je možda izostavljen iz izvještaja u poređenju sa AP jer nije bio aktivan u ispunjavanju zadataka tokom mandata.

Iz izvještaja je uklonjena kolona sa budžetom zbog čega se ne može vidjeti kako su i koliko novca poreskih obveznika Crne Gore i donatora, uglavnom iz EU, do sada potrošile institucije Crne Gore na ispunjavanje obaveza prema Briselu

Iz izvještaja je uklonjena kolona sa budžetom zbog čega se ne može vidjeti kako su i koliko novca poreskih obveznika Crne Gore i donatora, uglavnom iz EU, do sada potrošile institucije Crne Gore na ispunjavanje obaveza prema Briselu.

Dalje, za uvođenje sistema mjera i radnji koje Uprava policije preduzima u cilju zaštite novinara od prijetnji i nasilja u Vladinom izvještaju nema indikatora rezultata. Čitav dio izvještaja o saradnji sa NVO sektorom upisan je sa znakom pitanja.

Predstavnik Generalnog direktorata za proširenje EK Dirk Lange kazao je da su primijetili kašnjenje u sprovođenju planova za poglavlja 23 i 24. Šefica Radne grupe za poglavlje 23 Branka Lakočević, ocijenila je da kašnjenja nijesu dobra, ali da Crna Gora nema veliki broj mjera iz AP koje nije realizovala. Ona je navela da 33 od 245 prispjelih obaveza nijesu realizovane, te da su ostale ili potpuno realizovane, ili se realizuju u kontinuitetu. Iskustvo Hrvatske pokazuje da birokratski nastrojeni Brisel ne gleda kroz prste.

Nestao registar oduzete imovine i sistem za kontrolu ulaganja u privatizovana preduzeća

Kada se uporede Akcioni plan za poglavlje 23 i vladin izvještaj o njegovom sprovođenju može se vidjeti da neke mjere nisu uključene u drugi dokument. Tako, na primjer, izrada analize sistema javnih izvršitelja u odnosu na sistem sudskih izvršenja sa aspekta efikasnosti i troškova izvršnog postupka, te unapređenje sistema za kontrolu ulaganja u privatizovana preduzeća i izvršavanje ugovorenih obaveza nijesu u izvještaju.

U Vladin izvještaj nije uključena ni mjera uspostaviljanja elektronskog registra oduzete imovine. Sve ove aktivnosti trebalo je da budu započete i u odmakloj fazi realizacije do pisanja izvještaja, ali nema podataka o rezultatima ispunjavanja ovih mjera. Činjenica da su ove aktivnosti izbačene iz izvještaja bez objašnjenja ograničava procjenu napretka u ovim oblastima.