TAKO SE TO RADI

Zabranili Jelićevoj da zapošljava u kampanji

Ministarstvo finansija ocijenilo da je Zavod za zapošljavanje prekršio Zakon o finasiranju političkih partija
114 pregleda 21 komentar(a)
Ažurirano: 09.11.2013. 16:47h

Ministarstvo finansija je ocijenilo da je Zavod za zapošljavanje Crne Gore prekršio Zakon o finansiranju političkih partija time što je raspisao oglas tokom kampanje za lokalne izbore na Cetinju, u Mojkovcu i Petnjici.

Time je Ministarstvo finansija spriječilo da ova državna institucija na čijem čelu je Vukica Jelić, koja je jedan od aktera afere “Snimak” zajedno sa suprugom Zoranom, bivšim direktorom i savjetnikom u Zavodu sa zapošljavanje, otvori prostor za predizborno zapošljavanje.

Zavod za zapošljavanje je 21. oktobra u državnom glasilu “Pobjedi” raspisao konkurs za “izbor izvođača programa obrazovanja i osposobljavanja odraslih u 2013/2014” kojim je, između ostalog, predviđeno “uključivanje određenog broja lica sa evidencije Zavoda, sa kojima izvođač programa zaključuje ugovor na određeno vriijeme”.

Prema Zakonu o finansiranju političkih partija, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora zabranjeno je oglašavanje i zapošljavanje na određeno vrijeme i po ugovoru o djelu u državnim i organima lokalne uprave, javnim preduzećima i ustanovama i državnim fondovima.

Predsjednik države Filip Vujanović je 2. oktobra raspisao izbore u Mojkovcu i Petnjici a 13. oktobra na Cetinju.

Jelićeva se 23. oktobra obratila ministru finansija Radoju Žugiću u kojem ga obavještava da je oglas objavljen i da je Upravni odbor ZZZCG zaključio da se obrate nadležnim državnim organima kako bi dobili pravni stav da je to što su objavili oglas suprotno Zakonu o finasiranju političkih partija, s obzirom na to da su raspisani izbori na Cetinju, u Mojkovcu i Petnjici.

“Prema našem mišljenju je nemoguće eliminisati pravo učešća korisnicima usluga Zavoda u ovim opštinama jer bi to predstavljalo povredu načela ravnopravnosti građana”, navela je Jelićeva u dopisu u koje su “Vijesti” imale uvid.

“Napominjemo da će se početkom i u toku 2014. raspisati izbori za još 14 opština u Crnoj Gori što bi primjenom člana 18 i 21 istog zakona potpuno onemogućilo aktivnosti Zavoda na sprovođenju mjera aktivne politike zapošljavanja i time obesmislilo donošenje AP za 2014. od strane Vlade Crne Gore. Istovremeno, to bi značilo da bi nezaposlena lica, u situaciji kada je nezaposlenost jedan od najvećih problema, trpjela najveće posljedice”, navela je Jelićeva u dopisu Žugiću.

Ona je iznijela mišljenje da su Zakon o zapošljavanju i Zakonu o finasiranju političkih partija u koliziji.

Sekretar ministarstva Damir Rašketić rekao je juče “Vijestima” da je Ministarstvo ocijenilo da je prekršen zakon o finasiranju političkih partija.

“Kako je konkursom predviđeno da se programi mogu izvoditi u svim opštinama Crne Gore, a imajući u vidu da su već raspisani izbori u Mojkovcu, Petnjici i Cetinju smatramo da je odluka Zavoda donijeta suprotno članu 21 Zakonu o finansiranju partija”, rekao je Rašketić.

On je, kao sekretar ministrastva dao pravno mišljenje koje je potpisao ministar, Radoje Žugić. Rašketić je kadar SDP-a.

Tužilaštvo je, u materijalama o aferi “Snimak”, koje je dostavilo skupštinskom Odboru za antikorupciju saopštilo da je u toku izviđajni postupak u slučaju Zavoda za zapošljavanje i Jelića koji se sumnjiče da su prošle godine, uoči parlamentranih izbora, preko projekata ove državne institucije zapošljavali po partijskoj liniji.

ZZZCG: Nema to veze sa izborima

Iz Zavoda za zapošljavanje “Vijestima“ je saopšteno da nijesu kandidovali projekte koji se posebno odnose na Mojkovac, Cetinje i Petnjicu i Plav, već da su objavili konkurs za realizaciju programa APZ-a, koji su se odnosili na sve opštine u Crnoj Gori.

“Radi se o redovnim i kontinuiranim aktivnostima Zavoda, koje se sprovode u skaldu sa Zakonom o zapošljavanju, Nacionalnom strategijom zapošljavanja, obavezama iz Nacionalnog akcionog plana i Programom rada Zavoda za 2013. što znači da se ni u kom slučaju ne može govoriti o aktivnostima koje se sprovode u toku predizborne kampanje”, odgovoreno je iz Zavoda na pitanje zašto su u tim opštinama raspisali konkurs u jeku izborne kampanje.

Naveli su i da nije tačno da je Ministarstvo finansija uskratilo saglasnost Zavodu za pomenute projekte i da su od ministarstva tražili mišljenje upravo zbog dovođenja u vezu sa izbornim procesima.

Zakon predvidio kaznu od 200 do 2.000 eura

Jelićeva bi, shodno Zakonu o finansiranju političkih partija, kao odgovorno lice u Zavodu za zapošljavanje trebalo da plati kaznu od 200 do 2000 eura jer je objavljen konkurs.

“Novčanom kaznom od 200 eura do 2. 000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u državnom organu ili organu lokalne uprave ako vrši javno oglašavanje i zapošljavanje lica u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i državnim fondovima na određeno vrijeme i angažovanje po ugovoru o djelu, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora”, navodi se, između ostalog, u članu 37 Zakona o finasiranju političkih partija.

Galerija

Preporučujemo za Vas