POZICIJA SKUPŠTINE

Zakonodavni odbor jednoglasno za rezoluciju o načinu pregovora sa EU

Dokumentom je predviđeno i da Odbor razmatra informacije o pregovaračkom procesu
4 komentar(a)
Miodrag Vuković, Foto: Luka Zeković
Miodrag Vuković, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 28.10.2013. 11:17h

Zakonodavni odbor Skupštine jednoglasno je danas podržao Predlog rezolucije o načinu, kvalitetu i dinamici procesa integracija Crne Gore u Evropsku uniju (EU), koju su parlamentu podnijeli poslanici Branko Radulović, Miodrag Vuković, Aleksandar Damjanović i Damir Šehović.Vuković je, obrazlažući Predlog rezolucije, kazao da se radi o veoma važnom dokumentu koji, prije svega, definiše poziciju Skupštine u predstojećim fazama procesa pregovora sa EU.“Radi se o tekstu na kome se dugo radilo, uz maksimalno konsultovanje sa relevantnim društvenim i državnim subjektima koji, na posredan ili neposredan način participiraju ili će participirati u ovom procesu”, rekao je Vuković.Prema njegovim riječima, tekst rezolucije je u potpunosti usaglašen sa resornim ministarstvom koje vodi i utvrđuje spoljnu politiku, pa samim tim i proces evropskih integracija.“Sa aspekta ustavnosti nema nikakvog spora, a mi bi trebalo da, kao i do sada, pratimo dobru praksu da ovakve tekstove usvajamo sa visokim stepenom saglasnosti u parlamentu”, dodao je Vuković.Rezolucijom je, između stalog, predviđeno da Odbor za evropske integracije, u ime Skupštine, treba da prati, nadgleda i ocjenjuje pregovore o pristupanju Crne Gore EU i daje mišljenja o pripremljenim pregovaračkim pozicijama. Predviđeno je i da Skupština, u cilju punog doprinosa kvaliteta procesa evropskih integracija, uspostavlja potrebnu strukturu svojih odnosa sa Vladom, predstavnicima civilnog sektora i institucijama EU. Dokumentom je predviđeno i da Odbor razmatra informacije o pregovaračkom procesu, daje mišljenja o pitanjima koja se otvaraju tokom pregovora i ocjenjuje djelovanje pregovaračkog tima.“Poseban doprinos kvalitetu tog procesa daju matični odbori u čijoj nadležnosti je oblast obuhvaćena projedinim pregovaračkim poglavljem, koji sa Odborom za evropske integracije razmatraju pripremljene pregovaračke pozicije”, kaže se u obrazloženju predložene rezolucije. Predloženo je da mišljenja tog tijela razmatra Vlada prilikom utvrđivanja konačnog teksta pregovaračke pozicije i o tome obavještava Skupštinu Crne Gore. Rezolucijom je predviđena i obaveza podnošenja parlamentu izvještaja o toku evropskih integracija, koji će se razmatrati na plenarnoj sjednici kojoj prisustvuje ministar vanjskih poslova i evropskih integracija.“Predviđena je obaveza Vlade da do početka proljećnjeg zasjedanja Skupštine u idućoj godini dostavi joj na razmatranje Program pristupanja Crne Gore EU za period 2014-2018, Komunikacionu strategiju za informisanje javnosti o EU i Pretpristupni ekonomski program od 2014 do 2018”, kaže se u dokumentu. U rezoluciji se potvrđuje da je strateški državni interes brzo i kvalitetno pristupanje Crne Gore EU, kao ravnopravne, ugledne i uvažene članice.“Skupština će nastaviti da radi na očuvanju multietničkih i multikonfesionalnih vrijednosti, jačajući i unapređujući ih u skladu sa evropskim vrijednostima”, kaže se u dokumentu. Ukazuje se na važnost aktivnog pristupa institucija na državnim i lokalnom nivou u korišćenju sredstava iz fondova EU. Ocjenjuje se da je uspostavljanje pravne države i vladavine prava i funkcionisanje tržišne privrede ključni preduslov za efikasni i nezavisno pravosuđe, odnosno za efikasnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.“Time se stvaraju uslovi za brzo i efikasno utvrđivanje odgovornosti za zloupotrebe na svim nivoima, uključujući i zloupotrebu državnih resursa, kao i onemogućivanje svih oblika diskriminacije, naročito prilikom zapošljavanja”, navodi se u rezoluciji. Članovi Zakonodavnog odbora jednoglasno su podržali i predloge izmjena i dopuna zakona o Ustavnom sudu, Sudskom savjetu i administrativnim taksama, a jednoglasnu podršku dobio je i Predlog zakona o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metalurškom sektoru, koji su podnijeli 20 poslanika Demokratskog fronta.

Preporučujemo za Vas