Nacrt na raspravi

Predloženo ograničenje zarada lokalnih funkcionera

Izmjenama zakona regulišu se pitanja u vezi konflikta interesa lokalnih funkcionera i starješina organa lokalne uprave
3 komentar(a)
novac, euri, Foto: Shutterstock.com
novac, euri, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 20.02.2019. 19:52h

Fiksni dio zarade lokalnih funkcionera neće moći da bude veći od vrijednosti koeficijenata utvrđenih za javne funkcionere, predviđeno je nacrtom izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi.

Taj dokument Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) nalazi se na javnoj raspravi.

Nacrtom se preciznije regulišu pitanja zarada, naknada zarada i drugih primanja lokalnih funkcionera tako da sa ne ta primanja primjenjuju odredbe Zakona o zaradama i drugim primanjima državnih i javnih funkcionera.

"Jasno se utvrđuje obaveza da se prilikom obračuna fiksnog dijela zarada za lokalne funkcionere vrijednost koeficijenta ne smije biti veća od onih koje su utvrđene za platne razrede javnih funkcionera", piše u tekstu Nacrta.

Predlaže se i utvrđivanje posebnih maksimalnih rokova od 15 dana za zakazivanje i isto toliko vremena za održavenje konstitutivne sjednice Skupštine Opštine.

"Propisuje se da je Skupština smatra konstituisanom kada izabere svog predsjednika, zbog prevazilaženja problema koji se javljaju u praksi", kaže se u obrazloženju.

Nacrtom se daje ovlašćenje predsjedniku Opštine da sazove Skupštinu u slučaju kada je predsjednik ne sazove u periodu od tri mjeseca ili u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva predsjednika opštine, jedne trećine odbornika ili iiniicjative građana“, obazloženo je u Nacrtu.

Ova ovlašćenja, prema važećem Zakonu, predsjednik opštine nema.

Novim zakonom se proširuju poslovi glavnog administatora, na osnovu preporuka iz Analize o funkcionisanju lokalne samouprave u Crnoj Gori.

Izmjenama zakona regulišu se pitanja u vezi konflikta interesa lokalnih funkcionera i starješina organa lokalne uprave, odnosno rukovodilaca posebnih, stručnih, i javnih služabi što doprinosi suzbijanju negativnih pojava koje mogu uticati na objektivnost njihovog rada.

"Novim članom predlaže se proširenje kaluzule konflikta interesa i na predsjednika Skupštine, rukovodioce posebnih i stručnih službi".

Predloženo je da Vlada i MUP imaju pravo da, do odluke Ustavnog suda, obustave izvršenje propisa ili opšteg akta organa lokalne samouprave kada smatraju da nijesu u skladu sa Ustavom i zakonom.

"Predloženom dopunom da da Vlada, odnosno MUP imaju pravo da u roku od osam dana kada su naložili obustavu izvršenja propisa ili opšteg akta, pokrenu postupak pred Ustavnim sudom, doprinosi se efikasnijem vršenju nadzora centralnih organa nad radom i aktima organa lokalne samouprave", kaže se u zakonskom obrazloženju.