ODRŽIVI RAZVOJ

Gvozdenović najavio: Više će voditi računa o zelenoj ekonomiji

U Nacionalnim postmilenijumskim konsultacijama o razvojnim ciljevima za period nakon 2015. u CG je učestvovalo više od 8.000 građana
9 komentar(a)
Branimir Gvozdenović, Foto: Zoran Đurić
Branimir Gvozdenović, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 26.04.2013. 14:10h

Ministar turizma i održivog razvoja Branimir Gvozdenović najavio je početak revizije Nacionalne strategije održivog razvoja u Crnoj Gori 2014-2020.

"Crna Gora je bila prva država u regionu koja je usvojila Nacionalnu strategiju održivog razvoja još 2007. godine, i nakon pet godina sprovođenja, možemo da zaključimo da je u velikoj mjeri uspostavljen institucionalni i strateški okvir za tu oblast, ali postoje značajni izazovi u njihovom sprovođenju na terenu", priznao je Gvozdenović.

Konsultacije su pokazale da građani CG smatraju da bi pitanja ekonomije, nezaposlenosti i prihoda, borbe protiv kriminala, korupcije i nepotizma, kao i ujednačen regionalni razvoj, trebalo da budu razvojni prioriteti u budućnosti

On je, na predstavljanju izvještaja o Nacionalnim konsultacijama o postmilenijumskim razvojnim ciljevima, kazao da će Starategija biti inovirana u skladu sa najnovijim globalnim praksama i standardima.

Gvozdenović je pojasnio da će inovinrana Strategija biti utemeljena na zelenoj ekonomiji, društvenoj odgovornosti, efikasnom korišćenju resursa, informacionim tehnologijama, uz horizontalno postavljanje pitanja klimatskih promjena, nauke, obrazovanja i istraživanja.

U Nacionalnim postmilenijumskim konsultacijama o razvojnim ciljevima za period nakon 2015. godine u Crnoj Gori je učestvovalo više od 8.000 građana.

Nacionalne konsultacije dio su globalne kampanje sprovedene uz podršku Ujedinjenih nacija u više od 80 država svijeta, u kojima je učestvovalo više od 400.000 ljudi.

Konsultacije su pokazale da građani Crne Gore smatraju da bi pitanja ekonomije, nezaposlenosti i prihoda, borbe protiv kriminala, korupcije i nepotizma, kao i ujednačen regionalni razvoj, trebalo da budu razvojni prioriteti u budućnosti. Takođe, kao razvojni prioriteti označeni su i zdravlje, ravnopravnost, životna sredina, razvoj infrastrukture, obrazovanje i vrijednosti.

Stalni koordinator Sistema UN u Crnoj Gori Rastislav Vrbenski kazao je Preliminarni izvještaj o do sada sprovedenim konsultacijama objavljen krajem marta.

"Bilo da se radi o smanjenju siromaštva, o poboljšanju zdravlja i obrazovanja, bilo o rodnom osnaživanju, ljudi kao prioritetnu vide potrebu da se privede kraju nedovršeni posao predviđen Milenijumskim razvojnim ciljevima. To gledište preovladava i u manje i u srednje razvijenim zemljama", kazao je Vrbenski.

Još ima marginalizovanih

Šef operativnog sektora u Delegaciji Evropske unije Andre Lis kazao je da je Crna Gora već dostigla miljenijumske ciljeve kada je riječ o smanjenju smrtnosti majki i djeteta, HIV/Aids-a i drugih oblasti.

"Još imamo kategorije stanovništva čiji položaj treba unaprijediti. Mislimo na romsku polulaciju, na osobe sa invaliditetom, na samohrane majke, na LGBT populaciju i druge.

Takođe, vladavna prava i primjena principa dobrog upravljanja može da pomogne da se svi drugi ciljevi unaprijede, međutim, za sve to su neophodni dalji napori i veća opredijeljenost od strane političara", kazao je Lis.