Fišer: Dvije najvažnije presude u CG su praktično poništene

“Što se tiče dvije odluke – ja kažem da je bilo 100 odluka, ove dvije ne bi značile ništa, a kako nemamo mnogo optužnica i one su ispale problematične”, rekla je Medenic
64 pregleda 7 komentar(a)
Ažurirano: 19.04.2013. 19:22h

Predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica rekla je da sudske odluke treba da budu zakonite i pravične i da pokažu pouzdanost sudskog sistema.Medenica je predstavila Izvještaj o radu sudova za prošlu godinu ambasadorima država koje imaju diplomatska predstavništva u Crnoj Gori.Ambasador Njemačke Pius Fišer ocijenio je da su ozbiljni napori napravljeni kako bi pravosudni sistem Crne Gore bio efikasniji i poručio da je važno da parlament usvoji neophodne izmjene Ustava.“Za nas, kao članicu EU, važno je da Crna Gora poboljša bilans ostvarenih rezultat u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala”, rekao je on i ukazao da su, nažalost, dvije od najvažnijih presuda bile praktično poništene odlukama Apelacionog suda.Odlukom Apelacionog suda ranije su oslobođeni Duško Šarić i Jovica Lončar od optužbi da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Taj sud ukinuo je i prvostepenu osuđujuću presudu u slučaja Zavala.

“Što se tiče dvije odluke – ja kažem da je bilo 100 odluka, ove dvije ne bi značile ništa, a kako nemamo mnogo optužnica i one su ispale problematične”, rekla je Medenica.Ona je dodala da je saglasna sa ocjenom da se trebalo mnogo više i detaljnije upustiti u ocjenjivanje tih dokaza, odnosno prilikom odlučivanja. “Neću komentarisati ni odluku prvostepenog, ni drugostepenog suda, jer za to nemam ovlašćenje, s obzirom da će obje odluke, u ovoj ili onoj fazi, doći pred Vrhovni sud, a ja sam predsjednik Krivičnog vijeća”.“Obje odluke će imati ponovo sudski epilog, pa da vidimo i taj ishod. Ne bih voljela da nas sudske odluke po bilo koju cijenu i bilo kakve, dovedu do EU. Treba da budu zakonite odluke, da budu pravične i da pokažu pouzdanost sudskog sistema, a ne odluka radi odluke”, rekla je Medenica.Fišer je ocijenio važnom profesionalizaciju sudija i tužilaca, zbog čega je, kako je poručio, važno da odabir sudija i tužilaca bude zasnovan na objektivnim kriterijuma, i da oni budu birani samo na osnovu kvalifikacija.

Medenica je saopštila da se kadar dosad birao po utvrđenim kriterijumima, koji je jedinstven za sve.“Možemo se pohvaliti da je, prilikom izbora kandidata samo jedan podnio tužbu Upravnom sudu, jer je bio nezadovoljan odlukom Sudskog savjeta da ne bude izabran. Ovu mogućnost, da svoje pravo ostvari pred sudom svaki kandidat koji je aplicirao za sudiju, imaju malo gdje u evropskim zemljama”, navela je Medenica.Ona je saopštila i da, kad je u pitanju edukacija sudija, novi vid permanentne obuke za sudije predviđa da će sve sudije, koje imaju iskustvo do pet godina, morati da prođu obuku.Austrijskog ambasdora Martin Pamer zanimao je princip inkompatibilnosti funkcija u slučaju da je, kako je rekao, na primjer visoki sudija Privrednog suda u braku sa ministrom ekonomije.

TV Vijesti, Svetlana Đokić“Ne može biti diskvalifikacija nekome ko ispunjava sve uslove, dobar je u svojoj profesiji i želi da napreduje, zato što mu je ministar suprug ili brat, jer mi ga diskriminišemo u odnosu na druge kandidate, mi jednostavno nemamo na to pravo”, rekla je Medenica.Ona je poručila da sudstvo u cjelini mora biti samostalno i nezavisno i da svaki pojedini nosilac sudsijske funkcije mora biti samostalan i nezavistan.“A koliko će to biti, zavisi od same individue, koliko je njegovo znanje, kredibilnost, koliki je njegov prag otpora prema novinskim natpisima, izjavama političara, sve je to stvar individue. Koliko će se moći pojedinac, koji je potpisnik sudske odluke, oduprijeti svemu tome zavisi samo od njega”, rekla je Medenica odgovarajući na pitanja ambasadora.Ona je, predstavljajući Izvještaj, rekla da se položaj sudske vlasti ni u kom slučaju, niti u jednom segmentu, ne može podrediti bilo kom drugom obliku vlasti.Medenica je, kako je kazala da, u vremenu truda da se ustavni amandmani što prije usvoje i što prije obezbijedi “toliko tražena samostalnost i nezavisnost sudstva”, Skupština “u kratkom postupku, bez poštovanja zakonske procedure, na predlog dva poslanika mijenja zakon o Sudskom savjetu, a bili su obavezni da se predlog zakona dostavi Sudskom savjetu na mišljenje”.To, kako je rekla, nije urađeno, zakon je promijenjen i obavezuje predsjednika Vrhovnog suda da izvještaj obrazlaže u Skupštini.“Ako znamo da se Skupština mora izjasniti, mora se glasati da li se usvaja ili ne usvaja, a ako imamo Ustavom jasno podijeljene tri grane vlasti, onda se pitamo da li je sudska vlast ravnopravna”, rekla je Medenica.Ona je ukazala i da smanjenje broja predstavki prema Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu pokazuje da građani sve više svoje pravo ostvaruju pred crnogorskim sudovima i nemaju potrebu tražiti intervenciju Evropskog suda.Medenica je rekla i da je od svih predmeta 377 završeno, od čega 350 odbijeno, što pokazuje da Crna Gora “ipak nije država koja krši ljudska prava”.

Galerija