Tvrdnje Bošnjačke stranke o grbu ishitrene

"Grbovi nijesu svojstveni islamskoj kulturi i Otomanskom carstvu i u tom smislu, ne postoji heraldička tradicija.Sultani su imali tugru (kaligrafski monogram), koji je korišćen kao amblem..."
52 pregleda 34 komentar(a)
Ažurirano: 24.03.2013. 13:18h

Tvrdnje Bošnjačke stranke (BS) da su obilježja u crnogorskom grbu monarhistička i jednovjerska su ishitrene, ocijenio je heraldičar Aleksandar Samardžić, navodeći da se radi o pogrešnom shvatanju državnih i nacionalnih simbola.

Predsjednik BS Rafet Husović ranije je saopštio da monarhistička i jednovjerska obilježja u crnogorskom grbu nijesu primjerena građanskom i multivjerskom karakteru države i da ih treba mijenjati, navodeći da državni simboli treba da budu prihvatljivi za sve.

Šabović: Treba ukloniti hrišćanska obilježja sa zastave >>>

"Budući da je ovo ipak vrlo osjetljiva tema, bilo bi za očekivati da subjekt koji pokreće zahtjev za izmjenu simbola to uradi sa velikom dozom ozbiljnosti, gdje će se prvo ozbiljno analizirati dosadašnje stanje, a potom dati konkretan predlog za izmjene u skladu sa heraldičkim pravilima i tradicijom", rekao je Samardžić agenciji MINA.

On je naglasio da grbovi nijesu svojstveni islamskoj kulturi i Otomanskom carstvu i u tom smislu, kako je pojasnio, ne postoji heraldička tradicija. "Sultani su imali tugru (kaligrafski monogram), koji je korišćen kao amblem. Tek 1882. godine Otomansko carstvo, inspirisano grbovima evropskih država usvaja državno znamenje".

"Tvrdnje da su na grbu "monarhistička i jednovjerna obilježja" su ishitrene. Ako pretpostavimo da krunu tretiraju kao obilježje monarhizma, moramo ih upozoriti da ipak pogledaju prvo heraldičku literaturu gdje će naći da je kruna simbol državnosti, odnosno suverenosti. U heraldici se monarhistički grbovi obilježavaju sa hermelinskim ogrtačem, kojeg na crnogorskom grbu nema", precizirao je Samardžić.

On smatra da konstatacije o jednovjernom obilježju takođe ne stoje, jer su krstovi na kruni, skiptru i šaru sastavni dio tih heraldičkih elemenata i samo integralno čine jedinstveni simbol.

"Ako bi se izašlo u susret da se skinu krstovi ne mogu se samo oni skinuti, već bi se morali ukloniti i kruna, skiptar i šar. U slučaju da se izađe u susret ovom zahtjevu otvorila bi se pitanja tradicije, državnosti, suvereniteta", poručio je Samardžić.

Prema njegovim riječima, krstovi kojih ima na grbu nijesu samostalni vjerski simboli nego su dio simbola koji imaju svoju sasvim drugu simboliku.

"Krupne konstatacije da obilježja u grbu "nijesu primjerena multivjerskom i građanskom karakteru države" su poseban problem. O primjerenosti državnih simbola svih država bi se onda moglo raspravljati. Smatram da je u pitanju pogrešno poimanje šta su državni, a šta nacionalni simboli", kazao je Samardžić.

On smatra i da je prihvatljivost grba "za sve građane" potpuno nemoguća, "iz prostog razloga zato što se nekom neće svidjeti neki dio grba ili cio grb, nekom se ne sviđa kako je grafički urađen, nekom zbog tradicije".

Samardžić je poručio da grb treba da bude prihvatljiv za većinu, a svi moraju da ga poštuju.

"Kada se sagledaju sve konstatacije proizilazi da bi Crna Gora treba da izradi novi grb, a Crna Gora ipak ima viševjekovnu tradiciju koju ne smije odbaciti. Isto kao što ne treba odbaciti crnogorsku multivjersku i multikulturalnu tradiciju", kazao je on.

Za sve su, kako je dodao, potrebne minimum dvije strane, ali treba povesti računa da se ne pređu granice dobrog ukusa.

"Da se vratim na početak, moj stav prema ovakvom zahtjevu je negativan", naveo je Samardžić.

On je, povodom stava Bošnjačke stranke da je crnogorska vojska pod aktuelnom državnom zastavom "vršila zločine pokrštavanjem muslimana 1912. i 1913. godine", rekao da su se zločini, kako je i naglasio na skupu Vakat zuluma, vršili pod vojnim zastavama, ne pod državnom zastavom.

"Na samom skupu i pred građanima koji su bili prisutni, predočio sam kakva je bila organizacija zastava u tom periodu. Crna Gora je u vrijeme kralja Nikole imala šest vrsta zastava i to Državnu, Nacionalnu (narodnu), Dinastičku (dvorsku), Pomorsku, Gradsku, kao i Vojne zastave. To je bila podjela", precizirao je na kraju Samardžić.

Bonus video: