"nema zluopotreba"

Fond rada: Otpremnine nisu isplaćene sredstvima iz EU fondova i EIB-a

Fond isplaćuje navedena potraživanja prema jasno propisanim kriterijumima... bez bilo kakve selekcije ili diskriminacije
1 komentar(a)
Euro, Novac, Foto: Shutterstock
Euro, Novac, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 06.03.2013. 17:22h

Fond rada isplaćuje potraživanja u zavisnosti od priliva budžetskih sredstava po utvrđenim kriterijumima, bez bilo kakve diskriminacije, i nije nije prihodovao bilo kakva sredstava iz fondova EU, uključujući ni sredstava od EIB-a, navodi se u reagovanju Fonda rada na navode da je Demokratska partija socijalista novcem od EIB-a isplaćivala otpremnine za svoje članove.

Dnevni list "Dan" je objavio da "predsjedništvo DPS-a na sjednici uoči prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, planiralo da se otpremnine bivšim radnicima preko Fonda rada isplaćuju isključivo članovima te stranke, za šta će se novac obezbijediti dijelom i od Evropske investicione banke".O tome, prema pisanju tog lista, svjedoči audio-snimak sa sjednice, na kojoj tadašnji politički direktor stranke, Branimir Gvozdenović, najavljuje da će članovi DPS-a do septembra dobiti otpremnine preko Fonda rada.

"Ozbiljna su očekivanja od Fonda rada. I to će biti jedan posebni sastanak koji ćemo imati sa Fondom rada, kako da se ubrzaju određene aktivnosti, nešto iz raspoloživog fonda, a nešto iz Fonda koji će se realizovati preko projekta Evropske investicione banke", naveo je Gvozdenović.

Vučinić: Saslušati direktora Fonda rada i Predraga Boškovića >>>

Drobnič raportira o „Snimku” u Briselu? >>>

"Fond rada ima zakonsku obavezu isplate potraživanja po osnovu rada bivših zaposlenih kojima je do stupanja na snagu Zakona o radu, 23. avgusta 2008. godine, prestao radni odnos usljed stečaja i tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena.

Fond isplaćuje navedena potraživanja prema jasno propisanim kriterijumima (u skladu sa Odlukom o kriterijumima i načinu isplate potraživanja kod Fonda rada), u zavisnosti od priliva opredijeljenih budžetskih sredstava, bez bilo kakve selekcije ili diskriminacije po osnovu političke ili bilo koje druge pripadnosti podnosioca zahjeva", navodi se u reagovanju Fonda rada.

Iako je predviđena zakonska mogućnost da, osim iz budžetskih sredstava, Fond rada bude finansiran iz EU fondova, donacija i poklona, Fond u svom dosadašnjem radu, navodi se u saopštenju, nije dobijao sredstva iz ovih izvora, već je sva potraživanja, uključujući i ona prema bivšim zaposlenima, isplaćivao isključivo iz sredstava obezbijeđenih iz budžeta Crne Gore.

"Dakle, ne može biti govora uopšte o korišćenju, a kamoli o bilo kakvoj zloupotrebi, sredstava Evropske investicione banke od strane Fonda rada", stoji u saopštenju.

Od osnivanja Fonda rada, zaključno sa 11. januarom 2011.godine, kada je istekao rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potraživanja kod Fonda rada, za lica kojima je do 23. avgusta 2008. godine, prestao radni odnos usljed stečaja i tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena, podnijeto je ukupno 21.351 zahtjev od čega je do sada riješeno 10826 zahtjeva, podsjećaju u Fondu.

"Fond rada je sa obradom prvih zahtjeva počeo u drugoj polovini 2010. godine, i u tom periodu isplata je pratila donošenje rješenja. U prvoj polovini 2011. godine ubrzanom dinamikom je izvršena isplata za dio rješenja donesenih u 2010.godini, a što je teretilo sredstva opredijeljena budžetom za 2011.godinu, a to je i razlog koji je uticao na tok isplate u narednom periodu i situaciju da dinamiku donošenja rješenja ne prati isplata.

EIB pokreće istragu o zloupotrebama sredstava iz svojih fondova >>>

U 2012.godinu Fond je ušao sa 3.439.836 eura obaveza po osnovu neisplaćenih potraživanja iz prethodne godine, a budžetom opredijelja sredstva za te nemjene su bila 2.100.000 eura. U cilju obezbjeđenja nedostajućih sredstava za isplatu po pravosnažnim i izvršnim rješenjima, krajem jula 2012. godine, emitovane su obveznice države Crne Gore u vrijednosti od 5.999.490 (Odluka Vlade CG -"Sl. list CG", br. 44/12)", kažu u Fondu rada.

Isplatu po pravosnažnim rješenjima, kako se navodi, Fond je vršio u kontinuitetu i prije priliva sredstava iz emisije državnih obveznica, koja su u 2012. godini namjenski utrošena za isplatu 3.115 pravosnažnih rješenja, donijetih u periodu od jula 2011. do jula 2012. godine.

"Dinamika isplate potraživanja bila je, dakle, uslovljena isključivo prilivom raspoloživih sredstava, a nikako izbornim ciklusom ili bilo kojim drugim političkim razlozima, o čemu svjedoči i značajan broj isplata po pravosnažnim rješenjima u toku 2011. godine".

Preporučujemo za Vas