Dodovoravanje Eu

Marković: Nezavisnost pravosuđa ne može biti uslovljena zastavom i himnom

Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić kazao je da se Crna Gora mijenja na putu evropskih integracija
0 komentar(a)
Ažurirano: 07.12.2012. 16:40h

Ministar pravde Duško Marković je poručio da za Crnu Goru i njene institucije dolazi vrijeme istine i da više ne smiju da uljepšavaju svoju zbilju i da se trude kako bi se svidjeli Evropskoj uniji.

„Dobili smo već sve pohvale i nagrade za naš napor, a naš kredibilitet zavisiće od sposobnosti da uočimo i priznamo slabosti i u partnerstvu radimo na njihovoj eliminaciji”, kazao je Marković i dodao da je pred Crnom Gorom “period u kojem bi više od polemike o problemima trebalo voditi dijalog o rješenjima”.

On je na završnoj plenarnoj konferenciji Nacionalne konvencije o evropskoj integraciji Crne Gore istakao da nezavisnost pravosuđa ne može biti uslovljena zastavom i himnom već ustavnim promjenama kao ugaonim kamenom nezavisnosti i odgovornosti pravosuđe.

“Vladavine prava i poštovanje suda nije na izvršavanju odluka Upravnog suda već njihovo neodložno i dosljedno izvršavanje. Posvećenost evropskim vrijednostima nije deklarativna podrška već spremnost da učimo i radimo. Jačanje i poštovanje institucija nisu paralelne strukture i uticaji već njihovo snaženje i održivost”, pojasnio je on.

Marković je poručio da Vlada snažno nastavlja da radi na evropskoj agendi i da je posvećena borbi protiv korupcije, organizovanom kriminalu kroz otvaranje novih i pravosnažnu finalizaciju pokrenutih sudskih predmeta, ali i kroz trajno oduzimanje imovine stečene korupcijom i kriminalom”.

Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić kazao je da se Crna Gora mijenja na putu evropskih integracija kao nikada u njenoj istoriji

“Mi znamo gdje su problemi, to ne treba da nam kaže EU zbog toga s nestrpljenjem očekujemo izvještaj o skriningu za poglavlja 23. i 24., ne da bi ga analizira već da bi bez oklijevanja radili na jačanju vladavine prava kao našeg ključnog izazova”, kazao je on i dodao da je “izvjesno da će Crna Gora tokom kiparskog predsjedavanja EU otvoriti i zatvoriti pregovore u poglavlju 25. nauka i istraživanje.

Šef Delegacije EU u Podgorici Mitja Drobnič je kazao da Vlada mora jačati nezavisnost sudstva, te da je završetak promjena Ustava u dijelu pravosuđa u skladu sa preporukama Venecijanske komisije od ključnog značaja.

„Crna Gora ulazi u zahjevnu fazu u kojoj treba dosta napora. Nova Vlada mora da radi na jačanju nezavisnosti sudstva kroz reforme Ustave, a borba protiv korupcije i organizovanog kriminala se mora nastaviti“, kazao je Drobnič.

Drobnič je poručio da država mora nastaviti sa borbom protiv korupcije, jer je to raširena pojava, što, kako je ocijenio, predstavlja razlog za zabrinutost:”Država mora da se bez odlaganja uhvati u koštac sa nedostacima u oblasti ljudksih prava, prije svega u neriješenim slučajevima nasilja nad novinarima. To su razlozi za zabriniotst, i pozivamo da se riješe ti slučajevi.”

Drobnič je naveo da je nužno ojačati efikasnost državne uprave: „Treba nastaviti sa reformama koje će biti usmjerene na reorganizaciju i profesionalizaciju, a službenici moraju da budu oslobođeni od bilo kakvog političkog uticaja.”

Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić kazao je da se Crna Gora mijenja na putu evropskih integracija kao nikada u njenoj istoriji.

“Društvo i demokratija su napredovali, a snažno partnerstvo sa EU omugućili su da društvo aktivnije prati te procese”, rekao je Krivokapić. On je naveo da Crna Gora u evropskim integracijama zauzima lidersku poziciju u region.

„Prešli smo put od ružnog pačeta od 2006. do labuda koji je dobio pravu bijelu boju na političkoj mapi. Proces evrointegracija neće biti nikad završen i bez izazova, ali društvo će ne kraju toga izaći kao zrelije i više demokratsko“, kazao je Krivokapić.

Galerija