MEDICINSKO OSOBLJE

Zašto četiri babice pregovaraju sa EU

Upravo sloboda pružanja usluga, kažu u tom udruženju, razlog je za toliko brojno angažovanje u pregovaračkoj strukturi Crne Gore
130 pregleda 0 komentar(a)
Aleksandar Pejović, Foto: Luka Zeković
Aleksandar Pejović, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 22.02.2019. 21:01h

Među predstavnicima civilnog sektora angažovanim u procesu pregovora sa EU, jedna od najzastupljenijih organizacija je Nacionalno udruženje medicinskih sestara i babica.

Iako se ne bave analizom pravne tekovine EU, borbom pritiv korupcije, bezbjednosnim pitanjima, kao i najveći broj organizacija koji su delegirali svoje članove, Nacionalno udruženje sestara i babica ima četiri, koliko ima i Privredna komora, od ukupno 26 predstavnika u Radnoj grupi za Poglavlje 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga.

Upravo sloboda pružanja usluga, kažu u tom udruženju, razlog je za toliko brojno angažovanje u pregovaračkoj strukturi Crne Gore.

Navodeći da udruženje već deset godina radi na podizanju nivoa obrazovanja medicinskih sestara i babica, Mirjana Pavićević, sekretarka tog udruženja, kazala je "Vijestima" da Evropska unija ima vrlo stroge direktive u toj oblasti.

Kroz učešće u vladinoj radnoj grupi, kazala je Pavićevićeva, udruženje radi i na obezbjeđivanju uslova za priznavanje kvalifikacija zdravstvenih radnika u zemljama EU.

Ona je kazala da se Direktiva 2005/36 Evropskog parlamenta odnosi na obavezu države članice za obezbjeđivanje uslova za priznavanje stručnih kvalifikacija stečenih u matičnoj državi, te da pored medicinskih sestara i babica, obaveza se odnosi i na ljekare, veterinare, farmaceute, stomatologe ali i arhitekte.

Prema principu EU, kvalifikacije stečene u matičnoj zemlji će biti priznate ako je nivo stručne osposobljenosti jednak nivou potrebnom za obavljanje te profesije u drugoj zemlji članici.

"Mobilnost pružanja usluga je jedan od prioriteta EU, a upravo su ovo profesije koje zahtijevaju najviše mobilnosti", kazala je Pavićevićeva, dodajući da prema procjenama, sestre i babice čine oko 60 odsto od ukupnog broja zaposlenih u zdravstvu u EU.

"Ulazak u radnu grupu za Poglavlje 3, način je da i kroz taj proces aktivno učestvujemo u podizanju nivoa tih usluga u Crnoj Gori. Zato imamo četiri predstavnika", kazala je Pavićevićeva i dodala da poziv da se uključe u pregovaračku strukturu nijesu dobili od Vlade, već od Delegacije EU u Crnoj Gori.

Iz Kancelarije glavnog pregovarača “Vijestima” je saopšteno da zbog potrebe usaglašavanja propisa za medicinske sestre i babice s minimalnim zahtjevima Direktive 2005/36 Evropskog parlamenta i Savjeta o priznavanju stručnih kvalifikacija, Nacionalno udruženje medicinskih sestara i babica Crne Gore ima četiri predstavnika u Radnoj grupi za Poglavlje 3.

Podsjećaju da je to udruženje, tokom prethodnog perioda, u saradnji s resornim ministarstvima, Univerzitetom, kao i Norveškim udruženjem sestara (NNO) bilo angažovano na organizaciji radionica iz te oblasti.

U Kancelariji glavnog pregovarača su kazali i da je Nacionalno udruženje medicinskih sestara i babica blagovremeno pripremilo i dostavilo skrining listu za medicinske sestre opšteg smjera i babice, kao i prezentaciju za tu oblast.