presudio kvalitet?

Posao u Skupštini za sina poslanika DPS-a i aktivistkinju SDP-a

Da li se Skupština ogriješila o propise prilikom nedavnog primanja u radni odnos u svojim službama?
874 pregleda 42 komentar(a)
Ažurirano: 13.09.2012. 18:21h

Iako je Skupština Crne Gore praktično poštovala zakonsku proceduru prilikom nedavnog zapošljavanja pet savjetnika i dva namještenika, najmanje dvoje od njih su članovi DPS-a i SDP-a, što baca sjenku sumnje da je i u ovom slučaju vladajuća koalicija intervenisala za svoje kadrove.

Tako je delegat na šestom Kongresu DPS-a Jasmin Bojadžić izabran za samostalnog savjetnika u Odboru za međunarodne odnose i evropske integracije. Međutim, činjenica je da je Bojadžić, prema informacijama sa sajta Uprave za kadrove, imao veći broj bodova na provjeri sposobnosti, kao i bolje rezultate na testu iz engleskog i posebnog testa od ostalih kandidata.

Bojadžić je sin poslanika i člana Glavnog odbora DPS-a Refika Bojadžića, a kao pripravnik u Skupštini je prošle godine o državnom trošku putovao 12 puta i potrošio skoro 13 hiljada i 500 eura, za šta ga je i ranije prozivao potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović.

Skupštinska Služba za odnose sa javnošću u odgovoru “Vijestima” je navela da ne raspolaže podacima da li je neko od kandidata na konkursu član partije, već da parlament vodi računa o tome da zaposleni posao obavljaju profesionalno i bez političkog uticaja.

Skupštinska Služba za odnose sa javnošću u odgovoru “Vijestima” je navela da ne raspolaže podacima da li je neko od kandidata na konkursu član partije

„Izbor je prvenstveno zasnovan na rezultatima postignutim prilikom provjere sposobnosti, kao i procjene rezultata ostvarenih prilikom angažmana kandidata tokom pripravničkog staža“, dodaje se u odgovorima skupštinske službe za odnose za javnošću.

Drugo sporno zapošljenje odnosi se na Sandru Milajić koja je izabrana za samostalnog savjetnika-saradnika u Odsjeku za istraživanje, analizu, biblioteku i dokumentaciju. Milajić je bila na odborničkoj listi SDP-a u Kolašinu na izborima 2010. godine. Drugi kandidat koji je, takođe, primljen na isto radno mjesto je Blagota Marunović.

Ukupno bolje rezultatate na testu koje je sprovela Uprava za kadrove na čijem čelu je Svetlana Vuković, supruga poslanika DPS-a Miodraga Vukovića, od Marunovića i Milajić, imala je Tijana Rosandić.

Ona nije primljena jer su Marunović i Milajić, prema navodima iz obrazloženja koje je potpisao generalni sekretar Skupštine Damir Davidović, radeći u prethodnom periodu kao pripravnici u parlamentu “upoznati sa radnim okruženjem”.

U izuzetnim situacijama, prema Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, „starješina državnog organa, nakon obavljenog intervjua sa svim kandidatima sa liste za izbor( koju je sastavila Uprava za kadrove), može izabrati drugog kandidata sa liste za izbor i dužan je da u obrazloženju odluke o izboru navede razloge za takvu odluku.”

Ipak, iz Skupštinje tvrde suprotno:„Intervju sa kandidatima nije propisan kao obaveza, a treba napomenuti i da je planiran po proceduri neophodno ga je sprovesti u okviru ukupne provjere sposobnosti, a ne nakon dostavljanja liste za izbor kandidata”.

U Skupštini, kako se navodi, postoji praksa da se nakon svake procedure zapošljavanja obrati pažnja na kandidate koji su imali veoma dobre rezultate, a koji nisu primljeni, kako bi se ohrabrili da se prijave na neki od narednih oglasa.

Navodno, Davidović je nakon konkursa pozvao Rosandićevu kako bi joj se zbog izuzetnih rezultata koje je ostvarila na testovima, ostavio prostor da naknadno konkuriše i bude primljena u parlament.

Skupštinska služba za odnose za javnošću je negirala i da je data prednost pripravnicima u odnosu na ostale kandidate, tvrdeći da su svi imali provjeru sposobnosti i da je većina kandidata ostvarila dobre rezultate.

„U prilog tome govori i činjenica da neki od ranijih pripravnika koji su zadovoljili zakonske kriterijume, ali su njihovi rezultati bili na granici prolaznosti i kao takvi nisu ocijenjeni kao dovoljno dobri zbog čega nisu primljeni“, pojašnjenio je iz parlamenta.

Što se tiče ostalih mjesta, Goran Nikolić je primljen na mjesto samostalnog savjetnika u Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, Martina Drinčić je izabrana za samostalnu savjetnicu u Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Kandidatkinja Jovana Adžić je sa najviše bodova izabrana za saradnicu u kancelariji generalnog sekretara među pet prijavljenih, a na neodređeno vrijeme u Skupštini je primljen i operater za štamparske poslove Petar Vujović.

Uprava za kadrove kasno dostavila spisak

Skupština je Odluku o raspisivanju javnog oglasa za navedene pozicije donijela 17. maja, a Uprava za kadrove je oglas raspisala 28. maja. Iz Skupštinske službe za odnose sa javnošću “ Vijestima” je saopšteno da je Uprava za kadrove 30. jula parlamentu dostavila listu za izbor kandidata, nakon što je obavljeno testiranje kandidata. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović sljedećeg dana je raspisao parlamentarne izbore.

Prema Zakonu o izboru odbornika i poslanika, od dana raspisivanja izbora zabranjuje se javno oglašavanje i zapošljavanje u državnim organima “na određeno vrijeme i angažovanje po ugovoru o djelu”.

“Odluka o izboru kandidata se, prema članu 25. Zakona o državnim službenicima i namještenicima, mora donijeti u roku od 30 dana od dana prijema liste za izbor kandidata, što znači da je Skupština tu odluku morala donijeti najkasnije do kraja avgusta mjeseca, uz mogućnost žalbe u roku od osam dana”, odgovoreno je “Vijestima” iz skupštinske službe za odnose sa javnošću.

Iz parlamenta je negirano da su prekršili Zakon o finansiranju političkih partija koji zabranjuje javno oglašavanje i zapošljavanje lica na određeno vrijeme

Iz parlamenta je negirano da su prekršili Zakon o finansiranju političkih partija koji zabranjuje javno oglašavanje i zapošljavanje lica na određeno vrijeme i angažovanje po ugovoru o djelu.

„U konkretnom slučaju se radi o zapošljavanju lica na neodređeno vrijeme. Dakle, ne postoji zakonska prepreka, kandidati koji se primaju na neodređeno vrijeme mogu se zapošljavati“, navodi se u odgovoru skupštinske službe za odnose sa javnošću. Dodaje se da je procedura zapošljavanja počela “ značajno prije”(17. maja) raspisivanja parlamentranih izbora kada je bilo teško predvidjeti da će krajem jula doći do skraćenja mandata saziva Skupštine.

Galerija