LOKALNA SAMOUPRAVA

CDT: Predlog SDP-a samo djelimično tretira transparentnost opština

Poslanici SDP-a su tražili da se na internet prezentacijama opština objavljuju svi ugovori koji se zaključuju sa pravnim licima
64 pregleda 0 komentar(a)
CDT, Dragan Koprivica, Foto: Zoran Đurić
CDT, Dragan Koprivica, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 22.04.2012. 16:48h

Izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi koje je predložila Socijaldemokratska partija (SDP) samo djelimično tretiraju transparentnost rada opština, smatraju u Centru za demokratsku tranziciju (CDT).Poslanici SDP-a Raško Konjević i Hidajeta Bajramspahić predložili su izmjene Zakona u cilju povećanja transparentnosti i odgovornosti rada lokalnih samouprava, i zatražili da se na internet prezentacijama opština objavljuju svi ugovori koji se zaključuju sa pravnim licima.Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica kazao je agenciji MINA da ta nevladina organizacija (NVO) pozdravlja svaku inicijativu koja je usmjerena ka povećanju transparentnosti rada lokalnih uprava, odnosno promjene sadašnjeg, nimalo dobrog stanja. On je podsjetio da je CDT u prošloj godini, u dva navrata, procjenjivao transparentost rada lokalnih uprava, i da su rezultati zabrinjavajući jer pokazuju da se tek nešto više od polovine crnogorskih opština mogu smatrati transparentnima. „U tom kontekstu, smatramo pozitivnom inicijativu SDP-a za promjenu Zakona i uvođenje odredbi koje će definisati povećanja otvorenosti i transparentnosti rada opština“, rekao je Koprivica.

Listu treba proširitiU CDT-u, kako je naveo, smatraju da će to doprinijeti stvaranju odgovornijih lokalnih uprava, a da će građanima, NVO, medijima, političkim partijama i svim zainteresovanim stranama pružiti dragocjene informacije o tome koliko se i kako troši novac poreskih obveznika.„Ipak, predložene promjene tretiraju samo pojedine segmente transparentnosti rada opština, i ne vidimo razlog da se lista dokumenata koji će se, ubuduće, obavezno naći na sajtovima lokalnih uprava, ne proširi“, pojasnio je Koprivica. Prema njegovim riječima, predlog CDT-a je da se odredba Zakona, koja tretira transparentnost rada, u potpunosti konkretizuje i da se taksativno nabroje dokumenta koja moraju biti objavljena na sajtu opština. „Pored ugovora sa pravnim, moraju se objaviti i ugovori sa fizičkim licima, budžeti i završni računi, zapisnici sa sjednica skupština opština, pozivi na postupak javnih nabavki, sve odluke o dodjeli ugovora po pozivu na postupak javnih nabavki, ujedno - sve relevantne odluke predsjednika opština i skupština opština“, naveo je on. Na taj način se, smatraju u CDT-u, opštine oslobađaju dijela često zamornih procedura postupanja po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama.

Predlog CDT-a je da se odredba Zakona, koja tretira transparentnost rada, u potpunosti konkretizuje i da se taksativno nabroje dokumenta koja moraju biti objavljena na sajtu opština

„Bez ovoga, transparentnost unaprjeđujemo samo u jednom dijelu“, upozorio je Koprivica. On je kazao da bi, nakon definisanja te odrdbe, trebalo uraditi podzakonski akt koji precizno utvrđuje na koji način će se dokumenta postaviti na veb sajt. „Svjedoci smo da se u posljednje vrijeme sajtovi nekih državnih organa i lokalnih uprava pretvaraju u lavirinte u kojima se teže snaći nego izgubiti. Zato se podzakonskim aktom mora propisati postojanje procedura za postavljanje dokumenata ali i načini pretrage“, pojasnio je on. Poenta je, kako je naveo, omogućiti građanima da lako dođu do informacija.„Kad govorimo o otvorenosti, smatramo da je i matični skupštinski odbor trebalo da bude otvoreniji i da na sjednicu pozove stručnjake iz civilnog društva koji bi mogli dati sugestije za bolja rješenja. Nadam se da će to, na narednoj sjednici, uraditi“, zaključio je Koprivica.

Preporučujemo za Vas