GLAVNI GRAD

Borba za tajne fondove i zvanični jezik

DPS i LP žele da crnogorski bude službeni jezik u Podgorici, iz Nove su protiv, URA želi da donacije i pomoć gradskih preduzeća pojedincima budu javni
769 pregleda 2 komentar(a)
Glavni grad, Foto: Luka Zeković
Glavni grad, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 30.01.2019. 21:43h

Odbornici Demokratske partije socijalista i Liberalne partije predložili su komisiji za izradu statuta Glavnog grada da se doda član koje će se odnositi na upotrebu jezika i pisma.

Odbornici DPS-a Ivan Jeknić, Vladimir Vojinović, Nataša Gazivoda i Jovan Rabrenović (LP) predlažu član koji definiše da je u Skupštini glavnog grada službeni jezik crnogorski jezik, da su ćirilično i latinično pismo ravnopravni, te da su u službenoj upotrebi i srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik.

Oni su predložili i da se nacrti akata daju na javnu raspravu na crnogorskom jeziku, kao i da se opšti akti koje donose organi lokalne samouprave objavljuju na crnogorskom jeziku.

Na ovakav predlog reagovali su iz Demokratskog fronta.

Predstanik Odborničkog kluba DF-a Radoš Zečević ističe da Nova neće pristati na to, jer tvrde da je posljednji popis pokazao da na području Opštine Podgorica oko 60 odsto građana govori srpskim jezikom.

“Vjerujemo da će sve partije iz DF-a podržati naš predlog da se srspki i crnogorski jezik budu ravnopravni službeni jezici, čak i PZP. Vjerujemo da će to podržati i SNP, za ostale iz opozicije ćemo vidjeti kako će se ponašati”, kaže Zečević.

Luka Rakčević, šef odborničkog kluba URA kaže da je ovo odlična prilika da kroz izmjene i preciziranje određenih odredbi Statuta, kao najvišeg pravnog akta Glavnog grada, značajno povećamo transparentnost rada i uozbiljimo mehanizme kontrole koji nisu ranije funkcionisali.

“Godine iza nas su, nažalost, pokazale da je mehanizam dostavljanja značajnih informacija odbornicima zaobilažen na svakom koraku, uprkos pravu garantovanom Statutom. Tako URA, ni nakon šest stotina dopisa i urgencija koje je upućivala predsjedniku Skupštine, gradonačelniku i drugim gradskim funkcionerima, nikada nije uspjela dobiti analitičke kartice potrošača gradskih preduzeća, kako bi vidjeli – na koji način DPS raspolaže stotinama miliona eura poreskih obveznika u Glavnom gradu i za šta milione eura troše preduzeća poput Vodovoda, Čistoće, Zelenila, Deponija i drugih”, ističe Rakčević.

Dok god naša Podgorica ostane zarobljena u rukama kriminalnog DPS-a, njihovih koverti i crnih fondova, grad i građani neće osjetiti bilo kakav napredak, jer će isti ostati rezervisan isključivo za partijske vojnike, koverta-funkciore i njima bliske tajkune, kaže Luka Rakčević.

Rakčević kaže da su iz URA predali značajan dio amandmana, koji bi podrazumijevali i obavezu svih gradskih preduzeća da na mjesečnom nivou objavljuju izvode iz analitičkih kartica, socijalna davanja, putne troškove, zaključene ugovore o radu, djelu i ugovore sa trećim licima, kao i brojne druge za javnost važne informacije.

“Amandmanima smo tražili i da odbornik ne može biti predsjednik ili član organa upravljanja nadzornog organa, izvršni direktor, član menadžmenta gradskog preduzeća ili javne ustanove (zamjenik/pomoćnik/savjetnik direktora ili drugi član menadžmenta) ili drugog pravnog lica čiji je osnivač Skupština glavnog grada, zbog toga što smo u prethodnom sazivu imali preko 20 primjera u kojima su te odredbe Zakona o sprečavanju korupcije ignorisane ili široko tumačene. Naravno, nismo optimisti, jer je svaka transparentnost u radu - najveća prijetnja za DPS, njihov kriminal i brojne koverte kojima kupuju glasove i potkupljuju ljude. Naše zahtjeve ćemo iznijeti najprije zbog građana Podgorice, kao dio argumentovane i potkrijepljene kritike, a pravdu ćemo tražiti kroz vršenje snažnog pritiska, ne bi li makar u nekoj mjeri uspjeli vratiti naš grad svim građanima”, ističe Rakčević.

Predlog i za mjesne zajednice

Odbornici DPS-a i LP-a predlažu da se u članu 65 izmijeni stav 2 na način da tajnim glasanjem za izbor predsjednika Skupštine rukovodi predsjedavajući, kome u radu pomaže odbornik iz partije, odnosno koalicije koja ima najveći broj odbornika u Skupštini i sekretar Skupštine. Nacrtom je bilo definisano da predsjedavajućem pomaže najmlađi odbornik u Skupštini.

Odbornici DPS-a i LP-a predložili su i da se poslije člana koji definiše mjesnu samoupravu doda još jedan član.

“U slučaju kada nijesu izabrani organi MZ, čime se onemogućava ostvarivanje prava građana na mjesnu samoupravu, Skupština ih može privremeno imenovati do sprovođenja izbora u skladu sa propisima. Privremeni organ ima devet članova koji se imenuju na predlog predstavnika političih partija koje participiraju u Skupštini glavnog grada, iz reda građana koji imaju prebivalište na područje MZ za koju se privremeni organ imenuje. Svaka politička partija zastupljena u Skupštini može da predloži broj članova privremenog organa srazmjerno proporcionalnoj zastupljenosti odborničkih mjesta u Skupštini. Predsjednika privremenog organa bira privremeni organ iz reda svojih članova”, piše u dokumentu koji su odbornici DPS-a i LP-a uputili predsjedniku komisije za izradu statuta Glavnog grada.