NOVE ZABRANE

Imena kažnjenih funkcionera su tajna

Ana Selić iz Centra za monitoring (CEMI) naglasila je da ovakvo mišljenje Agencije nema utemeljenje u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti
0 komentar(a)
Agencija za zaštitu ličnih podataka, Foto: Arhiva "Vijesti"
Agencija za zaštitu ličnih podataka, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 24.02.2019. 21:36h

Komisija za sprečavanje sukoba interesa objavila je da su prekršajni sudovi od početka godine donijeli 11 presuda, ali nijesu objavili imena funkcionera koji su prekršili Zakon o sprečavanju sukoba interesa, kao ni vrstu kazne, što je do sada bila praksa.

Komisija je sa svog veb sajta povukla i ranije postavljene podatke iz 2010. i 2011. godine, a sa naznakom da se “imena javnih funkcionera ne objavljuju na osnovu Mišljenja Agencije za zaštitu ličnih podataka br. 01-02/12-338/12 od 22. februara 2012. godine”.

Član Senata Agencije Aleksa Ivanović izjavio je za “Vijesti” da je po zahtjevu i dostavljeno Mišljenje.

“U Mišljenju se navodi da prekršajnu evidenciju treba da vodi prekršajni organ. Komisija može da napravi svoju analizu u kojoj će se pozvati na ove podatke i staviti ih na svoju veb stranicu. Međutim, ne može koristiti tuđe podatke”, kazao je Ivanović.

Predsjednik Komisije Slobodan Leković nije odgovarao na telefonske pozive “Vijesti”.

CEMI: Nema zakonskog utemeljenja

Ana Selić iz Centra za monitoring (CEMI) naglasila je da ovakvo mišljenje Agencije nema utemeljenje u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

“Odluka Komisije da ne objavljuje ime i prezime funkcionera, koji su kažnjeni u prekršajnom postupku, zasnovana je na mišljenju Agencije koja je odlučila da je 'objavljivanje sankcija izrečenih nosiocima funkcije protivno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, ukoliko za to ne postoji saglasnost lica čiji se podaci obrađuju'.

Ovakvo mišljenje Agencije nema utemeljenje u zakonu. Naime, Zakon o prekršajima Crne Gore, na jasan i nedvosmislen način propisuje da je odluka u prekršajnom postupku javna”, rekla je Senić.

Prema njenim riječima, s obzirom na to da se “ne radi o maloljetnim licima, nema nikakve prepreke da imena funkcionera ne budu javno objavljena, a posebno kada se ima u vidu činjenica da se ne koriste nikakvi lični podaci, osim imena i prezimena”.

“Interpretiranje Zakona o zaštiti podataka, na način na koji je to uradila Agencija, pogrešan je i krši prava građana na informacije gdje odlazi novac iz državnog budžeta. Ukoliko Agencija ne revidira svoje mišljenje, ili pojasni da ime i prezime ne predstavljaju zaštićenu kategoriju ličnih podataka te da postoji obaveza objavljivanja izrečene sankcije - uskratićemo Komisijji jedno od malobrojnih oružja za borbu protiv korupcije koja joj stoje na raspolaganju”, zaključila je Selić.

Prema podacima koji su dostupni na sajtu Komisije, sudovi za prekršaje donijeli su odluku za jednog državnog i 10 lokalnih funkcionera.

Andrijevički sud donio je presudu za jednog funkcionera, a ulcinjski za devet.

Građani uskraćeni za informacije

Selić je istakla da je cilj objavljivanja presuda, prije svega, bio da se stvori pritisak javnosti na funkcionere koji krše Zakon o sprečavanju konflikta interesa i da na taj način doprinese boljem poštovanju propisa.

“Međutim, ukoliko se nastavi sa praksom neobjavljivanja imena, funkcioneri će izgubiti jedan od najvažnijih podsticaja da poštuju zakon.

Osim toga, građani Crne Gore neće biti u mogućnosti da se informišu o tome ko su javni funkcioneri koji rade u skladu sa zakonom, a ko na grub način krši zakon i zloupotrebljava novac poreskih obveznika”, ocijenila je Selić.

Preporučujemo za Vas