opozicija protiv

Poslanici vladajuće koalicije usvojili Zakon o CANU

“Ovakav predlog zakona biće osnov za svađe u naučnom svijetu", kazao je Velizar Kaluđerović iz SNP-a
116 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 27.02.2012. 16:05h

Poslanici vladajuće koalicije su usvojili i Zakon o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, kojim je predviđeno spajanje te sa Dukljanskom akademijom.

Poslanici opozicije glasali su protiv Zakona, a prethodno je odbijeno oko 50 njihovih amandmana. Zakon je podržalo 45 poslanika vladajuće koalicije.„Zvanje redovnog, vanrednog, odnosno inostranog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU) stiču redovni, vanredni i dopisni članovi DANU koji su to zvanje stekli do 1. septembra. 2011. godine”, kaže se u Zakonu.Navodi se da se članstvo verifikuje na posebnoj sjednici Skupštine Akademije, koja će se održati u roku od 60 dana od stupanja na snagu zakona.

Proširena aktivnost CANU

Predlog za verifikaciju članstva u CANU sadrži saglasnost kandidata, njegovu biografiju, bibliografiju radova i dokaz o izboru za člana DANU.Novim zakonom je aktivnost CANU značajno proširena u odnosu na važeći Zakon.

Proširene aktivnosti, piše u zakonu, obuhvataju, najznačajniju i najobimniju djelatnost na pripremu crnogorske enciklopedije i drugih nacionalnih enciklopedija u oblasti nauke i umjetnosti.„Djelatnost Akademije ostvaruje u okviru odjeljenja – prirodnih, društvenih i humanističkih nauka (novo odjeljenje zbog proširene djelatnosti) i umjetnosti“, kaže se u zakonu.Skupština Akademije je najviši organ upravljanja i čine je svi redovni i vanredni članovi (radni sastav). Saziva je predsjednik Akademije, na zahtjev najmanje dva odjeljenja ili deset članova radnog sastava Akademije.Predsjedništvo CANU je izvršni organ Skupštine i po položaju ga čine predsjednik, potpredsjednik i generalni sekretar Akademije i sekretari odjeljenja.Propisano je da Akademija ima predsjednika, jednog ili više potpredsjednika, generalnog sekretara i sekretare odjeljenja. „Oni se biraju na četiri godine sa mogućnošću još jednog izbora”.Za redovnog člana Akademije može biti izabran naučnik ili umjetnik koji je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori, „čiji rezultati u stvaralaštvu imaju izuzetan značaj za nauku, kulturu i umjetnost i njen opšti društveni razvoj”.

Za redovnog člana Akademije može biti izabran naučnik ili umjetnik koji je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori

Kaluđerović: Osnov za svađe u naučnom svijetu

Velizar Kaluđerović (SNP) rekao je da bi za “iole ozbilnijeg predlagača to moralo biti razlog za povlačenje zakona iz procedure”.

“Ovakav predlog zakona biće osnov za svađe u naučnom svijetu. Vrijeme će pokazati da smo bili u pravu”, rekao je Kaluđerović.

Skupština je odbila i amandmane manjinskih partija, koje su ukazale na spornost imena, zahtijevajući da se institucija zove Akademija nauka i umjetnosti Crne Gore, da bi se objedinili svi narodi.

Usvojili izmjene Zakona o odbrani

Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je kazao je da su sa Javnog servisa obaviještena da će televizijski prenos biti prekinut u 17 sati, nakon čega je šef poslaničkog kluba DPS-a Milutin Simović tražio da se odloži rasprava o predlogu Zakona o unutrašnjim poslovima.

"Ne vidim razloga da kršimo pravilo da rasprava o važnim zakonima traje dok nema prenosa", rekao je Simović.

Skupština je usvojila izmjene Zakona o odbrani, kojim se definiše obavljanje obavještajnih i kontrapobavještajnih poslova u Vojsici i ministarstvu odbrane.

Galerija

Preporučujemo za Vas