u parlamentu

Rasprava o zakonu o CANU najranije u drugoj polovini januara

Presjednik CANU Momir Đurović saopštio je da predsjednik Filip Vujanović u potpunosti podržava CANU u vezi sa Predlogom zakona
0 komentar(a)
Ažurirano: 25.12.2011. 15:04h

Parlamentarna rasprava o novom zakonu o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti (CANU), koji se nalazi u proceduri, mogla bi najranije da bude u drugoj polovinu januara, ukoliko Vlada, kao njegov predlagač, zatraži vanredno zasjedanje.Ukoliko Vlada to ne uradi, taj zakonski akt biće razmotren na proljećnjoj sjednici parlamenta. Predloženim zakonom ukida se Dukljanska akademija nauka i umjetnosti (DANU), a njeni članovi, određenom procedurom, mogu preći u CANU.Presjednik CANU Momir Đurović saopštio je da predsjednik Filip Vujanović u potpunosti podržava CANU u vezi sa Predlogom zakona o toj instituciji, i da smatra da taj akt neće biti primjenljiv i ako ga usvoji parlament.Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) MIodrag Vuković rekao je agenciji MINA da ta partija podržava zakonska rješenja, kojim se objedinjavaju naučni kapaciteti u okviru jedne, nacionalne akademije.

Vuković smatra da ne postoje razlozi da Crna Gora bude “raspolućena” u vezi ovog pitanja

Pojedina reagovanja neprihvatljivaOn je ocijenio neprihvatljivim pojedina reagovanja u vezi predloženog zakona, čak i od predstavnika CANU.

“Počela je svojevrsna internacionalizacija tog uslovno rečenog problema, koji to nije. Tužakanje, animiranje dvadesetak akademija nekim pismom, koje je ostalo tajna za širu javnost, što je za svaku osudu, ocijenio je Vuković.Ta pitanja se, smatra on, rješavaju u zemlji i ne treba tražiti pomoć raznih akademija.“Čitav posao se kompromituje zahvaljujući onim ljudima od kojih smo to najmanje očekivali”, poručio je Vuković.

Prije 15. januara ne može početi sjednicaOn smatra da prije 15. januara ne može početi rasprava o predloženom zakonu o CANU.

“To je vrijeme vanrednog zasijedanja i Vlada kao predlagač može da traži vanrednu sjednicu i odredi njen datum”, objasnio je Vuković.Prema njegovim riječima, pitanje je da li će Vlada insistirati da se o tom zakonu raspravlja na vanrednoj sjednici ili će biti razmatran na proljećnjem zasijedanju.“Mislim da će rasprava biti na nekoj od vanrednih shednica”, ocijenio je Vuković.

“Mislim da će rasprava biti na nekoj od vanrednih shednica”, ocijenio je Vuković

Predsjedništvo CANU je izvršni organ SkupštineProširene aktivnosti, piše u Predlogu, obuhvataju, najznačajniju i najobimniju djelatnost na pripremu crnogorske enciklopedije i drugih nacionalnih enciklopedija u oblasti nauke i umjetnosti.„Djelatnost Akademije ostvaruje u okviru odjeljenja – prirodnih, društvenih i humanističkih nauka (novo odjeljenje zbog proširene djelatnosti) i umjetnosti“, kaže se u predloženom zakonu.

Skupština Akademije je, prema Predlogu zakona, najviši organ upravljanja i čine je svi redovni i vanredni članovi

1,44 miliona eura za CANUZa redovnog člana Akademije može biti izabran naučnik ili umjetnik koji je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori, „čiji rezultati u stavralaštvu imaju izuzetan značaj za nauku, kulturu i umjetnost i njen opšti društveni razvoj”.

„Za inostranog člana Akademije može biti izbaran istaknuti naučnik ili umjetnik koji nije crnogorski državljanin, čiji rezultati u naučnom i umjetničkom stvaralaštvu imaju poseban značaj za društveni razvoj Crne Gore”, kaže se u zakonu.Statutom se utvrđuje ukupan broj članova radnog sastava Akademije i broj redovnih i vanrednih članova. „Pri tome se vodi računa o ravnoteži između pojedinih oblasti nauka i umjetnosti i ravnopravnoj popunjenosti odjeljenja”.Za rad CANU u idućoj godini, kako je predviđeno zakonom, potrebno je 1,44 miliona eura.

Galerija

Preporučujemo za Vas