primjena propisa

SNP: Ojačati zakone i spriječiti diskriminaciju

„Poštovanje ljudskih prava zavisi prvenstveno od svijesti svakog čovjeka kao pojedinca, a njihovo uživanje je ograničeno samo uživanjem prava drugih“, navela je Jonica
0 komentar(a)
Snežana Jonica, Foto: Arhiva "Vijesti"
Snežana Jonica, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 10.12.2011. 19:26h

Crna Gora mora ojačati zakonodavni okvir koji se odnosi na zabranu diskriminacije, ali i institucije koje treba da primjenjuju te propise, ocijenila je danas član skupštinskog Odbora za ljudska prava i slobode, Snežana Jonica.

Ona je, povodom 10. decembra - Međunarodnog dana ljudskih prava, podsjetila da su svi ljudi rođeni slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima, i da su ljudska prava zagarantovana, neotuđiva i regulisana nizom međunarodnih dokumenata.

„Poštovanje ljudskih prava zavisi prvenstveno od svijesti svakog čovjeka kao pojedinca, a njihovo uživanje je ograničeno samo uživanjem prava drugih“, navela je Jonica.

Prema njenim riječima, posebno je važno jačanje svijesti građana, odnosno njihovo kontinuirano upoznavanje sa pravima kojima raspolažu i načinima na koje ih mogu štititi.

„Poštovanje drugih, nediskriminacija, tolerancija, pravda i odgovornost, temeljni su uslovi za razvoj i poštovanje ljudskih prava i sloboda, a nivo njihovog poštovanja predstavlja pravu mjeru demokratizacije društva“, smatra Jonica.

Zaštita ljudskih prava je prioritet

Ona je naglasila da Crna Gora, prvo zbog svojih građana, a zatim i zbog procesa evropskih integracija u kojem je to pitanje posebno naglašeno, mora punu pažnju posvetiti unaprijeđenju i zaštiti ljudskih prava i sloboda, kao i jačanju svijesti građana o njihovim pravima i načinu njihove zaštite.

„Posebno se mora ojačati zakonodavni okvir koji se odnosi na zabranu diskriminacije, ali i ojačati institucije koje treba da primjenjuju ove propise“, kazala je Jonica.

Ona je navela da prioriteti u narednom periodu moraju biti prava djece, s naglaskom na ona na koja je ukazano u preporukama Komiteta Ujedinjenih nacija za prava djeteta, kao i poseban senzibiltet za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom.

Jonica smatra da se moraju učiniti posebni napori za unaprjeđenje osnovnih prava, sa posebnim osvrtom na pravo na državljanstvo, na zakonit i pravičan sudski postupak i na jednak pristup obrazovanju, poslu i napredovanju.

„Ostvarivanja ljudskih prava u jednom društvu nema, u pravom smislu te riječi, bez stvarnih političkih sloboda, a političkih sloboda nema bez osnovnih ekonomskih sloboda“, poručila je ona.

Preporučujemo za Vas