GENERALI PREKO REDA

Vanredna unapređenja za Kosovca, Lazarevića i Bulatovića

Prema tvrdnjama nekoliko dobro obaviještenih izvora “Vijesti”, nijedan od njih ne ispunjava zakonske uslove
238 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 21.11.2011. 09:55h

Dok jedne smjenjuje i šalje u penziju, ministar odbrane Boro Vučinić na drugoj strani bliskim saradnicima, mimo procedure, obezbjeđuje generalske činove.

Tako je, prema informacijama “Vijesti”, Vučinić nedavno predložio Savjetu za odbranu i bezbjednost da se aktuelnom pomoćniku ministra odbrane za materijalne resurse, pukovniku Rifetu Kosovcu i zamjeniku načelnika Generalštaba Zoranu Lazareviću dodijeli generalski čin.

Takođe, Vučinić je za unapređenje, u čin komodora, predložio i aktuelnog komandanta Mornarice Rajka Bulatovića.

Vučinić je svu trojicu oficira preložio za vanredno unapređenje za koje, prema tvrdnjama nekoliko dobro obaviještenih izvora “Vijesti”, nijedan od njih ne ispunjava zakonske uslove.

Vučinić traži vanredno unapređenje, što je takođe predviđeno zakonom, ali samo kad se radi o vanrednim zaslugama za odbranu zemlje

Lazarević i Bulatović nemaju postavljenje, odnosno formacijsko mjesto za generalski/admiralski čin, dok Kosovac, prema tvrdnjama sagovornika “Vijesti”, nema ni postavljenje ni potrebnu vojnu školu.

“Pošto nijesu ispunjeni uslovi propisani zakonom za redovno unapređenje, Vučinić traži vanredno unapređenje, što je takođe predviđeno zakonom, ali samo kad se radi o vanrednim zaslugama za odbranu zemlje. Ali i u tom slučaju važe isti uslovi u smislu potrebne škole i postavljenja”, kazao je jedan od sagovornika “Vijesti”.

Lukšić i Vujanović saglasni

On je dodao da se u inicijativi Ministarstva odbrane upućenoj Savjetu za odbranu i bezbjednost ne navodi nikakvo posebno obrazloženje za “vanredne zasluge”, osim što se pozivaju na nekoliko članova Zakona o Vojsci koji to definišu.

Prema saznanjima “Vijesti”, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i premijer Igor Lukšić već su potpisali unapređenje za Kosovca i Lazarevića, dok je treći član Savjeta za odbranu, šef parlamenta Ranko Krivokapić tražio dodatne informacije o tome koje su to “posebne zasluge za odbranu” zbog kojih bi trojica oficira trebalo da dobiju generalski čin.

Prema zakonu, odluke na Savjetu za odbranu i bezbjednost se donose većinom, tako da je trojici oficira na putu za generalski čin dovoljna saglasnost Lukšića i Vujanovića.

“Krivokapić za sada nije potpisao nijedno unapređenje, već traži dodatne informacije o njihovim vojničkim karijerama, posebno u posljednjih nekoliko godina”, tvrdi izvor “Vijesti” i dodaje da šefa parlamenta posebno zanima uloga pomoćnika ministra Kosovca u programu uništavanja viškova naoružanja i navodna bliskost s kompanijom “Booster”, čije je “poslovanje puno kontroverzi”, a koja je između ostalog odgovorna i za eksploziju u Viru kod Nikišića prije nekoliko godina.

Lazarević gušio pobunu

Šef parlamenta traži i dodatne informacije o postupanju pukovnika Lazarevića, kojeg neki vide i kao budućeg načelnika Generalštaba, u otvorenom sukobu Ministarstva sa Sindikatom Vojske i pripadnicima oružanih snaga koji su podnijeli tužbe zbog neisplaćivanja naknada za prekovremeni rad i neusaglašenih zarada sa vežećim propisima.

“Lazereviću je povjerena uloga da “uguši pobunu” a kako je to uradio, najbolje govori i podatak da je protiv njega podnijeta krivična prijava zbog napada i diskriminacije”, podsjeća sagovornik “Vijesti”.

Bulatović je Miloševiću postrojio kompletnu vojsku sa sjevera Crne Gore prilikom njegove posjete Beranama 2000. godine

Za kapetana bojnog broda Bulatovića takođe se traže dodatne informacije, što oko navodnih pritisaka na pripadnike Mornarice koji su tužili MO i članstva u sindikatu, ali i oko njegove uloge u bivšoj JNA.

“Miloševiću je postrojio kompletnu vojsku sa sjevera Crne Gore prilikom njegove posjete Beranama 2000. godine”, tvrdi izvor “Vijesti”.

Ranije je u igri za najviši vojni čin, admiralski, bio i kapetan bojnog broda Vučeta Stanišić, poznat kao likvidacioni upravnik tivatskog Arsenala.

Izvori “Vijesti” tvrde da je on važio za kadar aktuelnog načelnika Generalštaba admirala Dragana Samardžića, a povezivan sa nekadašnjim savjetnikom predsjednika Crne Gore Vukom Boškovićem, ali da je u međuvremenu izgubio naklonost Vučinića i nedavno je penzionisan.

Šta sve nedostaje za unapređenje

Prema Zakonu o Vojsci, oficir može biti dobiti viši čin ako je između ostalog, prije unapređenja imao povoljnu ocjenu, ako posljednje dvije godine prije toga nije bezuslovno kažnjen za krivično djelo kaznom zatvora u trajanju do šest mjeseci, da u toku posljednje godine prije unapređenja nije bilo kažnjen za disciplinski prestup, kao i da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Neophodno je da poznaje strani jezik po testu Standardization Agreement (STANAG), na nivou 2. Oficir mora da provede najmanje tri godine u određenom činu da bi stekao uslove za unapređenje.

Prema zakonu, pukovnik ili kapetan bojnog broda može biti unaprijeđen u viši čin ako je proveo i nalazi se na formacijskom mjestu predviđenom za generalski/admiralski čin najmanje godinu dana i ima završenu školu usavršavanja operativno-strategijskog nivoa ili zvanje doktora nauka.

Kako tvrdi jedan od sagovornika „Vijesti“, Lazarević ima potrebnu školu, završio je Generalštabnu, i Školu nacionalne odbrane, ali nema uslov da je najmanje godinu dana na formacijskom mjestu predviđenom za generala.

„Nema postavljenje, jer je i dalje vršilac dužnosti načelnika Štaba u Generalštabu, iako je to mjesto predviđeno za generala“, dodaje sagovornik „Vijesti“.

Kapetan bojnog broda Bulatović, takođe ne ispunjava isti ulov – ne nalazi se na formacijskom mjestu komodora više od godinu dana. „Unapređenje pomoćnika za materijalne resurse Kosovca je najproblematičnije. Niti ima potrebnu školu, još manje postavljenje, jer posljednjih godina obavlja striktno civilnu funkciju tokom koje je apsurdno da vojnički napreduje“, pojašnjava jedan od sagovornika „Vijesti“.

Zakon o Vojsci popisuje da profesionalno vojno lice koje je ostvarilo „vanredne rezultate“ ili „pokazalo izuzetnu sposobnost u radu“ može biti vanredno unaprijeđeno u neposredno viši čin, ali ako je provelo dvije trećine potrebnog vremena u određ- enom činu, odnosno u ovom slučaju najmanje dvije godine.