sa civilnim sektorom

Milačić: Inicijativa CDT-a je kucanje na otvorena vrata

„U najvećoj mjeri je potrebno iskoristiti sve ono što se pokazalo dobrom praksom i što je primjenjivo u našim uslovima“, kazala je Milačić
0 komentar(a)
Ažurirano: 25.02.2019. 17:43h

Inicijativa Centra za demokratsku tranziciju (CDT) da predstavnici civilnog sektora budu uključeni u timove Crne Gore za pregovore sa Evropskom unijom (EU), predstavlja kucanje na otvorena vrata, poručila je državni sekretar za evropske integracije Slavica Milačić.

Iz CDT-a je ranije ocijenjeno da civilni sektor treba da ima svoje predstavnike u pregovaračkim timovima, i da bi malo društvo kao što je crnogorsko trebalo da specifična znanja potraži u nevladinim organizacijama (NVO), na fakultetima, u sindikatima i privrednim udruženjima.

Milačić je pozdravila projekat koji je ta NVO realizovala, koji se odnosi na analizu nacionalnih pregovoračkih struktura devet zemalja koje su 2004. postale članice EU, kao i iskustvo Hrvatske.

„U najvećoj mjeri je potrebno iskoristiti sve ono što se pokazalo dobrom praksom i što je primjenjivo u našim uslovima“, kazala je Milačić.

Naravno, kako je navela, i najuspješniji model je potrebno modifikovati i prilagoditi specifičnostima države.

„Inicijativa CDT-a da se predstavnici civilnog sektora uključe u timove Crne Gore za pregovore sa EU je kucanje na otvorena vrata“, rekla je Milačić.

Prema njenim riječima, iako tek predstoji proces donošenje odluke o uspostavljanju struktura za pregovore o pristupanju, opšte je polazište da se usvoji koncept koji će osiguriti suštinsku uključenost svih segmenata društva. 

Milačić smatra da će u predstojećem periodu biti dovoljno prostora i mogućnosti da se zajedno sagleda koji su to formalno-pravni uslovi koje treba ispoštovati kada su u pitanju pregovaračke strukture.

„To se odnosi i na sagledavanje u kojoj mjeri podjela vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku utiče na sastav pregovaračke strukture, posebno užeg pregovaračkog tima, što za sada izaziva najviše pažnje u javnosti, odnosno njihove uloge u pregovaračkom procesu“, pojasnila je ona.