IZVRŠILI UVID U DIO DOKUMENTACIJE

CGO: Po onome što smo vidjeli, magistarski rad Bečića nije plagijat

Mira Popović je kazala da je CGO imao priliku da izvrši uvid u dio dokumentacije, ali ne i u neke ključne materijale
262 pregleda 12 komentar(a)
Mira Popović, Foto: CGO
Mira Popović, Foto: CGO
Ažurirano: 31.01.2019. 03:01h

Saradnik u Centru za građansko obrazovanje (CGO) Mira Popović kazala je da, po svemu onom što su imali prilike da vide od predstavljenih dokaza, magistarska teza Alekse Bečića nije plagijat.

,,Bečić je zaključno sa poslednjom konferencijom za medije dostavio dokaze, izvore literature ,,spornih“ djelova koje je naveo u bibliografiji sa konkretnim stranicama ili fus notama, a nema ni rada Mice Kozlik koji je navodno plagiran.“

Ona je dodala da je CGO imao priliku da izvrši uvid u dio dokumentacije, ali ne i u neke ključne materijale.

,,Nedostupna je magistarska teza Mice Kozlik u cijelosti, a ovdje je to ključno za procjenu. Mi mo tražili taj dokument, ali ga nismo dobili, što cijenimo indikativnim, a dodatno je neobično da isti nije dostupan u cjelosti, odnosno da nedostaju baš djelovi za koje se tvrdi da su plagirani od strane Bečića. Ne poznajemo nikog u Centru za akademski integritet, ni kapacitete te organizacije, ali prepoznajemo političke implikacije ovog slučaja, što postavlja veći stepen obaveznosti i opreznosti u samoj procjeni. Prepoznajemo da su za analizu uzeti radovi različitog karaktera, odnosno da su analizirana tri naučna rada, jedna doktorska disertacija i jedna magistarska teza. Da smo radili slično istraživanje opredijelili bismo se da uzmemo radove istog karktera, jer su onda sami autori u komparativnim pozicijama, a ovo otvara prostor za spekulacije“, navela je Popovićeva.

Mira Popović smatra da Ekonomski fakultet UCG treba da kao institucija da mišljenje, i to formiranjem komisije koja će cijeniti Bečićevu magistarsku tezu, jer sam softver ne može biti jedino mjerilo da li je neki rad plagijat ili ne.

,,S obzirom da softver prepoznaje sličnost, a stručna lica dalje treba da procijene da li se radi o dijelovima na koje je, shodno akademskim pravilima, referisano u radu ili ne. U ovom dijelu svakako je značajna činjenica da je mentor Lakićević već potvrdio da su akademska pravila koja su važila na Ekonomskom fakultetu poštovana. Uostalom, ista pravila su morala važiti i za generacije studenata koji su pisali i branili svoje teze prije i posle Bečića, a kojima su i taj mentor i ostali članovi komisije bili u komisijama“, kazala je Popovićeva.