Zakon o lobiranju

Nedostatak kvoruma odložio ustanovljavanje instituta lobiranja

Iz Vlade je saopšteno da se donošenjem ovog zakona zaokružuje set antikorupcijskih zakona i podzakonskih akata kojima se regulišu krivična djela sa obilježjima korupcije
0 komentar(a)
Ažurirano: 13.09.2011. 07:44h

Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije, na kojem je trebalo da se razmatra Prijedlog zakona o lobiranju, kojim se prvi put u Crnoj Gori ustanovljavaju institut lobiranja i njegovi mehanizmi odložen je zbog nedostatka kvoruma

Iz Vlade je saopšteno da se donošenjem zakona o lobiranju zaokružuje set antikorupcijskih zakona i podzakonskih akata koje je Crna Gora donijela u posljednjih sedam godina, kojima se regulišu krivična djela sa obilježjima korupcije i krivične procedure.

Ministar finansija, Milorad Katnić, rekao je ranije da se Prijedlogom zakona precizira način na koji će se lobiranje organizovati i vršiti u sistemu.

“Poslovi zagovaranja određenih politika i interesa treba da budu rađeni transparentno i da se prikažu, što propisuje Zakon o lobiranju”, naveo je Katnić.

Prema njegovim riječima, institut lobiranja je prepoznat prije svega u državama Komonvelt sistema, a sve više i u zemljama Evropske unije.

“To što je tema zakona do sada je rađeno mimo regulative, manje transparentno i na način koji nije prepoznat u razvijenim demokratijama”, pojasnio je Katnić.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo podržao je ranije predloženi zakon o lobiranju.

Galerija