"POTROŠENO PREVIŠE VREMENA NA PROCES EVROPSKIH INTEGRACIJA"

Raonić: Izvještaj o napretku najkritičniji do sada

Raonić je naveo da je ukazano da Crna Gora ispunjava obaveze izvještavanja i održava dobru saradnju sa sa UN, CoE i drugim međunarodnim tijelim za nadzor ljudskih prava
0 komentar(a)
Ažurirano: 18.04.2018. 10:49h

Izvještaj o napretku Crne Gore je najkritičniji do sada, imajući u vidu formulacije koje se koriste, a i činjenicu da je potrošeno previše vremena na tranziciju i proces evropskih integracija, ocijenio je programski direktor Građanske alijanse (GA) Boris Raonić.

Raonić je ukazao da Izvještaj obuhvata skoro godinu i po posmatranog perioda, što je dalo dovoljno vremena za detaljniju analizu, pa je na kraju to veoma precizan dokument, koji daje pregled stanja šta sve treba da se uradi u državi da bi se ona smatrala sređenom evropskom zemljom.

"Ovo je možda i najkritičniji izvještaj do sada, imajući u vidu formulacije koje se koriste, a i činjenicu da je potrošeno previše vremena na tranziciju i proces evropskih integracija", rekao je Raonić agenciji MINA.

On je kazao da se u Izvještaju koristi drugačija terminologija od one iz Strategije za Zapadni Balkan, pa iako nema jakih termina, kroz precizno navedene kritike, se može zaključiti da Crna Gora polako gubi dah u regionaloj regati za članstvo u EU.

"Izvještaj i ukupan proces su šansa za Crnu Goru, koja zbog podijeljenosti i kontinuiranih izbornih procesa i postizbornih kriza, ne može da se fokusira na ono što treba da se uradi", smatra Raonić.

On je rekao da u GA, pozdravljaju napredak koji je prepoznat i spremnost da se nastavi sa procesom pregovaranja, ali i precizno navedene probleme i apeluju na puno prihvatanje datih preporuka.

"Imajući u vidu da se brojni problemi iz Izvještaja ponavljaju i ne rješavaju, ostaje otvoreno pitanje na koji način će EK i civilni sektor vršiti pritisak na Vladu da reformiše stvari koje su jasno potrebne, ili da čak, poput situacije u medijima, spriječe nazadovanje", ocijenio je Raonić.

On je reako da je što se tiče ljudskih prava napredak prepoznat, pogotovu u institituciji Ombudsmana i ocijenjeno da je neophodno dalje snaženje institucija i bolja zaštita vulnerabilnih grupa u društvu.

"Odnosno bolja implementacija zakona u praksi našta i GA ukazuje u svojim izvještajima. Ocijenjeno je da su posebno ugroženi Romi", ukazao je Raonić.

On smatra da je sa pravom u Izvještaju ukazano da je potrebna kvalitetnija zaštita ljudskih prava što, kako je rekao, prije svega podrazumijeva adekvatan odnos tužilaštva u procesima teških kršenja ljudskih prava kakva su zlostavljanja.

Raonić je naveo da je ukazano da Crna Gora ispunjava obaveze izvještavanja i održava dobru saradnju sa sa UN, CoE i drugim međunarodnim tijelim za nadzor ljudskih prava.

"Ovakav pravac je veoma važan i značajno jer Ministarstvo vanjskih poslova u tom dijelu radi odličan posao, a primjer je organizacija izvještavanja u UPR procesu, gdje je Ministarstvo uključilo sve zainteresovane NVO i međunarodne institucije u Crnoj Gori", naveo je Raonić.

Prema njegovim riječima, država mora hitno uraditi konkretne stvari kako bi se ostvario povratak povjerenja u izborni okvir, jer će se krize produbljavati, ukoliko vlast ne bude zasnovana na nespornoj volji građana.

"Konačno se mora uraditi nesto konkretnije osim retoričkih poziva na uspostvaljanju dijaloga, a Parlament i dalje u maloj mjeri se bavi nalazima Državne revizorske institucije", rekao je Raonić.

On je ocijenio da je možda i najurgetnije pitanje, na kome se prepliću svi aspekti ostvarivanja jake političke volje, neophodne za depolitizaciju javnog sektora i optimizaciju državne uprave.

"Naravno korupcija i organizovani kriminal je i dalje ključni problem, pa se konstatuje da pored određenog napretka korupcija preovlađuje u raznim oblastima i predstavlja razlog za brigu. EK traži konkretne i kontinuirane rezultate posebno za 23 i 24 poglavlje", kazao je Raonić.

On je ocijenio i da je korupcija široko rasprostranjena.

"U tom smislu mora se jačati odgovornost u pravosuđu, pa EK primjećuje manjak disciplinskih odgovornosti za sudije i tužioce", smatra Raonić.

On je ocijenio da je Agencija za sprječavanje korupcije pokazala značajne slabosti posebno u primjeni zakona, utvrđivanja činjenica i pravilnog rasuđivanja, a posebno u svijetlu utvrđivanja konflikta interesa za članove Savjeta RTCG i AEM-a.

Raonić je rekao da se nada da će Izvještaj biti detaljno prostudiran od svih aktera društva, da bi, kako je kazao, oni ostrašćeni vidjeli koja je mjera realnog stanja.

"A Vlada i pored samouvjerenosti i često osjećaja da je ovo tema koja traje svega par dana, bude svjesna da će imati i političke probleme ukoliko Crna Gora i defitivno izgubi lidersku poziciju u regionu, zbog njenog svjesnog odbijanja da reformiše određene oblasti, zarad očuvanja moći", zaključio je Raonić.

Preporučujemo za Vas