široke ruke za sebe

Nacionalne kase u Crnoj Gori: Ne pitaj patriotu kako troši

Fonda za manjine našao se u fokusu javnosti prošle godine zbog raspodjele 850.000 eura savjetima nacionalnih manjina, čiji su čelni ljudi u tom trenutku sjedjeli u upravnom odboru Fonda
0 komentar(a)
Ažurirano: 21.06.2011. 23:21h

Član Upravnog odbora Fonda za manjine i predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović osporio je navode Državne revizorske institucije (DRI) da su izvještaji nacionalnih savjeta o realizaciji projekata “nekompletni i površni” i “bez adekvatnih finansijskih dokaza”.

 Vuksanović je kazao za “Vijesti” da je UO Fonda regularno podijelio novac manjinskim savjetima, ali nije htio da se izjasni o preporukama Državne revizorske institucije da ubuduće treba dostavljati precizne račune za pravdanje troškova.

Iako su "Vijesti" juče pisale o tome, Vuksanović tvrdi da sa sadržajem tog akta nije upoznat.

DRI je, nakon provjere trošenja budžetskog novca preko Fonda tokom 2010. godine, konstatovala da su iskazi bili opisni i bez adekvatnih finansijskih dokaza na osnovu kojih bi se mogli utvrditi stvarni troškovi po projektu.

Marić: Nemam vremena, pravo da vam kažem

Predsjednik Fonda Safet Kurtagić kazao je u kratkom telefonskom razgovoru da je saglasan sa većinom preporuka DRI, dok predsjednik Upravnog odbora Miroslav Marić nije želio da da komentar.

“Prvi put čujem za to, nemam ni vremena pravo da Vam kažem”.

Predstavnik Muslimanskog nacionalnog savjeta u Fondu Avdul Kurpejović je i predsednik Matice muslimanske, koja je dobila 34.650 eura

“Što se tiče raspodjele sredstava, to je urađeno na najkorektniji mogući način uz veliki uloženi trud i nije tačno da nema izvještaja oko realizacije projekata. Sredstva za nove projekte se ne mogu dobiti ukoliko se ne podnese izvještaj šta je urađeno sa prethodnim”, kazao je Vuksanović.

Napominjući da skoro milion  eura nije raspodijeljen privatnim organizacijama ili NVO u funkciji aktuelne vlasti, on je istakao kako je novac “došao među 35 članova savjeta koji su odlučili koji su to projekti prioritetni”.

“Nama su u ovom trenutku prioritetni projekti koji su vezani za medije jer ih do sada nijesmo imali. Od dobijenog novca napravili smo medije koji funkcionišu, i to su Srpska televizija, radio i novine, kao i elektronske novine - i najproduktivnija književna zadruga i izdavačka djelatnost u Crnoj Gori sa preko 110 naslova”, rekao je Vuksanović.

Prošle godine ukupno 850.000

Srpski savjet u Crnoj Gori dobio je u decembru prošle godine 517.000 eura za projekte očuvanja tradicije i identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori, od ukupno 850.000 eura:

  •  za projekat “Dani srpske kulture” Srpski savjet je dobio 15.000 eura,
  •  za “Izdavačku djelatnost” 65.000
  •  za projekat “Obnova svetinja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori” 30.000 eura
  •  za “Srpske elektronske novine” odobreno je 27.300
  • za “Zaštitu identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori” 79.600 eura

NVO “Društvo za ravnopravnost i toleranciju”:

  •  za “Srpsku televiziju” dobila je 167.200
  •  za “Srpske novine” 72.600
  •  za “Srpski Kul radio” 60.900 eura

 Avdul Kurpejović davao novac sam sebi

Upravni odbor Fonda za manjine našao se u fokusu javnosti krajem prošle godine zbog raspodjele 850.000 eura savjetima nacionalnih manjina, čiji su čelni ljudi u tom trenutku sjedjeli u upravnom odboru Fonda.

Članovi Odbora su, uz predsjednika Miroslava Marića, predstavnik Bošnjaka Šukrija Cikotić, Roma Muhamed Uković, Muslimana Avdul Kurpejović, Srba Momčilo Vuksanović, Albanaca Musa Đoka, kao i devet predstavnika parlamenta.

Zbog netransparentne raspodjele novca, tada su reagovali romski i egipćanski studenti, potom Hrvatsko građansko društvo, NVO Behar i Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR), tražeći da se odluka Upravnog odbora Fonda poništi i formira stručna nezavisna komisija za dodjelu sredstava projektima.

Optužbe su se tada čule na račun Vuksanovića, ali i predstavnika Muslimanskog nacionalnog savjeta u Fondu Avdula Kurpejovića, koji je i predsednik Matice muslimanske, koja je dobila 34.650 eura.

Predsednika UO Marić je odlučivao o tome da se dodijele pare Bokeljskoj mornarici i NVO “Duks Kroatorum”, iako je povezan sa tim organizacijama.

Preporučujemo za Vas