Maraš: Konjević stavlja sebe iznad Skupštine i iznad zakona

Predsjednik Skupštine Glavnog grada već godinu u kontinuitetu krši odredbe zakona o lokalnoj samoupravi, Glavnom gradu i podzakonskih akata
82 pregleda 0 komentar(a)
Slavka Maraš, Raško Konjević, Foto: Boris Pejović
Slavka Maraš, Raško Konjević, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 05.06.2011. 16:31h

Zahtjev odborničkog kluba Socijaldemokratske partije (SDP) za hitno

"Dostavljanje akta o imenovanju sekretara shvatam kao političko reagovanje koje je imalo za cilj da izvrši svojevrstan pritisak na javnost, stvaranjem netačne slike o načinu imenovanja sekretara Skupštine“, ocijenila je Maraš.

Na to, smatra ona, ukazuje činjenica da predsjednik Skupštine Glavnog grada Raško Konjević već godinu u kontinuitetu krši odredbe zakona o lokalnoj samoupravi, Glavnom gradu i podzakonskih akata, „po kojim je bio dužan da predloži sekretara".

Maraš je reagovala povodom zahtjeva odborničkog kluba SDP-a u parlamentu Glavnog grada za hitno dostavljanje akata o imenovanju sekretara Skupštine i prepisa tonskog snimka sa desete sjednice Skupštine Glavnog grada.

Ona je objasnila će akta o imenovanju sekretara i odbijanju predloga za razrješenje predsjednika Skupštine, nakon što ih potpiše predsjedavajući sjednici, biti dostavljena onima na koja se ta akta odnose, a objaviće se i u Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi i na sajtu Glavnog grada.

Propuštaju se rokovi za tužbu

Maraš je napomenula da rok za potpisivanje akata sa sjednice Skupštine nije određen Zakonom o lokalnoj samoupravi, kao ni jednim drugim propisom iz oblasti lokalne samouprave.

„Ukoliko se na navedena akta želi uložiti tužba nadležnom sudu radi vođenja spora, rok za podnošenje tužbe je 30 dana od dana dostavljanja akta stranci, koji važi i za lice koje je ovlašćeno za podnošenje tužbe, ako mu je dostavljen, a ako mu akt nije dostavljen, tužbu može podnijeti u roku od 60 dana od dana dostavljanja akta stranci u čiju je korist donijet“, kazala je Maraš.

Prema njenim riječima, nema govora o tome da, zbog toga što donesena akta na desetoj sjednici Skupštine Glavnog grada još nijesu potpisana i dostavljena onima na koja se odnose, to može biti razlog za propuštanje roka za podnošenje tužbe osobama koje imaju aktivnu legitimaciju za podnošenje tužbe.

Prepis tonskog snimka sa desete sjednice Skupštine će, kako je dodala, kao i sa svih do sada održanih sjednica, nakon izrade biti dostavljen predsjednicima odborničkih klubova u parlamentu Glavnog grada.

Lično pravo ili zakonska obaveza

Odredbama tih propisa, rekla je ona, navedeno je da Skupština ima sekretara kome su Zakonom i Statutom određene nadležnosti.

„A predsjednik Skupštine, opstruiranjem u predlaganju sekretara, onemogućavao je parlament da imenuje sekretara, iako su odbornici na sjednicama u više navrata prigovarali i tražili od predsjednika Skupštine da predloži sekretara, kako bi se Skupština konstituisala i time obezbijedila funkcionisanje Skupštine i njenih radnih tijela na zakonit način“, kaže se u saopštenju.

"Očigledno je da bi on to htio da nastavi, jer ne prihvata odluku Skupštine, insistirajući na tome da je predlaganje sekretara isključivo njegovo pravo, stavljajući sebe i iznad Skupštine i iznad zakona“, kazala je Maraš.

„Neizvršenje zaključka sa sjednice Skupštine od 17. maja, kojim se predsjednik Skupštine obavezuje da u roku od sedam dana predloži sekretara Skupštine, nije bio dovoljan razlog da pomoćnik ministra ili sam ministar u Ministarstvu, u vršenju nadzora nad primjenom Zakona o lokalnoj samoupravi, upozori predsjednika Skupštine na obavezu poštovanja ovog zakona i postupanja po zaključku Skupštine“, navodi se u saopštenju Maraš.

"Ko može više, može i manje"

Imenovanje sekretara od Skupštine, dodala je ona, koji je jedino legitiman organ za imenovanje, na predlog Odbora za izbor i imenovanja, „tendenciozno se kvalifikuje kao suspenzija Zakona o lokalnoj samoupravi, saopštavanjem da niko nema prava da suspenduje Zakon o lokalnoj samoupravi“.

„Naravno da nema, ali, nažalost, to je skoro godinu dana činio predsjednik Skupštine Glavnog grada. Očigledno je da bi on to htio da nastavi, jer ne prihvata odluku Skupštine, insistirajući na tome da je predlaganje sekretara isključivo njegovo pravo, stavljajući sebe i iznad Skupštine i iznad zakona“, kazala je Maraš.

Ona navodi da pravni princip po kome „ko može više, može i manje“, znači da onaj koji može manje, nikada ne može više.

„Skupština kao predstavnički organ lokalne samouprave, koja imenuje i razrješava predsjednika Skupštine, radi otklanjanja evidentnog kršenja propisa od strane predsjednika Skupštine, primjenila je navedeni princip i imenovala sekretara Skupštine“, zaključila je Maraš.

Bonus video: