IZMJENA STATUTA

Bez članarine SDP ne da funkcije

Član koji ne izvršava obaveze (za članarinu) šest ili više mjeseci, ne može biti kandidat za člana organa SDP-a ni kandidat SDP-a za funkcionera organa vlasti, piše u dokumentu.
0 komentar(a)
krivokapic, Foto: Savo Prelević
krivokapic, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 25.05.2011. 07:04h

Član ili funkcioner Socijaldemokratske partije koji šest mjeseci ne bude plaćao članarinu neće biti kandidovan za partijskog ili državnog funkcionera, predviđeno Predlogom novog statuta SDP-a koji bi trebalo da bude usvojen na Kongresu te stranke 3. juna.

Ta odredba nije sadržana u važećem Statutu prema kojem je članarina, takođe, bila obavezna.

Na osnovu te odredbe iz važećeg Statuta, Glavni odbor SDP-a je usvojio odluku prema kojoj su funkcioneri SDP-a bili obavezni da partiji uplaćuju 10 odsto od prihoda po partijskom namještenju na osnovu članstva u upravanim odborima, agencijama i sličnim tijelima, čiji je osnivač država.

To se nije odnosilo na osnovnu platu pa, primjera radi, poslanik nije morao svojoj partiji uplaćivati 10 odsto, osim u slučaju da je bio član nekog upravnog odbora, što je slučaj sa većinom poslanika te stranke.

Za ostale sa članskom kartom, članarina je iznosila jedan euro na mjesečnom nivou, osim za studente, nezaposlene i penzionere koji su godišnje bili dužni da uplate euro na žiro-račun SDP-a.

Predlogom novog statuta predviđeno je da Predsjedištvo SDP-a utvrdi visinu članarine.

“Član koji ne izvršava obaveze (za članarinu) šest ili više mjeseci, ne može biti kandidat za člana organa SDP-a, kao ni kandidat SDP-a za funkcionera ili rukovodioca organa vlasti i državne uprave”, piše u Predlogu novog statuta.

Član SDP-a ne može biti pozvan na odgovornost zbog iznijetog ili izuzetog mišljenja, ili glasanja u organu SDP-a koje je suprotno većini

Taj dokument ne donosi previše novina u odnosu na važeći. Tako je predviđeno da Kongres bira predsjednika i novi Glavni odbor. Predsjednik SDP-a kasnije Glavnom odboru predlaže kandidate za potpredsjedsjednike i članove Predsjedništva.

SDP je i u Predlogu novog statuta zadržao odredbu o manjinskom mišljenju prema kojoj članovi te partije koji se ne slažu sa odlukom većine, imaju pravo da svoje mišljenje “i dalje zastupaju i brane u okviru organa SDP-a”. SDP se ponosi tim rješenjem jer je jedina partija koja ima statutarno uređeno pitanje manjinskog mišljenja.

Prema Predlogu novog statuta, član SDP-a ne može biti pozvan na odgovornost zbog iznijetog ili izuzetog mišljenja, ili glasanja u organu SDP-a koje je suprotno većini.

“Najmanje trećina članova ukupnog broja svakog organa SDP-a ima pravo da traži ocjenu, odnosno reviziju određene odluke od strane višeg organa SDP-a. U slučaju pozitivnog stava višeg organa, niži organ je dužan da preispita spornu odluku”, predviđeno je novim statutom.