DATO ZELENO SVIJETLO

Izborni zakon prošao provjeru Venecijanske komisije

Komisija je predložila da se dužina rezidentnog boravka na nacionalnim izborima ukloni iz Ustava i zakona.
0 komentar(a)
Ažurirano: 19.05.2011. 16:48h

Venecijanska komisija (VK) ocijenila je pozitivnim predlog izbornog zakona koji je utvrdio Kolegijum predsjednika Skupštine, navodeći da je model autentične zastupljenosti manjina u parlamentu originalan, uravnotežen i u skladu sa Ustavom.

U mišljenju VK se ističe da model autentične zastupljenosti manjina podrazumijeva “korišćenje opšteg modela za sve manjinske narode i druge manjinske nacionalne zajednice, bez zagarantovanih mandata”.

VK je preporučio nekoliko amandmana i poručio da Crnoj Gori stoji na raspolaganju za dalju saradnju. Oni smatraju da bi tekst zakona o sistemu raspodjele mandata za manjine trebalo da bude jasniji.

Komisija je navela da sistem predviđa da, ako nijedna lista kandidata određene manjine ne dostigne opšti prag od tri odsto, a dobiju najmanje 0,7 odsto važećih glasova, kasnije učestvuju u podjeli mandata u odnosu na cenzus od tri odsto.

Komisija je predložila da se dužina rezidentnog boravka na nacionalnim izborima ukloni iz Ustava i zakona.

“Postojeći nacrt pozitivno odgovara na prethodnu preporuku o skraćenju dužine rezidencijalnog boravka u opštini za lokalne izbore sa godinu na šest mjeseci”, navodi se u mišljenju.

OEBS/ODIHR i VK su ocijenili da treba da postoji srazmjerna zastupljenost nacionalnih manjina u opštinskim izbornim komisijama i biračkim odborima u regionima gdje su zastupljene.

“Preporučuje se da se razmotri amandman čiji je cilj obezbjeđivanje adekvatne garancije za tajnost glasanja za one koji glasaju u zatvorima”, naveli su stručnjaci VK.

Nacrt zakona, kako su naveli, predviđa da broj kandidata na manjinskoj listi ne smije biti niži od jedne trećine, umjesto dvije, kao do sada.

Stručnjaci VK su preporučili usvajanje detaljnije odredbe o pitanju koalicije“, a naročito o njihovom raspuštanju i uticaju”.

Kolegijum predsjednika Skupštine usaglasio je polazne osnove za utvđivanje izbornog zakona i taj dokument uputio VK.