PROTIVUSTAVNO

Vuletić: Zamjenikom ombudsmana za LGBT prava favorizujemo tu populaciju

Prema njegovim riječima, predlog da se jedan zamjenik bavi pravima LGBT populacije nije u skladu sa Ustavom
63 pregleda 0 komentar(a)
Vuletić, Foto: Arhiva Vijesti
Vuletić, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 11.04.2011. 12:16h

Skupštinski Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo nije se izjašnjavao o Predlogu zakona o zaštitniku ljudskih prava, jer predstavnik predlagača nije mogao, bez saglasnosti Vlade, da prihvati amandmane tog tijela.

Za članove Odbora bilo je sporno to što taj akt propisuje da se jedan zamjenik zaštitnika ljudskih prava bavi zaštitom prava LGBT populacije, pa je predloženo da se taj stav briše iz Predloga.

Poslanik Demokratske partije socijalista Milorad Vuletić smatra da se je to favorizovanje pripadnika te populacije, i da se time u neravnopravan položaj dovode ostale grupe, kao što su invalidi i djeca.

Prema njegovim riječima, predlog da se jedan zamjenik bavi pravima LGBT populacije nije u skladu sa Ustavom.

"Taj stav treba brisati iz Predloga zakona, i jedino kao takav može imati podršku Odbora", kazao je on.

Sa njim je bio saglasan i partijski kolega Miodrag Vuković, kao i članovi odbora iz Socijalističke narodne partije i Nove srpske demokratije, Velizar Kaluđerović i Emilo Labudović.

Vuković je pojasnio da nije sporno da se taj zamjenig bavi pravima LGBT populacije, ali da onda treba nabrojati i ostale grupe, odnosno nadležnosti drugih zamjenika.

"Taj zamjenik će se uvijek osjećati pravno-statusno jačim u odnosu na ostale, jer se njima mogu mijenjati nadležnosti, a njemu ne", kazao je on.

Labudović: Ima ugroženijih grupa

Labudović je ocijenio da u Crnoj Gori ima ugroženijih grupa od pripadnika LGBT populacije.

On je predložio da se nadležnosti zamjenika zaštitnika ljudskih prava ne propisuju zakonom, nego da one budu stvar internog akta te institucije.

Sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava Orhan Šahmanović kazao je da je da je potenciranje zaštite prava LGBT u skladu sa evropskim standardima i zahtjevima.

"Ne pravimo razliku, želimo samo da dokažemo da će svako imati zaštitu, po evropskim standardima", pojasnio je on.

On nije prihvatio predloženi amandman Odbora da se briše stav koji propisuje da se jedan zamjenik bavi zaštitom prava LGBT populacije jer, kako je kazao, o tome prethodno mora da se konsultuje sa Vladom.

Šahmanović je pojasnio da se išlo na to da se koeficijenti zaštitnika i njegovih zamjenika propišu u visini onih za predsjednika Ustavnog suda, odnosno sudija tog suda.

"To je isti koeficijent kao za predsjednika i sudije Ustavnog suda, s tim što se on uvećava 30 odsto zbog obima poslova", kazao je on.

To je, kako je naveo, intencija međunarodne zajednice, ali i predlagača koji je, pri izradi zakona, htio da kao nezavisnu instituciju uz Ustavni sud stavi i zaštitnika ljudskih prava.

"Kad to prevedemo u cifre, to je ta suma. Dosta je povelika, ali šta ćemo - takve su intencije međunarodne zajednice da se time dokazuje neka nezavisnost zaštitnika ljudskih prava i sloboda", dodao je Šahmanović.

Odbor je podržao Predlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o izvršenju krivičnih sankcija.