reforma pravosuđa

Damjanović: Ako ne Vlada, SNP će predložiti promjene Ustava

To će biti svojevrsan test za parlament, ali i naš doprinos ispunjavanju ključnih obaveza Crne Gore, rekao je Damjanović.
0 komentar(a)
leksandar Damjanović, Foto: Luka Zeković
leksandar Damjanović, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 26.03.2011. 13:40h

Socijalistička narodna partija (SNP) će, ukoliko Vlada do kraja aprila ne predloži ustavne promjene neophodne za jačanje nezavisnosti pravosuđa i tužilaštva, preuzeti odgovornost i kao najveća opoziciona partija inicirati u parlamentu promjene Ustava, rekao je šef poslaničkog kluba Aleksandar Damjanović.

On je kazao da Vlada, predlaganjem Skupštini pojedinih zakona, pokušava da poboljša pravni okvir za jačanje nezavisnosti pravosuđa i tužilaštva i da je napravila i Analizu u kojoj je istakla da su ustavne promjene neophonde ako se želi da se istinski reformiše pravosuđe.

Ključne institutcije da bolje sarađuju

Damjanović je rekao da će SNP-u, iako smatraju da se nepotrebno gubi vrijeme, pažljivo pratiti da li će Vlada na osnovu njene Analize, narednih sedmica, a najkasnije do kraja aprila predložiti ustavne promjene.

»Ukoliko se to ne desi, SNP će preuzeti odgovornost i kao najveća opoziciona partija inicirati u parlamentu promjene Ustava koje formalno, pored Vlade, može predložiti i dvadeset pet poslanika. To će biti svojevrsan test za parlament, ali i naš doprinos ispunjavanju ključnih obaveza Crne Gore na putu evropskih integracija«, rekao je Damjanović.

Damjanović je ocijenio da je, da bi posao u vezi sa usaglašavanjem izbornog zakonadavsta bio usaglašen, politička volja potrebna kod svih, a da je najveća odgovornost kod parlamentarne većine koja mora pokazati spremnost na kompromis

Da bi Crna Gora ispunila zahtjeve Evropske unije, kako je ocijenio Damjanović, neophodna je bolja saradnja i koordinacija ključnih institucija sistema jer su i prvih sedam zadataka iz Mišljenja Evropske komisije i ostale obaveze zajednički posao, ne samo državnih institucija, već i svih segmenata civilnog sektora.

»Ilustrativan primjer zajedničkog posla su obaveza reforme pravosuđa u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, gdje je potrebno napraviti velike napore da bi se riješili evidentni problemi«, kazao on.

Izborni zakon moguće definisati prije 31. maja

Damjanović smatra da je Kolegijum tokom intenzivnih dvosedmičnih sastanaka, povodom usaglašavanja izbornog zakonodavstva, napravio određeni pomak u rješavanju četiri preostala pitanja koja su ostala nedefinisana.

»U ime SNP-a, kazao sam da očekujemo da se, uz korektan pristup problemu i određeni kompromis, može doći do rješenja koja će omogućiti da za izborni zakon glasaju, ne samo neophodne dvije trećine poslanika, već poslanici svih sedam poslaničkih klubova naše Skupštine, dakle konsenzualno«, rekao je Damjanović.

On je ocijenio da je to moguće uraditi ne čekajući krajnji rok 31.maj, niti završetak popisa.

»Tako bi poslali poruku i građanima i evropskim partnerima da možemo naše obaveze u vezi ovako značajnih pitanja da ispunjavamo i efikasno i pravovremeno«, ocijenio je on.

Damjanović je objasnio da se radi o neusaglašenim političkim pitanjima među kojima je pravo na autentičnu zastupljenost manjinskih naroda i nacionalnih zajednica u Skupštini.

Većina ima najveću odgovornost

On smatra da to pitanje nije lako urediti zbog jedinstvenog ustavnog uređenja po kome je Crna Gora građanska država, i gdje nema većinskog naroda, svi su manjinski, a istovremeno je Ustavom omogućena takozvana afirmativna akcija.

»Ni pitanje biračkog prava nije jednostavno jer trenutno u biračkom spisku moguće ima i više od 50 hiljada naših građana koje, zbog činjenice da trenutno nemaju crnogorsko državljanstvo, ne smijemo jednostavno izbrisati iz biračkog spiska, već moramo doći do rješenja koja će sačuvati jedno od osnovnih prava gotovo svakog desetog crnogorskog birača«, rekao je on.

Damjanović je ocijenio da je, da bi posao u vezi sa usaglašavanjem izbornog zakonadavsta bio usaglašen, politička volja potrebna kod svih, a da je najveća odgovornost kod parlamentarne većine koja mora pokazati spremnost na kompromis.

On je kazao da je na Kolegijumu, na početku rada, istakao da je SNP spremna da se dogovara i da nema novih uslova ili preduslova već isključivo želju da se što brže rješavaju preostala četiri pitanja.

Damjanović je ocijenio da je Radna grupa odradila lavovski dio posla i da su predstavnici SNP-a u toj grupi, Neven Gošović i Predrag Bulatović, pokazali konstruktivnost i dali ključni doprinos u definisanju do sada usaglašenih rješenja.

»I mi u Kolegijumu moramo ići tim putem, kako bi se i ovo malo preostalih, ali značajnih pitanja riješilo, čime bi se unaprijedilo izborno zakonodavstvo, a istovremeno Skupština ispunila prvi od sedam najvažnijih uslova za otpočinjanje pregovora o pristupanju EU«, zaključio je Damjanović