ZAKON O VOJSCI

Vučinić: Sindikalno udruživanje u vojsci je specifično

Vučinić je, u odgovoru YIHR-u i EAK-u, poručio da se Ministarstvo odbrane sa pažnjom odnosi prema socijalnom statusu i poštuje ljudska prava svih zaposlenih.
0 komentar(a)
Ažurirano: 27.02.2019. 01:32h

Ministarstvo odbrane prihvatilo je inicijativu predstavnika dijela civilnog sektora o potrebi javnog dijaloga o opravdanosti sindikalnog udruživanja među profesionalnim pripadnicima Vojske Crne Gore (VCG), javlja MINA.

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) i Euro-atlantski klub (EAK) pozvali su ministra odbrane Bora Vučinića da formira tim koji će uraditi hitnu analizu legislative u toj oblasti i inicirati njenu izmjenu.

Vučinić je, u odgovoru YIHR-u i EAK-u, poručio da se Ministarstvo odbrane sa pažnjom odnosi prema socijalnom statusu i poštuje ljudska prava svih zaposlenih.

“Sindikalno organizovanje u VCG, međutim, podrazumijeva zalaganje za prava zaposlenih na način primjeren specifičnosti organizacije kakva je Vojska. Sindikalnim djelovanjem ne smije se direktno ugrožavati ili podrivati komandni sistem i kršiti Zakon o vojsci”, naveo je on.

Vučinić je podsjetio da je Zakonom o VCG propisano da zaposlenima u Vojsci zabranjeno da, bez prethodnog odobrenja ministra, javno istupaju u vezi sa stanjem i odnosima u Vojsci.

On je ukazao i da je zakonom propisano da svako javno iznošenje informacija u vezi sa stanjem i odnosima u VCG, bez odobrenja ministra, predstavlja disciplinski prestup.

Ministar odbrane je naveo da Kodeks vojne etike nalaže da lica u službi u VCG službu obavljaju u skladu sa Ustavom, zakonom, nepristrasno, politički neutralno, poštuju državne simbole, ličnost i dostojanstvo pretpostavljenih, potčinjenih i drugih lica na službi, i uzdržavaju se od svakog ponašanja koje može imati negativan uticaj na ugled Vojske i odnose u Vojsci.

“Svjedoci smo da je predsjednik Sindikalne organizacije VCG ( Nenad Čobeljić) u više navrata grubo prekršio navedene odredbe i time zloupotrijebio osnovnu ulogu i svrhu sindikalnog organizovanja”, kazao je Vučinić.

On je dodao da zato prihvata inicijativu YIHR i EAK.

“Ocjenjujem je kao dobru i razumijem je kao plod sastanka sa predstavnicima civilnog sektora na kojem je aktuelizovana ova tema uz prethodno navedene činjenice”, rekao je Vučinić.