TEHNIČKO PITANJE

Maurer o popisu: Nema pritisaka koje bi trebalo kontrolisati

Eksperti u Briselu su, kazao je Maurer, dobro proučili popisni obrazac, i zadovoljni su njime
0 komentar(a)
Popis, Foto: Arhiva Vijesti
Popis, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 18.02.2011. 11:34h

Šef Delegacije Evropske unije u Podgorici Leopold Maurer kazao je da, kada se radi o predstojećem popisu stanovništva u Crnoj Gori, nema pritisaka koje treba kontrolisati. Na Zavod za statistiku, kako je rekla direktorica Gordana Radojević, nema pritisaka. Ta institucija, zahtjeve korisnika podataka, među kojima su i političke partije, ne smatra pritiscima.

“Nema pritiska koji treba da se kontroliše. Ovo je tehničko pitanje... Trenutno imate podatke satrije više od devet godina i moramo da znamo kakva je prava situacija”, kazao je Maurer novinarima nakon radnog sastanka MONSTAT-a “Značaj popisa u Crnoj Gori za EU integracije”.

On je istakao da EU sa MONSTAT-om već dvije godine sprema popis i da su za njega obezbijeđena značajna sredstva.

“Mi ovo smatramo tehničkim pitanjem, jer se popis radi u cijelom svijetu da bi imali preciznije podatke neophodne za mnoge politike koje treba da ispunimo”, istakao je Maurer.

Na konstataciju novinara da je u Crnoj Gori popis ipak političko pitanje, šef Delegacije EU je kazao da se Evropska komisija brine o tome da se popis odvija na transparetan i veoma jasan način.

Mi ovo smatramo tehničkim pitanjem, jer se popis radi u cijelom svijetu da bi imali preciznije podatke neophodne za mnoge politike koje treba da ispunimo

Radojević je novinarima kazala da je Zavod tokom pripreme popisa radio konsulatcije sa svim korisnicima podataka iz popisa. Među njima su političke partije, EUROSTAT, manjinski savjeti, ministarstava.

Normalno je interesovanje partija, oni su veliki korisnici rezultata popisa

Korisnici su, dodala je ona, imali svoje zahtjeve, a Zavod je prihvatio samo one koji su u skladu sa metodologijom i Zakonom o popisu stanovništva.

“Zavod za statistiku zahtjeve korisnika ne posmatra kao pritiske jer postupa u skladu sa Zakonom i metodologijom i sa tog stanivišta, ja bih rekla da je veliko interesovanje političkih partija za ovo pitanje zato što su oni veliki korisnici tih podataka”, objasnila je Radojević.

Jedan od zahtjeva opozicionih partija, koje je Zavod za statistiku prihvatio, bio je da se duplikat popisnog lista ostavi domaćinstvima.

“Mi smo to prihvatili, smatrali smo da to povećava transparetnost i sigurnost naših građana”, rekla je Radojević.

Građanima se garantuje zaštita podataka

Na otvaranju radnog sastanka, direktorica MONSTAT-a je istakla da svaki građanin Crne Gore treba da ima istu informaciju, da mu je saopštena na isti način i treba da mu se stvore uslovi da se potpuno, slobodno i iskreno izjasni o svim pitanjima u popisu.

“Od građana očekujemo da će pomoći svojim iskrenim i tačnim odgovorima”, navela je Radojević.

Građanima je, kako je istakla ona, garantovana zaštita podataka, što znači da se podaci ne mogu koristititi za nametanje bilo kakvih obaveza ali da ni oni, na osnovu datih podataka u popisu, ne mogu ostavriti bilo koje individualno pravo.

I EU će koristiti baz podataka sa popisa

Maurer je istakao da je od ključnog značaja da podaci na popisu budu pouzdani, jer će ih EU koristititi kao bazu za mnoge politike.

Rukovodilac projekta Radomir Đurović je kazao da je cilj popisa da se utvrdi koliko domaćinstava ima u zemlji, koliko prosječna porodica ima članova, broj stanova, njihova veličina i opremljenost.

“Rezultati popisa će poslužiti kao osnova za donošenje državnih odluka za mnoge poslove javne uprave i za naučno istraživački rad”, naveo je on.

Popis će se raditi od 1. do 15. apirla.

Popisivati samo one koji žive u Crnoj Gori

Maurer je istakao da treba obratiti pažnju na pripremu popisa na lokalnom nivou.

“Znamo da postoje rizici od prebrojavanja na lokalnom nivou, jer opštine imaju poseban interes da imaju što veći broj stanovnika. Ljudi koji žive van Crne Gore ne treba da budu ovdje popisani, jer će to biti urađeno u onim zemljama u kojima žive”, rekao je šef Delgacije EU.

On je podsjetio da se popis ne radi samo u Crnoj Gori već i u svim zemljama regiona i svijeta. Za podršku reformi statističkog sistema, dodao je Maurer, za period od 2009-2011. godine, dodijeljeno je dva miliona eura.

Preporučujemo za Vas