NEMA POSLA BEZ VLADE

Ministarstva finansija Mugoši: Bez dozvole posao ne važi

Ukoliko se odluka o otuđenju imovinskih prava u bilo kojoj jedinici lokalne samouprave donese bez saglasnosti vlade, to znači da ta odluka ne proizvodi pravno dejstvo
0 komentar(a)
Miloran Katnić, Foto: Boris Pejović
Miloran Katnić, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 17.02.2011. 09:06h

Ministarstvo finansija ponovilo je sinoć da će biti nevažeća svaka odluka lokalnih samouprava, koja se o prodaji državne imovine donese bez prethodne saglasnosti vlade.

Iz PR službe ministarstva Milorada Katnića, saopštili su da su odredbe Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini i Zakona o državnoj imovini već jasno protumačili i da, u tom smislu, nemaju da dodaju ništa novo.

Na pitanje “Vijesti”, kakve će konsekvence biti ako podgorički parlament usvoji odluku o raspolaganju državnom imovinom, na čemu insistira gradonačelnik Miomir Mugoša, iz Ministarstva finansija su odgovorili:

“Uredbom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini dodatno je precizirana odredba koja se odnosi na obavezu pribavljanja prethodne saglasnosti vlade. Da bi nadležni organ opštine, Glavnog grada i Prijestonice, koji je u skladu sa zakonom i statutom određen za raspolaganje imovinskim pravima, donio odgovarajuću odluku o otuđenju imovinskog prava, u skladu sa Zakonom, neophodno je prethodnu saglasnost vlade obezbijediti prije donošenja odluke nadležnog organa.

Ukoliko se odluka o otuđenju imovinskih prava u bilo kojoj jedinici lokalne samouprave donese bez saglasnosti vlade, to znači da ta odluka nije u skladu sa važećim zakonskim aktima i, samim tim, ne proizvodi pravno dejstvo.

U tom slučaju, Ministarstvo finansija insistiraće na poštovanju zakonom utvrđenih procedura i neće predložiti vladi davanje saglasnosti na navedeno otuđenje imovinskih prava”.

Mugoša je, kao i prošle godine, predložio da se u dnevni red prve ovogodišnje sjednice Skupštine glavnog grada uvrsti Predlog odluke o raspolaganju građevinskim zemljištem u 2011, ali je šef tog parlamenta Raško Konjević odbio da to učini, obrazlažući da je takav akt u suprotnosti sa Zakonom o državnoj imovini, vladinom Uredbom i Uputstvom, koje je proslijeđeno opštinama.

Mugoša tvrdi da je osnov za donošenje te odluke, između ostalog, i član 29 Zakona o državnoj imovini, u kome piše da nepokretnim i pokretnim stvarima u državnoj imovini, na kojima određena svojinska ovlašćenja ima opština, raspolaže nadležni organ opštine, u skladu sa tim zakonom.

U Zakonu, ali i u Uredbi, jasno se navodi da nadležni organi opštine, u ovom slučaju Skupština glavnog grada, ne može donositi odluke o raspolaganju (prodaja, razmjena, poklon) državnom imovinom, bez prethodne saglasnosti vlade.

“Napominjemo da će se o svakom pojedinačnom slučaju Ministarstvo finansija odrediti nakon uvida u kompletnu dokumentaciju o tom slučaju”, ističu u Ministarstvu finansija.

Morali smo opštine podsjetiti na pravila

Na pitanje zašto je bilo neophodno da Vlada opštinama dostavlja Uputstvo sa pravilima ponašanja u slučaju otuđenja državne imovine, iz Ministarstva su kazali da je to dio uobičajene prakse i komunikacije među njima.

„S obzirom na to da smo sada na početku fiskalne godine, smatrali smo da je dobro da podsjetimo na procedure u oblasti državne imovine, koje su na sveobuhvatan način definisane pomenutim Zakonom i Uredbom. Dopisom je namjera bila da se postigne dodatna ujednačenost i efikasna primjena u praksi, ne zaboravljajući činjenicu da je Zakon o državnoj imovini u primjeni nepune dvije godine“, kazali su u PR službi Ministarstva.

Oni nijesu odgovorili na pitanje da li su neke opštine naročito kršile odredbe tog zakona, pojašnjavajući jedino da je vlada, u nekim slučajevima, zbog dostavljanja nepotpune dokumentacije, vraćala predmete opštinama na dopunu.

„Time je dolazilo do odugovlačenja postupka dobijanja saglasnosti ili ponavljanja procedura. To smo prepoznali dijelom i kao biznis barijeru, zbog utroška vremena, ali i prolongiranja realizacije nekog važnog kapitalnog ili strateškog projekta za opštinu“, ističu u Ministarstvu finansija.