BRIGA - KRIMINAL

Usvojena Rezolucija o procesu evropskih integracija Crne Gore

EP poziva na dalje korake kako bi se osigurala nezavisnost i profesionalizam medija
68 pregleda 0 komentar(a)
Tanok, Foto: Arhiva Vijesti
Tanok, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 10.02.2011. 13:35h

Odbor za spoljne poslove u Evropskom parlamentu (EP) usvojio je Rezoluciju o procesu evropskih integracija Crne Gore, u kojoj je izražena zabrinutost zbog korupcije, organizovanog kriminala, diskriminacije i slobode medija. Dokument, koji je napisao izvjestilac EP za Crnu Goru Čarls Tanok, usvojena je sa 62 glasa za, dok su po tri poslanika bila protiv i uzdržana. Usvojena je i većina od 76 amandmana.

Rezultati istraga, tužbi i pravosnažnih presuda u slučajevima korupcije ostaju niski. EP poziva vlasti da snažno primijene novi antikorupcijsku strategiju i akcioni plan

“Rezultati istraga, tužbi i pravosnažnih presuda u slučajevima korupcije ostaju niski. EP poziva vlasti da snažno primijene novi antikorupcijsku strategiju i akcioni plan”, ističe se u jednom od usvojenih amandmana.

Parlamentarci su pozdravili usvajanje jasnog okvira za borbu protiv korupcije. Oni su pozvali političke partije da bez daljeg odlaganja postignu konsenzus oko izbornog zakona, u skladu sa preporukama OEBS/ODIHR-a i Venecijanske komisije. Tanok je u dokumentu naveo da su potrebne dalje reforme javne administracije, koja još ima slabe resurse i otvoreno je politizovana.

Evropski parlamentarci su takođe pozvali na “dalje korake kako bi se osigurala nezavisnost i profesionalizam medija”. Skrenuli su pažnju na nesrazmjerne kazne koje mogu biti nametnute za klevetu, koje još štete slobodi i nezavisnosti novinara. Za EP su posebno problematični izvještaji o zastrašivanju i nasilju protiv novinara i aktivista civilnog društva. Parlamentarci su pozvali da ovi slučajevi budu istraženi i procesuirani.

EP je pozvao crnogorsku vlast da poboljša uslove života Roma, Aškalija i Egipćana, tako što će im obezbijediti lične karte, bez kojih nemaju pristup javnim servisima.

“EP očekuje da pristupni pregovori Crne Gore i EU počnu najkasnije nakon što Evropska komisija objavi Izvještaj o napretku Crne Gore za 2011. godinu, ako Crna Gora napravi dobar napredak u ispunjavanju uslova EK”, piše u Rezoluciji.

Odbor za spoljne poslove odbio je šest amandmana koje su poslanici podnijeli na nacrt Tanokove rezolucije. Tim amandmanima nije se suštinski ništa mijenjalo u rezoluciji već su promjene bile samo u izrazima. Na primjer, jednim od odbijenih amandmana, poslanik Andreas Mozler htio je da piše da EP “obraća pažnju” umjesto “pozdravlja” primjenu bolonjskog procesa i poziva na dalje napore da se poboljša kvalitet obrazovanja.

Tanokova Rezolucija trebalo bi da se nađe na dnevnom redu proljećnjeg zasjedanja EP.

Oprezno sa branama

Odbor je usvojio i amandman poslanice Marije Eleni Kope u kojem se skreće posebna pažnja na potrebu efikasnog menadžmenta otpada, posebno na lokalnom nivou, kako bi se osiguralo njegovo bezbjedno odlaganje.

“EP pozdravlja mjere za razvoj hidro potencijala i drugih obnovljivih izvora energije, što će doprinijeti pokrivanju domaćih potreba i čak postati izvozni resurs.

Međutim, EP upozorava da velike brane često imaju značajne negativne uticaje na okolinu i poziva na adekvatne procjene zaštite životne sredine prije njihovog odobrenja ili autorizacije, u skladu sa evropskim zakonodavstvom”, piše u amandmanu.

Svjetski fond za zaštitu prirode (WWF) i nevladina organizacija Green Home pozdravili su usvajanje amandmana koji je “jasno pokazao da Crna Gora mora da obrati pažnju na veliki dijapazon obnovljivih izvora energije, a ne samo na hidroenergiju, kako bi pokrila svoje potrebe”.

“Amandman ističe i naglašava postojanje velikih ekoloških rizika koje nose hidroenergetski projekti koji nijesu pripremljeni na održiv način i u skladu sa standardima”, kazao je “Vijestima” direktor Green Homea Darko Pajović.

Provjeravajte imovinu političara

U Rezoluciji se navodi da EP poziva da se preduzmu energični koraci kako bi se eliminisali slučajevi konflikta interesa u javnoj administraciji.

“Pozivamo i na donošenje amandmana na Zakon o sprečavanju konflikta interesa, koji dozvoljava članovima parlamenta i drugim izabranim predstavnicima da preuzimaju dužnosti u izvršnim i upravnim tijelima“, navodi se u Rezoluciji.

U amandmanu su dodaje da EP žali što Komisija za sukob interesa neadekvatno funkcioniše i da bi joj trebalo omogućiti da provjeri imovinske kartone javnih funkcionera i da sankcioniše neregularnosti.