GODINU ZAVRŠILI U PLUSU

Albanske stranke bez donacija

819 pregleda 0 komentar(a)
Godinu završili u plusu: Čelnici albanskih stranaka, Foto: Boris Pejović
Godinu završili u plusu: Čelnici albanskih stranaka, Foto: Boris Pejović

Albanske partije prošle godine nijesu imale donacija niti su prikupljale novac od članarina, navodi se u konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2018. godinu. U izvještajima, objavljenim na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), navodi se i da su prethodnu godinu u plusu završile Demokratska unija Albanaca (DUA), Demokratski savez Albanaca, Demokratska partija (DP) i Demokratski savez u Crnoj Gori.

U izvještaju se navodi da je DUA prošle godine iz državnog budžeta dobila 51 hiljadu eura, dok je 18 hiljada dobila od opština Podgorica, Gusinje, Ulcinj, Tuzi. Partija Mehmeda Zenke dio je saveza “Albanici odlučno” koji je dio vladajuće koalicije, koju čine još i Albanska alternativa i Forca. Zenkina partija je na lokalne izbore u Ulcinju potrošila oko šest hiljada eura, dok je na plate zaposlenih i isplate na osnovu ugovora o djelu iz stranačke kase izdvojeno skoro 35 hiljada eura. U izvještaju se ističe i da je DUA prošle godine imala 41 hiljadu eura rashoda, od čega je na opremu potrošeno oko 10 hiljada.

U konsolidovanom finansijskom izvještaju Demokratskog saveza Albanaca navodi se da je stranka prošle godine iz budžeta Glavnog grada dobila 12.834 eura, dok su za finansiranje izborne kampanje potrošili 9.955 eura. Partija Nikole Camaja nema parlamentarni status, zbog čega prošle godine nije dobijala novac iz državnog budžeta. U izvještaju se ističe i da su troškovi materijala iznosili 2.496, dok nije bilo prijavljenih troškova zarada zaposlenih.

U finansijskom izvještaju Demokratske partije navodi se da je stranka Fatmira Đeke prošle godine od opštine Ulcinj dobila 9.741 euro, dok joj zbog vanparlamentarnog statusa nije isplaćivan novac iz državnog budžeta.

Na zakup stranačkih prostorija u Ulcinju DP je potrošila 2.329 eura, dok je za opremu izdvojeno preko tri hiljade eura. U izvještaju se pojašnjava i da Đekina partija posjeduje “audi A6” iz 2005. godine procijenjene vrijednosti 1.800 eura.

Ni Demokratski savez u Crnoj Gori prošle godine nije dobio novac iz državne kase, jer nema poslanika u državnom parlamentu, ali im je iz budžeta Opštine Ulcinj i Bar isplaćeno 4.528 eura.

Partija Mehmeta Bardhija je prošle godine potrošila oko četiri hiljade na zarade i doprinose zaposlenih, dok su troškovi goriva iznosili 2.345 eura. U finansijskom izvještaju za prošlu godinu ističe se i da je na službena putovanja i smještaj iz stranačke kase isplaćeno je 2.511 eura, dok su troškovi reprezentacija iznosili 1.211 eura.

Forca je prošle godine iz državnog budžeta dobila 65.573 eura, dok im je iz kase Opštine Ulcinj isplaćeno skoro 14 hiljada eura. Stranka Nazifa Cungua je za izbornu kampanju potrošila oko 19 hiljada eura, dok je na zarade zaposlenih isplaćeno oko 33 hiljada eura.