PANEL DISKUSIJA

"Za smjenu vlasti neophodan konkretan predlog opozicije o društvenim pitanjima"

"Svi govorimo o krupnim, apstrahovanim temama koje prosječan građanin ne osjeća. Kada govorite o BDP, o nečemu što je možda i suštinski važnije, to građaninu nije toliko blisko. Ukoliko kažete da će se ispred njegove zgrade izgraditi soliter, a da će on trpjeti direktnu štetu takve loše politike, mnogo lakše će se mobilisati protiv takvih postupaka“" rekao je odbornik Luka Rakčević
878 pregleda 1 komentar(a)
Sa panel diskusije, Foto: Reuters
Sa panel diskusije, Foto: Reuters
Ažurirano: 12.04.2019. 12:22h

Izmjenama izbornog zakonodavstva i uvođenjem otvorenih lista poslanici i odbornici bili bi odgovorniji prema građanima, a za smjenu vlasti neophodan je konkretan predlog opozicije o društvenim pitanjima.

To je poručeno na panel diskusiji "Demokratija i političke partije: kome su odgovorni odbornici – građanima ili partijama?", koju su organizovali Centar za građansko obrazovanje (CGO) i NVO Aktivna zona sa Cetinja, kao zajedničku aktivnost Koalicije za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou (KUM) i Škole demokratije, piše PR Centar.

Odbornik Građanskog pokreta URA u Skupštini Glavnog grada, Luka Rakčević, istakao je da bi aktualizacija lokalnih problema u svim opštinama doprinijela transformaciji ukupnog političkog djelovanja u Crnoj Gori.

"Svi govorimo o krupnim, apstrahovanim temama koje prosječan građanin ne osjeća. Kada govorite o BDP, o nečemu što je možda i suštinski važnije, to građaninu nije toliko blisko. Ukoliko kažete da će se ispred njegove zgrade izgraditi soliter, a da će on trpjeti direktnu štetu takve loše politike, mnogo lakše će se mobilisati protiv takvih postupaka“" rekao je Rakčević.

Prema njegovim riječima, izmjenom izbornog zakonodavstva i uvođenjem otvorenih izbornih lista podstiče se veća odgovornost odbornika i poslanika prema građanima, jer bi tako odgovarali direktno građanima a ne svojim partijama.

On je podsjetio da do sada nisu organizovani izbori na kojima su građani neposredno odlučivali o rukovodstvu mjesnih zajednica, a koja odlučuju o ključnim životim pitanjima, što je, kako je ocijenio, razlog gubitka povjerenja u sistem.

"U Podgorici postoji 61 mjesna zajednica koja ne funkcioniše. Od 1995. gradonačelnik ima diskreciono pravo postavljanja predsjednika mjesnih zajednica. Samim tim građani nemaju previše vjere u demokratski sistem", kazao je Rakčević.

Rakčević je naglasio da Građanski pokret URA promoviše koncept djelovanja na lokalnom nivou koji ima za cilj veću uključenost građana, a da su se najviše bavili pitanjima urbanog planiranja i komunalnim problemima.

Odbornik Demokratske Crne Gore u Skupštini Opštine Bar, Dragan Tufegdžić, ocijenio je da je problem prilikom uključivanja građana u proces donošenja odluka njihova apatičnost.

"Zbog onih koji su toliko dugo na vlasti, građani shvataju politiku kao jedno prljavo zanimanje, a političare kao one koji brinu samo o svojim interesima. Kod građana se stvara utisak da ne mogu ništa uraditi za svoj grad. Teško je motivisati građane da se bave politikom jer su izgubili osjećaj da je sva moć u njihovim rukama", kazao je Tufegdžić.

On je podsjetio na nedavni i uspješni primjer građanskog aktivizma u Baru, kada je spriječena gradnja vrtića na nedozvoljenoj lokaciji, poručujući da je neophodno da građani usvoje svijest o važnosti sopstvenog djelovanja na lokalnom planu.

Takođe je ukazao na koruptivne veze koje stoje često iza projekata koji ugrožavaju javni interes na lokalnom nivou, a koristeći upravo promjer planiranja lokacije za izgradnju vrtića u Baru.

Prema njegovim riječima, za temeljne društvene promjene potrebna je smjena vlasti.

"Mi smo pretpolitičko društvo i bez promjene vlasti ne možemo izgraditi zdrave temelje. Neophodno je da edukujemo građane, da ne posmatraju elite nedodirljivim, već da uvide da su oni ti koji drže vlast u svojim rukama, a da političari treba da budu odgovorni prema njima. Političari treba da ispune svoja obećanja ili da ispostave račune na kraju mandata", rekao je Tufegdžić.

Profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Zoran Stoiljković, bio je na stanovištu da političke partije kreiraju klijentelističke šeme koje su prilično nepropusne za građane.

"Ako su partije nedemokratske, hijerarhijski ustrojene, autoritarne i služe diktatu vođe, teško da mogu ozbiljnije da doprinesu organizaciji demokratije u društvu. To samo znači da, kada imate partijski sistem i kada vam je nametnut izbor, birate između više dijelova koji su sami po sebi nedemokratski", rekao je Stoiljković.

On je pojasnio da je za smjenu vlasti neophodan konkretan predlog opozicije za ključna društvena pitanja.

"Neophodno je da opozicija bude kredibilna, uspostavi procedure i drugačije vođenje političkog života u Crnoj Gori, ukoliko žele podršku građana. Potrebno je da, prije svakih izbora, pokažu šta je njihova vizija Crne Gore koja je prihvatljiva za većinu građana i na koji način će odgovoriti na ključne funkcije u državi", istakao je Stoiljković.

On je kazao da se istinska demokratija ogleda u političkoj strukturi koja prihvata inicijative društva, a da je u formulisanju novih političkih okvira neophodno uzeti u obzir potrebe građana.

"Nešto mora da se mijenja u sistemu, kao i u logici kreiranja i donošenja javnih politika u procesu političkog procesa uradi, kako bi se ojačali građani i građanske asocijacije. Neophodno je razmotriti fazama kada se nešto formuliše da li je to upotrebljivo i isplativo, koliko je birača za to zainteresovano", rekao je Stoiljković.

Preporučujemo za Vas