OBRATILI SE MINISTARSTVU FINANSIJA

Bijelo Polje: Spremaju nove ugovore sa bankama

Opština Bijelo Polje tražila od Ministarstva finansija saglasnost na reprogramiranje kreditnih obaveza u iznosu od 9,1 milion eura. Sanacioni plan se odnosi na ukupni dug od 13.973.000 eura
725 pregleda 1 komentar(a)
Opština Bijelo Polje, Foto: Arhiva "Vijesti"
Opština Bijelo Polje, Foto: Arhiva "Vijesti"

Bjelopoljska Opština obratila se Ministarstvu finansija dopisom početkom aprila radi davanja saglasnosti na reprogramiranje i refinansiranje kreditnih obaveza, koje Opština ima po osnovu kreditnih zaduženja kod banaka u iznosu od 9.114.615 miliona eura. Na osnovu toga, Vlada je u četvrtak usvojila Informaciju o dugoročnom zaduživanju Opštine u cilju sprovođenja aktivnosti na realizaciji Sanacionog plana za prevazilaženje finansijskih teškoća.

U pitanju su, kako se navodi u Informaciji, zaduženja kod Societe Generale Montenegro banke na iznos od 3,9 miliona eura, Komercijalne banke (1,6 miliona), Addiko banke (3,44 miliona), Crnogorske komercijalne banke (2,5 miliona) i NLB (2,5 miliona eura). Na osnovu toga, u Informaciji se navodi da se Sanacioni plan odnosi na iznos od 13 miliona i 973 hiljade eura, a od navedenog iznosa Opština se radi realizacije Sanacionog plana u 2015. godini zadužila ukupno 13 miliona i 940 hiljada eura, za koje je Vlada dala saglasnost za izdavanje garancije.

Opština je u aprilu donijela odluku o refinansiranju kreditnih obaveza, u visini do 9.400.000,00 eura i otpočela pregovore sa bankama u pogledu refinansiranja i reprogramiranja postojećih kreditnih obaveza.

“Naime, stanje duga po kreditima na dan 30. 4. 2019. godine iznose 9 miliona 114 hiljada, dok je iznos mjesečnog anuiteta po postojećim planovima otplate i kamatnim stopama koje se kreću u visini do 4,5 odsto godišnje, iznosio 155 hiljada 930 stotina eura”, stoji u dokumentu.

Kako Opština Bijelo Polje sa Komercijalom bankom a.d. Podgorica i Addiko bankom a.d. Podgorica nije uspjela dogovoriti povoljnije uslove za refinansiranje postojećih kreditnih obaveza, to je u pregovorima sa Crnogorskom komercijalnom bankom i NLB bakom usaglasila nacrte Ugovora za refinansiranje kreditnih obaveza pod povoljnijim uslovima. Opština je od Crnogorske komercijalne banke dobila ponudu za zaključenje Ugovora o dugoročnom kreditu, na iznos od 3 miliona 488 hiljada i 99 stotina eura sa kamatnom stopom od 3,25 odsto i rokom otplate na 10 godina.

“Stanje na dan 30. april po postojećim uslovima nakon reprogramiranja i refinansiranja kreditnih obaveza: preuzeti dio kreditnih obaveza kod Addiko banke dva i postojeći kredit kod CKB banke milion 780 hiljada i 375 stotina eura, preuzeti kredit od Komercijalne banke milion i 40 hiljada eura i preuzeti dio kreditnih obaveza od Addiko banke 667 hiljada i 724 stotine eura.