"VIZIJA EKOLOŠKE DRŽAVE PO MJERI DPS-A NA PRIMJERU CRNOG JEZERA"

Minić: Ekološka politika se može promijeniti jedino smjenom vlasti

Minić je ocijenila da se postojeći Zakon o životnoj sredini ne poštuje u dijelu odredbi koje propisuju obaveze uvođenja naknada zagađivačima od strane jedinica lokalne samouprave
583 pregleda 0 komentar(a)
Minić, Foto: Demokratska Crna Gora
Minić, Foto: Demokratska Crna Gora

Postojeća politika u odnosu na životnu sredinu može se promijeniti isključivo smjenom aktuelne vlasti, čime bi se oslobodila od uticaja interesnih grupa iz njenog vrha, a potom uspostavio model zajedničke odgovornosti, preventivnog djelovanja i dosljednog poštovanja usvojenih zakona i drugih propisa, saopštila je poslanica Demokratske Crne Gore Valentina Minić.

"Ekološka država ne ide sa betoniranjem nacionalnih parkova, hidromafijom i ekstermno zagađenim vazduhom. Lični interesi pojedinaca iz vrha aktuelne vlasti, glavna su prepreka realizaciji obaveza iz pregovaračkog Poglavlja 27 – zaštita životne sredine i uređenja Crne Gore kao ekološke države. Ovo je ključni razlog zašto i dalje nema ozbiljnijih i zadovoljavajućih pomaka u ovoj oblasti, koja se direktno odnosi na život i zdravlje građana. Kao i svih prethodnih godina, ni šest mjeseci nakon otvaranja Poglavlja 27, nema napretka niti rezultata na planu povećanja kvaliteta vazduha, rekultivaciji zemljišta i zaštiti voda. Zato smo u međuvremenu dobili hidromafiju koja ne poštuje elaborate o procjeni uticaja na životnu sredinu, niti druge propise. Dakle, ispunjenje obaveza iz ovog pregovaračkog poglavlja, dinamika realizacije i uspješnost zavise od toga u kojoj mjeri pogađaju lične isterese pojedinaca iz vlasti", saopštila je Minić.

Ona je ocijenila da se postojeći Zakon o životnoj sredini ne poštuje u dijelu odredbi koje propisuju obaveze uvođenja naknada zagađivačima od strane jedinica lokalne samouprave.

"Vlada Crne Gore je i dalje uporna da ne dozvoli pojedinim opštinama uvođenje naknada za zaštitu i unaprijeđnje životne sredine, štiteći tako zagađivače od novih finansijskih nameta. Kako očekivati konkretne rezultate u ovoj oblasti, ako vlast ne sprovodi obaveze iz Zakona koje je prethodno usvojila i ko bi trebalo da poveća nivo odgovornosti prema životnoj sredini ako ne zagađivači?", pitala je Minić.

Kako je dodala, na primjeru Crnog jezera viđen je odnos prema prirodi i vizija ekološke države "po mjeri DPS-a".

"Takođe, gradnja mHE na Bukovici, protivno volji građana, predstavlja ogledalo ove vlasti. Svjedoci smo da Milo Đukanović ovu važnu temu trpa u koš svojih praznih izbornih obećanja, kao što je uradio sa polaganjem kamena temeljca za izgradnju II bloka Termoelektrane, a danas vidimo da nije počela ni ekološka rekonstrukcija prvog. Crne ekološke tačke koje su kao takve decenijama identifikovane i dalje nisu u fokusu pažnje vlasti u mjeri u kojoj se to očekuje, imajući u vidu opasnosti koje nose po zdravlje građana", saopštila je poslanica Demokrata.

Minić je kazala i da je očito da ne postoji politička namjera vlasti da se pravac razvoja Crne Gore odvija kroz koncept ekološke države.

"Da nema političke volje na tom planu, potvrđuje dosadašnje ponašanje vlasti, koja životnu sredinu doživljava kao problem, barijeru i veliki finansijski izdatak, čime neke druge interese pravda i pozicionira daleko iznad ekologije. Ustavna odrednica Crne Gore kao ekološke države, nikako se ne slaže sa namjerom betoniranja nacionalnih parkova, koja je praćena promovisanjem hidromafije, te nekontrolisanim zagađenjem vazduha, vode i zemlje. Ne može naša država biti ekološka, dok god su pojedine opštine u vrhu liste najzagađenijih u Evropi".

"Postojeća politika u odnosu na životnu sredinu može se promijeniti isključivo smjenom aktuelne vlasti, čime bi se oslobodila od uticaja interesnih grupa iz njenog vrha, a potom uspostavio model zajedničke odgovornosti, preventivnog djelovanja i dosljednog poštovanja usvojenih zakona i drugih propisa. Uspostavljanje ekološke države po standardima Evropske unije ne smije biti problem, prepreka ili trošak, već šansa za pozicioniranje Crne Gore kao takve na globalnom nivou, što će nam veoma brzo donijeti brojne ekonomske benifite", zaključila je poslanica Demokratske Crne Gore Valentina Minić.

Preporučujemo za Vas