"Zamislite da DPS prokune sve koji neće u tu partiju"

Marko Ljujić (Demokrate) je pitao da li je u 2019. godini iz Budžeta socijalnog savjeta nastavljeno sa isplatama radnicima preduzeća u stečaju i radnicima koji su izgubili posao u tranziciji
2742 pregleda 0 komentar(a)
SO Bijelo Polje, Foto: Jadranka Ćetković
SO Bijelo Polje, Foto: Jadranka Ćetković
Ažurirano: 01.07.2019. 17:56h

Ne mogu iznositi lični stav po pitanju slobode vjeroispovijesti, kazao je predsjednik Opštine Petar Smolović, podsjećajući da je Bijelo Polje multetnička sredina u kojoj svi građani imaju ista prava i da on kao predsjednik nema pravo da iznosi takve stavove.

On je to izjavio na sjednici SO odgovarajući na odborničko pitanje Miloša Šaponjića (DF).

Obrazlažući zašto ne može da iznosi svoj stav, on je pitao odbornike u skupštini kako bi bilo da postoji samo partija DPS i da ona prokune svakog ko nije u toj partiji, aludirajući na ponašanje mitropolita Amfilohija.

Marko Ljujić (Demokrate) je pitao da li je u 2019. godini iz Budžeta socijalnog savjeta nastavljeno sa isplatama radnicima preduzeća u stečaju i radnicima koji su izgubili posao u tranziciji.

Obrazlući pitanje Ljujić je podsjetio da je budžet socijalnog savjeta u 2018. Izbornoj godini bio 84.500 eura. Nedavno ste izjavili da su ta sredstva namijenjena radnicima ugašenih preduzeća, a da se do sredine maja isplatilo oko 55 hiljada eura. Ako znamo da se budžet ove opštinske organizacije zaključno sa 2019, kretao od 10 do 15 hiljada zanima me da li ste isplatili sve one unesrećene radnike koje je politika DPS-a ostavila na ulici, kazao je Ljujić ( Demokrate).

Predsjednik Smolović je kazao da u toku ove godine nije bilo isplata radnicima preduzeća u stečaju.

“Jedina isplata je bila tokom 2018. radnicima Petoljetke, i to na osnovu sporazuma sa Vladom Crne Gore, tri godine prije toga. Vlada je nama ustupila vojni kompleks Cerovo i kupila halu i fakultet a mi smo preuzeli mali dio obaveze, da isplatimo iz Fonda za obeštećenje”, kazao je Smolović, precizirajući da ništa nije rađeno ni politički ni partijski.

Dr Rade Ranitović (DF) je ukazao na najgori put u opštini Strojtanica - Njegnjevo i tražio odgovor kada će uslijediti rekonstrukcija. Ne postoji gori put u opštini, ujutro igramo memorije jer ne znamo na koju rupu ćemo da naletimo.

Sekretar Sekretarijata za stambeno komunalne poslove Dejan Luković je kazao da je tačno da postoje velike rupe na tom dijelu puta i da će ih ubrzo sanirati, te da je u toku sanacija svih udarnih rupa.

Bojanu Furtulu ( Demokrate) je zanimalo koje mjere su preduzete nakon donošenja odluke Agencije za sprječavanje korupcije, od 11. januara prošle godine, u vezi javnog funkcionera, direktora Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje Dragića Rabrenovića o tome da li je agencija, nakon njihovog zahtjeva od 17. oktobra iste godine o preduzetim mjerama organa vlasti u vezi sa ovim slučajem, kao i mjerama koje su preduzete protiv članova Savjeta zbog nepostupanja u zakonom propisaniom roku.

Naime, Rabrenović je 3. februara 2016. godine imenovan ja funkciju direktora Radija Bijelo Polje, dok je njegova supruga Andrijana bila zaposlena u radiju, što je suprotno odredbama zakona o sprječavanju korupcije i zakona o elektronskim medijima.

Predsjednik Skupštine Abaz Dizdarević je kazao da je Agencija donijela odluku kojim se utvrđuje da je direktor radija Rabrenović kao javni funkcioner prekšio zakon o sprječavanju korupcije. Mi smo se obratili aktom Savjetu Lokalnog javnog emitera da preduzme potrebne mjere u vezi kršenja zakona o sprječavanju korupcije javnog fukcionera Rabrenovića, ,međutim, Savjet je obavijestio skupštinu da nije u punom sastavu, te da nije izabran predsjednik savjeta, zbog čega isti ne može meritorno odlučivati do izbora svih članova”, kazao je Dizdarević, dodajući da je u međuvremenu Rabrenović podnio tužbu Upravnom sudu na odluku Agencije, te da je potrebno sačekati odluku tog suda.

Na pitanje odbornika šta je sa putem Sokolac, koji je u veoma lošem stanju, Luković je kazao da je u toku sanacija tog puta, te da se trenutno radi na izgradnji propusta pored puta. Istakao je da predstavnici mobilnih operatera rade na poboljšanju mobilne mreže a da će biti poboljšano i elektrosnadbijevanje.

Kao i na ranijim sličnim zasijedanjima odbornike DPS-a je najviše zanimalo dokle se stiglo sa kapitalnim projektima razvoja Đalovića pećine, Bjelasice i kolektora, o čemu je predsjednik dao iscrpne odgovore o ovim radovima koji teku planiranom dinamikom.

Radosav Nišavić (SNP) se interesovao da li će, sklopu izgradnje vodovoda Zaton biti izgrađena i hlorna stanica u Ravnoj rijeci“, na šta je dobio odrečan odgovor.

Direktor Direkcije za izgradnju i investicije Milanko Minić je kazao da izgradnja hlorne stanice nije planirana, budući da će zatonski vodovod biti priključen na glavni gradski vodovod, za koji već postoji hlorna stanica.

“Urađen je novi projekat tog vodovoda i u toku je tender za odabir izvođača radova, a obezbijeđena su kompletna sredstva za njegovu izgradnju iz kapitalnog budžeta Vlade Crne Gore, u iznosu od 650 hiljada eura”, kazao je Minić.

Odgovarajući na pitanje Jasmina Kijameta( BS) dokle se stiglo sa rekonstrukcijom tri putna pravca, koji su definisani kao prioritetni u Strateškom planu razvoja Opštine Bijelo Polje- 2017-2021. godine - Srđevac –Sušica, Stjepanica- Godijevo i Rasovo-Bistrica, Minić je kazao da je u toku izrada prve faze glavnog projekta rekonsrukcije lokalnog puta Srđevac - Sušica, u dužini od 8,6 km.

“Projektom su predviđene dvije kolovozne trake ukupne širine 5,5 metara. Rekonstrukcij puta Stjepanica-Sušica predviđena je u postojećim gabaritima od 4 metra, a u toku je fazna izrada projekta za rekonstrukciju puta Rasovo –Bistrica, koji će imati dvije kolovozne trake, trotoar i javnu rasvjetu”, kazao je Minić.

Prvi uveli “Sistem 48”

Bjelopoljska opština je prva uvela “Sistem 48” - softver koji omogućava građanima Bijelog Polja da elektronski prijave komunalni problem a za uzvrat mogu očekivati rješenje prijavljenog problema u roku od 48 sati ili dobiti odgovor o načinu i postupanju rješavanja istog, kazao je predsjednik Smolović.

Objasnio je da je aplikacija veoma jednostavna za rad, tako da građani mogu lako izabrati kategoriju problema, opisati isti, naći lokaciju na mapi, podići slike problema, ostaviti konakt podatke i izabrati način obavještenja.

“Sistemu se može pristupiti preko zvaničnog sajta Opštine Bijelo Polje gdje se baner “Sistema 48” nalazi na vidnom mjestu ili preko mobilne android aplikacije koja se može naći na Google play marketu pod nazivom 'Sistem 48 Bijelo Polje'”, kazao je on, dodajući da je za rad na aplikaciji obučeno pet operatera iz različitih organa uprave.

Istakao je da rok od 48 sati teče radnim danima od trenutka validacije prijave i da je na ovaj način unaprijeđena transparentnost rada lokalne samouprave.